Het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website. 

Actueel

 • 14 dec 2021

  Meer armslag woningbouwcorporaties bij bemiddeling naar zorg en bewaken leefbaarheid

  Woningbouwcorporaties die preventief willen handelen bij kwetsbare groepen of bij overlast, krijgen onder voorwaarden de mogelijkheid om bijzondere persoonsgegevens of strafrechtelijke gegevens vast te leggen of te delen.

  Een wetsvoorstel dat dit regelt, geeft woningbouwcorporaties meer duidelijkheid en zorgt ervoor dat zij hun taken zo nodig met andere maatschappelijke organisaties effectiever kunnen uitvoeren. Dat schreef minister Ollongren van BZK op 10 november in een brief aan de Tweede Kamer. Zij reageert hiermee op signalen uit de Tweede Kamer en de consultatieronde van een eerdere wetswijziging.

  Het nieuwe wetsvoorstel biedt woningbouwcorporaties meer ruimte, maar waarborgt tevens de privacy van de (aspirant)huurder. 

  Lees hier de brief en het persbericht.

 • 12 nov 2021

  Webinar mensenhandel met het thema Beleid, tools, regelgeving en het speelveld

  Op donderdag 2 december van 10.30-12.00 uur organiseert de VNG het 2e webinar in de reeks van drie webinars op het thema mensenhandel.

   

  Doelgroep
  Gemeenteambtenaren die meer willen inzoomen op het thema mensenhandel, bijvoorbeeld vanuit de domeinen openbare orde en veiligheid, sociaal domein of publiekszaken.

  Meer informatie en aanmelden kan via deze link.

  Het eerste webinar “Signalering en bewustwording” is terug te kijken via deze link.

  Reserveer ook onderstaande datum voor het 3e webinar:
  17 januari 2022, deel 3: Handhaving en samenwerking in de regio, opvang en hulpverlening.

 • 8 nov 2021

  Nieuwe voorlichting Halt: Weerbaar tegen Ondermijning

  Als het te mooi lijkt om waar te zijn, is dat meestal ook zo...

  In deze nieuwe voorlichting van Halt leren leerlingen op het VO over de gevaren én de gevolgen van ondermijnende criminaliteit en worden hen handelingsperspectieven aangereikt.

  Jongeren komen gemakkelijk in de verleiding om snel geld te verdienen of een vriend te helpen, maar staan vaak niet stil bij de gevolgen daarvan. In deze voorlichting leren scholieren in de eerste twee klassen van het VO over de wereld die schuilgaat achter de georganiseerde criminaliteit. Via verschillende interactieve werkvormen maakt Halt de leerlingen bewust van de risico's en de gevolgen van ondermijnende criminaliteit en wat zij kunnen doen om hieruit te blijven. De les heeft een preventief karakter, maar biedt ook handvatten voor jongeren die al verstrikt zijn geraakt in deze wereld. Tijdens de voorlichting worden ook fragmenten getoond uit de film ZICHT over jongeren in de georganiseerde criminaliteit.

  De voorlichting die voluit 'De kosten van snel geld verdienen - weerbaar tegen ondermijning' heet is ontwikkeld vanuit de behoefte om ondermijnende criminaliteit bespreekbaar en zichtbaar te maken. Leerlingen beseffen zich vaak niet welke wereld hierachter schuil gaat, hoe makkelijk je erin rolt en hoe moeilijk het is om er weer uit te stappen.

  De voorlichting wordt beschikbaar vanaf het eerste kwartaal van 2022. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jasper Goudswaard, relatiemanager Halt in de politie eenheid Rotterdam: j.goudswaard@halt.nl

   

 • 29 okt 2021

  MMC Designerdrugs per direct verboden

  Designerdrug 3-MMC vanaf 28 oktober 2021 verboden 3-MMC staat nu op Lijst II van de Opiumwet en is daarmee officieel een verboden drug. Dat betekent dat productie, handel en bezit van deze designerdrug strafbaar is. Het verbod volgt op een toename van gebruik van 3-MMC, met name onder jongeren, en een stijging van het aantal gezondheidsincidenten. 

  De drug heeft potentie tot verslaving en er zijn gezondheidsrisico’s aan verbonden, zoals hartritmestoornissen, een verhoogde bloeddruk of lichaamstemperatuur en rusteloosheid, die vaak aanleiding geven voor medische zorg.

  Naast het verbod op 3-MMC wordt ook ingezet op voorlichting en preventie. Zo heeft het Trimbos-instituut https://www.trimbos.nl/kennis/drugs/3-mmc een folder ontwikkeld gericht op (potentiële) gebruikers met informatie over de risico’s van 3-MMC-gebruik. Ook is er informatiemateriaal beschikbaar voor professionals met handvatten hoe om te gaan met 3-MMC-gebruik. 

 • 12 nov 2021

  Talkshow Crimineel verpand terugkijken?

  Op woensdag 10 november vond de online talkshow ‘Crimineel verpand?’ plaats in de regio Rotterdam. De talkshow, over de gevolgen van ondermijnende criminaliteit in huurpanden en maatregelen om dit te voorkomen, werd georganiseerd door het Platform Veilig Ondernemen (PVO) Rotterdam en het CCV.

   

  Tijdens deze talkshow stond het thema katvangers en crimineel gebruik van woningen van woningcorporaties centraal. Katvangers zijn huurders die door criminelen geronseld zijn om hun woning (gedeeltelijk) af te staan voor criminele doeleinden, zoals illegale prostitutie, drugsproductie of het opslaan van drugs, wapens of grote sommen illegaal verdiend geld.

  Onder leiding van Suzanne Mulder (bekend van RTV Rijnmond) gingen de volgende tafelgasten hierover in gesprek:

  Cor Lamers, burgemeester van Schiedam
  Sabine Smits Schouten, manager wijkteam bij Havensteder
  Jacqueline Stam, gedragswetenschapper bij TNO
  Tom van Asperen, Publiek- Private samenwerking Vastgoed bij Politie (MOTUS)

  De talkshow is terug te kijken via deze link.

  In de kennisbank op de website van de VAR staat achtergrondinformatie en materialen die behulpzaam kan zijn bij de aanpak van ondermijnende criminaliteit in huurpanden.