Gemeenten, Openbaar Ministerie, politie en maatschappelijke organisaties hebben binnen verschillende fasen van maatschappelijk ongenoegen en maatschappelijke onrust elk een eigen rol bij preventie, dialoog en handhaving. Dat vraagt om intensivering van de samenwerking, bespreking van dilemma’s in dat kader en een gezamenlijk handelingsperspectief aan de voorkant.

 

Praktische hulp

Een nieuwe handreiking van de ESS over hoe in gemeenten om te gaan met spanningen en polarisatie rondom het conflict in Israël en Palestijnse gebieden. De spanningen uit het conflict in Israël en de Palestijnse gebieden manifesteren zich eveneens in de Nederlandse samenleving. Ze komen uiteindelijk terecht bij gemeenten. Lokale overheden zoeken wellicht naar specifieke en praktische adviezen om op lokaal niveau gesprekken aan te gaan met burgers, betrokken gemeenschappen, en religieuze en maatschappelijke organisaties. Daarom heeft de Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een handreiking opgesteld. Een handreiking met nadere informatie over het conflict, suggesties voor concrete acties om verbinding en dialoog te stimuleren en spanningen en polarisatie tegen te gaan. Ook is een gespreksleidraad opgesteld die gemeenten kunnen gebruiken bij het voeren van de dialoog met verschillende groepen en individuen binnen hun lokale gemeenschap.

  • Datum: 1 Nov 2023
  • Auteur: Expertise-unit Sociale Stabiliteit (ESS)
  • Documenttype: Factsheet
  • Pagina's: 8