Het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website. 

Actueel

 • 22 apr 2022

  Echt-Nep campagne hulpvraagfraude

  Gemeente Rotterdam en de VAR zetten ‘val’ om senioren alert te houden op hulpvraagfraude. Hiermee worden inwoners bewust gemaakt van oplichting middels WhatsApp door ze in een ‘val’ te lokken. Burgers hebben nu de mogelijkheid via een veilige website een nep-WhatsAppbericht te sturen naar (groot)ouders, tantes en buurmannen om hen zo middels de ervaring alert te maken op deze vorm van oplichting.

  Via de site whatsappfraude.echt-nep.nl kunnen de nep-WhatsAppberichten verstuurd worden. Als de ontvanger op de nep-betaallink klikt dan komen ze terecht op een pagina waar zij de Echt-Nep-quiz kunnen spelen. Deze fraudequiz maakt middels enkele eenvoudige vragen en antwoorden de speler bewust van de risico’s maar geeft vooral handige tips. Het doel is de ontvanger van het nepbericht met de nep betaallink bewust te maken van de werkwijze van oplichters om zo slachtofferschap te voorkomen en internetgebruikers zo (meer) weerbaar te maken tegen digitale criminaliteit.

  WhatsApp-fraude, ook wel hulpvraagfraude genoemd of ‘vriend-in-noodfraude’, maakt ook in de Rotterdamse regio veel slachtoffers onder voornamelijk 55+-ers. Het gaat om oplichting waarbij criminelen zich voordoen als een familielid of vriend. De oplichter stuurt veelal eerst een berichtje met de mededeling dat hij of zij een nieuw nummer heeft. ‘Hallo mam, ik heb een nieuw nummer!’ Het oude nummer kun je verwijderen.’ Vervolgens vragen ze geld over te maken. ‘Ik heb een openstaande rekening die ik voor vijf uur vanmiddag moet betalen. Kun jij het even voorschieten?’

 • 25 apr 2022

  Webinar 'Hackshield in de klas' voor leerkrachten basisonderwijs

  Op dinsdag 19 april vond een Webinar over HackShield in de klas en de implementatie hiervan plaats. Leerkrachten kregen tips en trucs om in de klas aan de slag te gaan met ditigale weerbaarheid. 

  Het Webinar is hier terug te zien. 

 • 7 apr 2022

  Terugblik Leerhuis samenwerking boa's en politie

  Tijdens een Leerhuisbijeenkomst in het oude stadhuis van Dordrecht op 4 april jl. werd een inspirerende presentatie gegeven over de samenwerking tussen boa's en politie. Het Leerhuis werd bijgewoond door ongeveer 40 deelnemers vanuit diverse gemeenten en de politie. 

  Shaddy Fouad, Generalist Gebiedsgebonden Politiewerk in het Basisteam Maas en Rotte opende met zijn presentatie over de samenwerking tussen boa’s en de politie. Dit onderzoek voerde hij in 2021 uit in opdracht van de politie eenheid Rotterdam.

  Ron Snijders, beleidsadviseur Handhaving en Toezicht bij de gemeente Rotterdam en Marc Wesselius, Direct Toezichthouder Boa’s bij de politie eenheid Rotterdam presenteerden over de verdere professionalisering van het vak boa en over het Rotterdamse Handhavingsarrangement waarin de samenwerkingsafspraken tussen de politie en de boa's zijn vastgelegd. Dit Handhavingsarrangement is op 15 februari jl. door de Rotterdamse driehoek ondertekend.

  In dit Handhavingsarrangement staat dat boa’s en politiemedewerkers meer, vaker en beter gaan samenwerken voor een veilig woon-, leef- en uitgaansklimaat. Tevens staan hierin afspraken over het onderling delen van relevante informatie over verdachte personen of situaties, over de toegang tot politiebureaus en de aanwezigheid bij briefings. Ook over de veiligheid van boa’s en het inschakelen van de politie in noodsituaties. Tenslotte zijn er afspraken gemaakt over de aanpak van ondermijnende criminaliteit en het kunnen optreden als één overheid.

