Samenwerken aan veiligheid

De VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam is een samenwerkingsverband van 25 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Rotterdam.

De VAR functioneert binnen de regio als platform om kennis en ervaring te delen. Daarnaast ondersteunt de VAR regionale samenwerking tussen partners door actief te signaleren, agenderen, initiëren en verbinden.  Daarbij houdt de VAR oog voor de diversiteit van de veiligheidsproblematiek in de regio. De aanpak is uiteindelijk altijd het meest gebaat bij lokaal maatwerk.

Criminaliteit en overlast stoppen niet bij gemeentegrenzen. Bovendien kunnen veiligheidsopgaven complex, divers en veranderlijk zijn. Samenwerking is dan ook een effectieve manier om lokale problemen samen met politie, OM en andere partners in een regionale context te bekijken èn aan te pakken. 

De kennisbank

Het laatste nieuws

  • 21 feb 2019 Koning Willem-Alexander bezoekt Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond

    Zijne Majesteit de Koning heeft op dinsdagmiddag 19 februari een bezoek gebracht aan ZSM en het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond.

  • 30 jan 2019 Graven naar de wortels van onveiligheidsgevoelens

    De VAR werkt al enige tijd nauw samen met Dr. Remco Spithoven die (onder andere) als lector Maatschappelijke Veiligheid is verbonden aan de Academie voor Bestuur, Recht en Ruimte van de Hogeschool Saxion. In een nieuw artikel geeft de bevindingen weer.

  • 29 jan 2019 Wet verplichte GGZ

    Op 1 januari 2020 treedt de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGZ) in werking. Deze vervangt de huidige Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). De wet heeft gevolgen voor gemeenten.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

-->