Samenwerken aan veiligheid

De VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam is een samenwerkingsverband van 25 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Rotterdam.

De VAR functioneert binnen de regio als platform om kennis en ervaring te delen. Daarnaast ondersteunt de VAR regionale samenwerking tussen partners door actief te signaleren, agenderen, initiëren en verbinden. Daarbij houdt de VAR oog voor de diversiteit van de veiligheidsproblematiek in de regio. De aanpak is uiteindelijk altijd het meest gebaat bij lokaal maatwerk.

Criminaliteit en overlast stoppen niet bij gemeentegrenzen. Bovendien kunnen veiligheidsopgaven complex, divers en veranderlijk zijn. Samenwerking is dan ook een effectieve manier om lokale problemen samen met politie, OM en andere partners in een regionale context te bekijken èn aan te pakken. 

 

De kennisbank

Het laatste nieuws

 • 27 mei 2021 Communicatiecampagne “MKB-Echt-Nep”

  Op 11 juni 2021 zal de communicatiecampagne “MKB-Echt-Nep” gelanceerd worden in Rotterdam en de regiogemeenten (politie-eenheid Rotterdam). De campagne is ontwikkeld in opdracht van de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR) en de gemeente Rotterdam (Directie Veiligheid) en heeft als doel ondernemers in de verblijfssector meer bewust te maken van de risico’s van cybercrime in het algemeen en specifiek van ransomware.

 • 25 mei 2021 Webinar Online aangejaagde ordeverstoringen

  Het CCV organiseert op woensdag 9 juni om 15.00 uur het gratis Webinar ‘Monitoring van online aangejaagde ordeverstoringen’. Hierin vertelt Bantema over het onderzoek ‘Black box van gemeentelijke online monitoring; Een wankel fundament onder een stevige praktijk’ en de resultaten en de aanbevelingen die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen. Aanmelden kan door hier te klikken. 

 • 25 mei 2021 Uitnodiging Kennissessie Tijdelijk Huisverbod

  Op 1 juni van 13:00 tot 15.30 uur organiseert de gemeente Rotterdam een kennissessie Tijdelijk Huisverbod. De Wet tijdelijk huisverbod is in juni 12,5 jaar van kracht. Deze mijlpaal willen ze niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom organiseren zij in samenwerking met de ketenpartners deze kennissessie. Hier gaan zij in op wat zij in die 12,5 jaar leerden over de mogelijkheden van het Tijdelijk Huisverbod en welke meerwaarde het heeft in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

  Heb je interesse, neem dan contact op met de VAR via var.rotterdam@politie.nl.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.