  Rotterdam is de eerste gemeente in Nederland die de samenwerkingsafspraken tussen boa’s en politie op deze wijze heeft vastgelegd. Het Handhavingsarrangement dient daarmee als voorbeeld en inspirator voor andere gemeenten.

  Gemeenten binnen de eenheid Rotterdam die ook tot nadere samenwerkingsafspraken willen komen tussen politie en boa's kunnen daarvoor contact opnemen met Marc Wesselius. De contactgegevens zijn beschikbaar bij de VAR.

   

   

   

 • 30 mrt 2022

  April: Thema-maand senioren en veiligheid (toolkit)

  De maand april staat  in het teken van senioren & veiligheid. Op 5 april start de campagne ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’. Vier weken lang wordt aandacht besteed aan vormen van criminaliteit waar ouderen regelmatig slachtoffer van worden. 

  De basis van deze campagne is dat op vier verschillende fenomenen voorlichtingsfilmpjes op hetzelfde moment worden gedeeld door alle partijen via hun communicatiekanalen. Aangezien de afgelopen twee jaar de oplichters niet stil hebben gezeten en de modus operandi van de vier fenomenen in deze periode is veranderd hebben we besloten om vier nieuwe filmpjes te laten maken.

  Kees Hulst, bekend van ‘Het geheime dagboek van Hendrik Groen’, is als ambassadeur van de campagne hierbij weer de hoofdrolspeler. In deze nieuwe serie filmpjes bezoekt Kees Hulst verschillende partners om de nieuwe modus operandi te bespreken.

  Planning van de thema’s is als volgt: - 5 t/m 11 april: Phishing - 12 t/m 18 april: Spoofing - 19 t/m 25 april: Hulpvraagfraude (via WhatsApp) - 26 t/m 30 april: Babbeltrucs

  Elke dinsdag worden de filmpjes aangeleverd en kunnen vervolgens worden ingezet via ieders communicatiekanalen. De kracht van de campagne zit in dat zoveel mogelijk partijen op hetzelfde moment over hetzelfde thema dezelfde boodschap uitdragen.

  Daarom vragen we u ook dit jaar om vooral ook lokale, regionale en provinciale media te betrekken, zoals tv, radio, kranten, huis-aan-huisbladen, etc. Het materiaal, het persbericht en de filmpjes mogen hiervoor gebruikt worden, mits het uitsluitend gaat om onbetaalde inzet. Mocht media er uitgebreider aandacht aan willen besteden, dan zijn er vanuit de verschillende betrokken organisaties voldoende woordvoerders beschikbaar voor bijvoorbeeld een interview. Laat het in dat geval even weten.

  Campagnemateriaal Voor elk van de genoemde fenomenen wordt een filmpje gemaakt in verschillende formats, zodat het via vele communicatiekanalen ingezet kan worden. Elke dinsdag wordt het campagnemateriaal gedeeld door middel van een link + wachtwoord naar een beveiligde omgeving. Het materiaal bestaat uit: - De voorlichtingsfilmpjes in korte versie (30-45 seconden) en lange versie (+/- 3 minuten) in verschillende formaten, afhankelijk van het ingezette communicatiekanaal (website, facebook, Instagram, twitter, LinkedIn, etc.). Deze kunnen zowel met als zonder ondertiteling worden ingezet.

  - Het persbericht van het ministerie van Justitie en Veiligheid over de campagne, waarmee de communicatieboodschap kan worden bepaald die jouw organisatie wil gebruiken. Uiteraard kan dit worden aangepast, zodat deze goed aansluit bij de organisatie en doelgroep.

  - Afbeeldingen (foto’s) die zijn gemaakt van de campagnefilmpjes, bijv. te gebruiken om een advertorial van te maken.

