Het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website. 

Actueel

 • 17 mrt 2021

  Voorjaarscarrousel 11 maart 2021

  Op 11 maart j.l. vond de voorjaarscarrousel met als thema “Spanningen in de samenleving” plaats.

  85 Deelnemers hebben de digitale bijeenkomst bijgewoond. 

  Bart Brandsma gaf een presentatie over de plaats die professionals in kunnen nemen op de polarisatiekaart. Wilt u de presentatie terugzien, neem dan contact op met de VAR via VAR.Rotterdam@politie.nl

  Na een inleidende casus van Corné Hoevers en Guido de Winter, gaf Bas Wijnen van het Nederland Jeugdinstituut een presentatie over de impact van de corona crisis op jongeren. De presentatie is hier terug te zien.

  De powerpointpresentatie kunt u hier terugvinden. 

 • 11 mrt 2021

  Radicalisering en polarisatie: toegevoegde links

  Op het internet zijn onlangs nieuwe handreikingen en rapporten over het thema Polarisatie en Radicalisering verschenen.

  Zie svp hiervoor de onderstaande links:

   

  Polarisatie tegengaan door brede aanpak gericht op samenleven: https://www.nctv.nl/onderwerpen/nationale-veiligheid-strategie/versterkte-aanpak-van-risicos-en-dreigingen/polarisatie

  Kennisplatform Integratie & Samenleving https://www.kis.nl/thema/polarisatie-en-verbinding

  Platform JEP ondersteunt professionals en vrijwilligers die met jongeren werken bij hun vragen rond polarisatie, radicalisering en extremisme. Min VWS https://www.platformjep.nl/

  Expertise-unit Sociale Stabiliteit (Min SZW) voor oa een Handreiking inzicht in (de)polarisatie en Handreiking lokaal netwerk van sleutelfiguren https://www.socialestabiliteit.nl/

  Staat u als bestuurder of ambtenaar voor een keuze die veel reacties en misschien wel onrust kan oproepen bij de inwoners van uw gemeente of provincie? Wordt u geconfronteerd met landelijke aandacht voor een lokale controversiële kwestie? Raadpleeg het Ondersteuningsnetwerk maatschappelijke onrust. https://www.weerbaar-bestuur.nl/producten-en-diensten/ondersteuningsnetwerk-maatschappelijke-onrust

  VNG Magazine-artikel De polarisatie in de samenleving neemt toe. Triest hoogtepunt waren de avondklokrellen. Hoe ga je om met de vele manifestaties van ‘wij-zij denken’ die één ding gemeen lijken te hebben: de overheid is het mikpunt. https://vng.nl/artikelen/polarisatie-luisteren-naar-de-zachte-stemmen

 • 1 mrt 2021

  Subsidiemogelijkheid voor opzetten pupliek private samenwerkingen als veilig bedrijventerrein, buitengebied, winkelgebied of jachthaven

  In de strijd tegen ondermijning is er een subsidiemogelijkheid voor het opzetten van publiek- private samenwerkingen als veilig bedrijventerrein, veilig winkelgebied, veilig buitengebied en veilige jachthaven (voorheen KVO).

  Door het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt 50% van de kosten vergoed. De gemeente Goeree Overflakkee gaat hier als eerste in de regio mee van start: 8 bedrijventerreinen en 3 winkelgebieden worden begeleid voor een certificaat veilig winkelgebied en bedrijventerrein. De kracht van deze samenwerking is dat zowel private als publieke partijen zich procesmatig inzetten voor een schoon, heel en veilig gebied waarin geen ruimte is voor ondermijnende criminaliteit.

  Wil je hier meer over weten? Neem dan contact op met Michael de Man via 0631680811 of michael.deman@hetccv.nl

 • 1 mrt 2021

  Online talkshow over cybercrime met Kees van der Spek

  Op 1 april van 10.00 tot 11.00 organiseert het PVO in samenwerking met de VAR, de gemeente Dordrecht en de gemeente Rotterdam een talkshow over cybercrime. Kees van der Spek is de tafelvoorzitter. Tafelgasten zijn een inhoudsdeskundige, slachtoffer, advocaat en de politie (cybercrimeteam).

  Er is een regionale social media campagne gestart om deze talkshow bij de doelgroep onder de aandacht te brengen. Als gemeente kun je meedoen door deze talkshow onder de aandacht te brengen bij de doelgroep. Wil je meedoen? Neem dan contact op met Michael de Man via 0631680811 of michael.deman@hetccv.nl. Aanmelden voor de talkshow kan op: https://nl.surveymonkey.com/r/cybertalkshow_1april2021

 • 24 feb 2021

  HackShield cyberagents maken de regio veiliger!

  Tien gemeenten binnen onze regio doen actief mee aan het project HackShield. Zij werven binnen hun gemeenten jongeren, die door middel van het spelen van een digitaal spel opgeleid worden tot 'cyber-agents'. Hiermee zetten deze gemeenten zich, samen met de VAR en de politie, actief in om kinderen binnen hun gemeenten weerbaarder te maken op het gebied van cybercrime.

  Binnenkort zal in elke deelnemende gemeente een tussentijdse huldiging van de beste cyberagents plaatsvinden.

  Heeft uw gemeente zich nog niet aangemeld en heeft u wel interesse?

  Neem dan contact op met de VAR via var.rotterdam@politie.nl. Na de zomer zal het project opnieuw gestart worden. 

  HackShield Future Cyber Heroes laat kinderen deelnemen aan een educatieve game waarin ze gemotiveerd worden om snel te leren en samen te werken met als doel succesvol te zijn in deze game. De game is ontwikkeld als educatief programma waarin kinderen geen toeschouwer zijn, maar als held actief meespelen in het verhaal. Tijdens het spelen van de game gaan ze in gesprek met hackers en experts om samen oplossingen te vinden voor problemen zoals cyberpesten, online privacy, digitale veiligheid en datalekken. Kinderen worden opgeroepen om zich aan te sluiten bij de community, zodat ze ook leren zorgen voor elkaar. De design-principes achter HackShield helpen kinderen om daadwerkelijk hun digitale gedrag te veranderen.