Het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website. 

Actueel

 • 6 okt 2022

  Even voorstellen: Gerrian Nijhof

  Op 1 oktober jl. is Gerrian Nijhof gestart als beleidsadviseur bij de VAR. Zij vult de vacature in die was ontstaan na het vertrek van Annemieke Wierstra naar de politie Noord-Holland. 
  Gerrian heeft ruime ervaring binnen het sociaal-/veiligheidsdomein. Eerder was ze werkzaam (binnen het netwerk van de VAR) bij o.a. Veilig Thuis en het Expertisecentrum Seksualiteit Sekswerk en Mensenhandel (ESSM).

  Bij de VAR zal ze o.a. de thema's binnen de portefeuilles jeugd en zorg en veiligheid voor haar rekening nemen. Daarnaast is ze accounthouder van de gemeenten: 
  • Capelle a/d IJssel • Krimpen a/d IJssel • Lansingerland • Maassluis • Schiedam • Vlaardingen

 • 7 aug 2022

  Cyber Sessions voor OOV-ers en CISO's

  We zijn het er allemaal over eens: Gemeenten kunnen niet langer wachten, de digitale veiligheid moet worden geborgd in het gemeentelijke beleid. In het kader van ‘the time is now’ bieden het CCV en de VNG vijf Cyber Sessions aan. De eerste sessie is hier te bekijken.

  De overige 4 volgen na de zomer.

  Tijdens de online sessies vertellen interessante sprekers over praktische zaken rondom digitale veiligheid: Waar begin je, hoe krijg je het bestuur mee, welke partners heb je nodig? Daarbij komt de Lokale cyberwegenkaart van het CCV uitgebreid aan bod. Die maakt duidelijk welke rol de gemeente kan pakken, welke gevaren er op de weg zijn en waar de gemeente hulp kan inroepen. Daarnaast staat het Focusblad Digitale Veiligheid centraal in de sessies. Dit is een aanvulling op het Kernbeleid Veiligheid. Hiermee ondersteunt de VNG gemeenten met het opnemen en uitwerken van het thema digitale veiligheid in het Integraal Veiligheidsplan.

  De eerste sessie is een introductie van het thema, de volgende vier uitzendingen gaan elk in op een eigen weg van de Lokale cyberwegenkaart, namelijk: • Eigen huis op orde • Cyberincidenten en cybercrisis • Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit • Online aangejaagde ordeverstoring

  Je kunt je inschrijven via het inschrijfformulier. Dan word je op de hoogte gehouden wanneer de sessies online staan. En als je bent ingeschreven ontvang je na de 5 sessies ook een digitale ‘goody bag’ met informatie en producten rondom digitale veiligheid.

 • 20 jul 2022

  Overheidsbrede Cyberwebinars en (simultane) cyberoefening

  In 2022 organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verschillende cyberwebinars en een overheidsbrede cyberoefening. Meer informatie vind je hier.

  In oktober worden er een aantal cyberwebinars georganiseerd. Daarnaast kun je een masterclass volgen en er is een bestuurlijke cyberspecial. Nieuw dit jaar is dat je binnen je eigen organisatie simultaan kunt mee oefenen tijdens de Overheidsbrede Cyberoefening. Je ontvangt vanuit het Overheidsbreed Cyberprogramma een toolkit die uitleg geeft over het scenario en op welke manier je organisatie zelfstandig kan mee oefenen. Interesse? Mail naar weerbaredigitaleoverheid@ictu.nl

 • 23 aug 2022

  Mensenhandelmonitor regio Rotterdam 2021

  De Mensenhandelmonitor 2021 geeft meer inzicht in de aard en omvang van mensenhandel in de regio Rotterdam. Hoe groot is het probleem? Zijn er trends of verschuivingen in de problematiek te ontdekken? Het doel van de monitor is antwoord geven op deze vragen en op termijn bijdragen aan een effectieve aanpak.

   

  Over 2020 werd voor de eerste keer een regionale monitor gemaakt. Die monitor bood in de eerste instantie informatie die makkelijk te ontsluiten was, zoals het aantal strafrechtelijke onderzoeken en het aantal uitgevoerde bestuurlijke controles. Deze cijfers zeggen echter op zichzelf echter weinig over de aard van de problematiek.

  Over het jaar 2021 zijn cijfers én bijbehorende context inzichtelijk gemaakt. Deze biedt meer zicht op de aard van het fenomeen mensenhandel in de regio Rotterdam én de inzet van de diverse partners en de geboekte resultaten. Dergelijke informatie bij elkaar biedt richting aan nieuw beleid en het stellen van prioriteiten in de aanpak van mensenhandel in onze regio.

  In de monitor vallen een aantal zaken op. Hoewel we als regio flinke voortang hebben geboekt in de ontwikkeling van de aanpak en de regionale samenwerking, zijn er ook zorgen:

  • De afwijking tussen het geschatte aantal slachtoffers mensenhandel in de regio en het daadwerkelijk aantal aangetroffen slachtoffers.
  • Slechte zicht op de minderjarigen.
  • Slecht zicht op criminele uitbuiting (minderjarige en/of kwetsbare burgers die worden misbruikt in de criminaliteit, zoals de drugsscene).
  • En de misstanden in relatie tot arbeid (uitbuiting, stelselmatig overtreden van de Arbeidstijdenwet e.d.)

  De monitor is ontwikkeld in het kader van de regionale aanpak mensenhandel en is een product van de VeiligheidsAlliantie Rotterdam (VAR) en opgezet in samenwerking met de politie Eenheid Rotterdam, Nederlandse Arbeidsinspectie, RIEC Rotterdam, FIER en de gemeenten Dordrecht en Rotterdam. De monitor heeft dan ook betrekking op de 25 regiogemeenten die bij de VAR zijn aangesloten.

 • 31 jul 2022

  Nieuw addendum Convenant Woonoverlast (gemeente Rotterdam)

  De gemeente Rotterdam heeft een nieuw addendum geschreven, hiermee wordt het convenant woonoverlast geactualiseerd. Het addendum kunt u hier vinden. Ook heeft de gemeente Rotterdam een nieuw uitvoeringsplan woonoverlast.

  Heeft u hierin interesse? Neem dan contact op met ms.deleeuw@rotterdam.nl