  - Een poster met de vier fenomenen en handelingsperspectief. Deze kan worden verspreid, bijv. in gemeentehuizen, huisartsenpraktijken, verzorgingstehuizen, etc. Deze is tevens als flyer te gebruiken. Het campagnemateriaal mag daarna langer ingezet worden voor de duur van vijf jaar, tot augustus 2026.

  Het campagnemateriaal mag vrij worden gedeeld en verspreid, mits het te allen tijde gaat om onbetaalde inzet.

  De toolkit, met het vrij te gebruiken campagnemateriaal, kunt u opvragen via HighImpactCrimes@minjenv.nl

  U kunt ook een deel van het materiaal hier vinden. 

   

 • 7 apr 2022

  Interview met Motus en Woonbron: ‘We gunnen andere corporaties ook een team Motus’

  Dat alleen luxe woontorens worden gebruikt voor ondermijnende criminaliteit is een achterhaald gegeven. Versterkingspijler Motus doet onderzoek naar incidenten in panden in de regio Rotterdam. Daaruit blijkt dat de meerderheid van ernstige incidenten plaatsvindt in woningen die worden verhuurd door woningcorporaties. Het gaat dus niet alleen om luxe appartementen in woontorens, maar juist ook om de rijtjeshuizen en portiekwoningen. Dit gegeven vormde de start van een intensieve samenwerking tussen de versterkingspijler en o.a. woningcorporatie Woonbron.

   

  Woonbron is een woningcorporatie met 45.000 woningen en 4.000 overige vastgoedeenheden in Rotterdam, Nissewaard, Delft en Dordrecht. Woonbron zorgt voor goed en betaalbaar wonen voor huishoudens met een smalle beurs. De corporatie biedt in gevarieerde wijken passende huisvesting aan. In samenwerking met klanten, gemeenten en alle partijen die werkzaam zijn in de wijk streeft Woonbron ernaar prettig wonen voor iedereen bereikbaar te maken.

  Het komt regelmatig voor dat criminelen gebruikmaken van huurpanden om zelf anoniem te verblijven en/of om illegale activiteiten uit te voeren. Denk aan illegale prostitutie, het opslaan van wapens, het produceren van drugs of het verstoppen van crimineel geld. Dit heeft negatieve gevolgen voor de (woon)omgeving én de verhuurder. Sinds 2019 pakt Versterkingspijler Motus vastgoedcriminaliteit aan in de regio Rotterdam. Binnen Motus werken verschillende overheidspartners samen om crimineel pandgebruik op te sporen en criminele sleutelfiguren aan te pakken. Daarnaast werkt Motus samen met private partners om te voorkomen dat criminelen onderdak weten te vinden voor illegale activiteiten.

  Wat voor soort incidenten betreft het? Waar hebben we het precies over? Op die vragen wilde Motus een antwoord. ‘En onze informatie wilden we delen met de woningcorporaties,’ legt Ilona Karsdorp uit. Karsdorp is analist bij Motus en heeft ook Publiek-Private Samenwerking in haar portefeuille. Motus wil aan de voorkant van het probleem komen en nieuwe incidenten voorkomen.  Daarom zette Karsdorp een samenwerking op met diverse woningcorporaties, waaronder met Woonbron.

  Wapens en afrekeningen

  Ook bij woningcorporatie Woonbron bleef de verandering in illegale activiteiten niet onopgemerkt. ‘We merkten dat we steeds meer zaken kregen waarbij zwaardere strafrechtelijke overtredingen speelden. Het ging bijvoorbeeld vaker om grote hoeveelheden drugs, wapens of afrekeningen,’ vertelt Eveline Piepers-Westermeijer, werkzaam als advocaat bij Woonbron. ‘De corporatie had vragen als: ‘wat is er aan de hand? En: waar moeten we precies op letten bij het signaleren van misstanden in de wijk?’ Woonbron neemt contact op met de gemeente Rotterdam en komt in oktober 2020 in contact met Motus.

