Samenwerken aan veiligheid

De VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam is een samenwerkingsverband van 32 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Rotterdam.

De VAR functioneert binnen de regio als platform om kennis en ervaring te delen. Daarnaast ondersteunt de VAR regionale samenwerking tussen partners door actief te signaleren, agenderen, initiëren en verbinden.  Daarbij houdt de VAR oog voor de diversiteit van de veiligheidsproblematiek in de regio. De aanpak is uiteindelijk altijd het meest gebaat bij lokaal maatwerk.

Criminaliteit en overlast stoppen niet bij gemeentegrenzen. Bovendien kunnen veiligheidsopgaven complex, divers en veranderlijk zijn. Samenwerking is dan ook een effectieve manier om lokale problemen samen met politie, OM en andere partners in een regionale context te bekijken èn aan te pakken. 

De kennisbank

Het laatste nieuws

  • 17 jul 2017 Jeugdoverlast en -criminaliteit Rotterdam gedaald

    Rotterdamse jongeren veroorzaken minder overlast en plegen minder delicten. Het programma Stok Achter de Deur lijkt zijn vruchten af te werpen.

  • 11 jul 2017 Jonge cyberdelinquenten vormen aparte groep daders

    Het WODC heeft onderzoek gedaan naar het profiel van jonge cyberdelinquenten. Daaruit blijkt dat het gaat om een aparte en deels nieuwe groep criminele jongeren.

  • 19 jun 2017 Welkom op de nieuwe website van de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam!

    De nieuwe website van de VeiligheidsAlliantie staat vanaf vandaag online. De website heeft een frisse opmaak gekregen en er zijn nieuwe functies toegevoegd. 

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.