  Woonbron organiseert 3 keer intern de workshop omdat het onderwerp ondermijning leeft bij collega’s. ‘De opkomst was zo hoog dat het echt opviel,’ aldus Karin de Weijze, bestuurssecretaris en manager juridische zaken bij Woonbron. ‘We bespraken een aantal dilemma’s en situaties waarin onze complexbeheerders terecht kunnen komen, en die waren soms behoorlijk heftig. Dat was een belangrijke eerste stap.’

  Het contact met Woonbron en de bereidheid om samen te werken is volgens Karsdorp vanaf het begin af aan heel goed. ‘In de eerste gesprekken ging het nog over hennepkwekerijen, dat kwam in het verleden wel eens voor. Maar dat uit onze analyses bleek dat er echt zware criminelen in hun panden zaten, dat openden wel hun ogen.’

  ‘We schrokken inderdaad van deze constatering,’ beaamt Piepers-Westermeijer. ‘Het onderzoek bevestigde het gevoel dat wij al hadden, We wisten wel dat er bepaalde zaken plaatsvonden en dat er een verschuiving was in de zwaarte van de criminele activiteiten. Maar het besef dat wij als corporaties onbewust zo een grote facilitator waren, was er niet en is eigenlijk nog maar net doorgedrongen.’

  Concrete acties

  Uit de analyses haalt Motus dat in geen van de incidenten die vanaf januari 2020 hebben plaatsgevonden, de complexbeheerders een melding hebben gedaan van een verdachte situatie.

  ‘In onze dossiers komen de eerste signalen via de politie binnen, bijvoorbeeld de wijkagent. Wij zijn een woningcorporatie, geen politie of opsporingsinstantie. Maar wat we direct leren uit de samenwerking: we zien wel heel veel. Onze complex- en sociaal beheerders en wijkconciërges zijn de ogen en oren in de wijk en kunnen samen met hun partners bij de politie en gemeente de signalen in de wijk bespreken. Samen zijn ze in staat om misstanden aan te pakken en op te lossen,’ legt De Weijze uit.

  Daarom hebben de complexbeheerders van Woonbron allemaal een workshop gehad om sneller signalen van ondermijning te herkennen. Ook heeft Motus ervoor gezorgd dat wijkagenten en complexbeheerders elkaar makkelijk vinden. De Weijze: ‘Voor bewoners zijn wij, net als de wijkagent en andere wijkwerkers, de ankerpunten die bewoners het vertrouwen geven dat hun buurt en veiligheid voorop staat.’ 

  Karsdorp: ‘We hebben ook een puzzel ontworpen met signalen van ondermijning en hangen bijvoorbeeld posters op in wijkkantoren. En we hebben een urgentiefilmpje gemaakt waarin we bijvoorbeeld complexbeheerders motiveren om signalen te herkennen en samenwerking te zoeken met de wijkagent.

  Quick-wins

  Een ander voorbeeld van een concrete actie door Motus is het identificeren en delen van kwetsbaarheden en leerpunten voor verhuurmakelaars. Piepers-Westermeijer: ‘Onze verhuurmakelaars hebben niet als eerste focus: wordt dit een ondermijningsadres? Motus heeft ons gewezen op quick-wins waar we meteen mee aan de slag konden.’  

  Karsdorp: ‘Woningcorporaties mogen alleen controleren op inkomen, niet op vermogen. Je kan bij wijze van spreken in een Porsche komen aanrijden of een koopwoning hebben en tegelijk een sociale huurwoning. Hier hebben we wat tips voor op een rij gezet om dit soort zaken te signaleren.’

  Piepers-Westermeijer: ‘Deze acties zijn heel concreet, direct toepasbaar en met kleine aanpassingen wordt er al veel bereikt. Het is voor het eerst dat dat er zo structureel en gedetailleerd overleg is met een aan de politie geallieerde organisatie (Motus, red.). Inmiddels zitten we al meer aan de voorkant: we zien dat bij bepaalde situaties wij ook eerder betrokken zijn en niet alleen de politie als het al is uitgegroeid tot een incident.’

  Factoren voor succes

  Dat Woonbron ondermijning serieus neemt blijkt onder andere uit het feit dat het onderwerp ondermijning onderdeel is van hun koersdocument ‘Thuis in de wijk’. Deze koers wordt via jaarplannen vertaald naar concrete activiteiten.

  Volgens Karsdorp zit het succes van de samenwerking, naast het enthousiasme en de drijfveer om zaken echt beter te maken voor de bewoners en omgeving, ook in het feit dat aan de gesprekstafel de mensen zitten met de juiste beslisbevoegdheden. ‘Omdat Motus een aantal werknemers heeft die zich specifiek kunnen focussen op Publiek-Private samenwerking kunnen zij meer tijd, energie en expertise steken in de samenwerking met o.a. Woonbron. Voor woningcorporaties is het bijvoorbeeld wenselijk om een overleg te hebben met de gemeente waarbij op beleidsniveau zaken kunnen worden gesignaleerd. Het gaat dan om het uitspreken van behoeftes, versterken van de mogelijkheden tot het doen van meldingen en bewustwordingstrajecten. Daarom heeft Motus ook het contact gezocht met een aantal grote gemeenten in de regio Rotterdam om te onderzoeken welke overlegstructuur hierbij passend is.’

  Naast lokale problematiek zijn er ook overstijgende thema’s, zoals bijvoorbeeld het creëren van een uniforme verhuurdersverklaring voor alle woningcorporaties. Voor dit soort kwesties kan Motus ook een rol spelen aangezien zij ook over een breed netwerk beschikken (bijvoorbeeld via contact met brancheorganisatie Aedes), zodat overstijgende thema’s ook geadresseerd kunnen worden.

  Karsdorp: ‘We zijn er altijd. We luisteren en we reageren altijd snel. We zoeken vaak zelf veel contact. Dat helpt. Het zit heel erg op de relatie.

  Wens voor structurele samenwerking

  Namens Woonbron hopen De Weijze en Piepers-Westermeijer dat de samenwerking nog een paar jaar doorgaat, en ook bij andere corporaties wordt uitgerold. ‘We gunnen andere corporaties ook een team Motus. Het is een geweldige goede aanvulling voor onze bedrijfsprocessen.’

  Motus en Woonbron hebben een tijd een onderzoekstagiaire gedeeld. Zij kon de dossiers bij Woonbron onderzoeken en de resultaten daarvan op fenomeenniveau, met Motus delen. Dit leidde tot de conclusie dat in 60% van de incidenten de huurder er al minimaal 5 jaar zat. ‘Dit zou kunnen betekenen dat mensen niet gaan huren met de intentie om criminele activiteiten te ontplooien. Onze bewoners worden daar in de loop van de tijd in getrokken. Mensen komen in een zwakkere positie, bijvoorbeeld door verslaving, schulden of mooie praatjes. En komen dan in die situatie terecht. Als we dat weten en de kans op criminele activiteiten dan groter is, dan zouden we ze liever eerder helpen en in contact brengen met de juiste instanties,’ licht de Weijze toe.

  Woonbron kan op haar beurt werk verrichten wat van toegevoegde waarde is voor Motus. ‘We gaan een pilot draaien in twee kleinere wijken waar sprake is van woonfraude en andere criminele activiteiten. We hebben een actieve wijkagent en de uitkomsten willen we met Motus delen.’

  ‘Motus is een Versterkingspijlers en voor ons voelt het echt als een versterking. Door hun visie en input hebben wij stappen kunnen maken. We zijn nu zo ver dat we elkaar ook echt verder kunnen helpen. Dan kan je wel spreken van een succesvolle Publiek-Private samenwerking,’ sluit Piepers-Westermeijer af.