Samenwerken aan veiligheid

De VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam is een samenwerkingsverband van 25 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Rotterdam.

De VAR functioneert binnen de regio als platform om kennis en ervaring te delen. Daarnaast ondersteunt de VAR regionale samenwerking tussen partners door actief te signaleren, agenderen, initiëren en verbinden. Daarbij houdt de VAR oog voor de diversiteit van de veiligheidsproblematiek in de regio. De aanpak is uiteindelijk altijd het meest gebaat bij lokaal maatwerk.

Criminaliteit en overlast stoppen niet bij gemeentegrenzen. Bovendien kunnen veiligheidsopgaven complex, divers en veranderlijk zijn. Samenwerking is dan ook een effectieve manier om lokale problemen samen met politie, OM en andere partners in een regionale context te bekijken èn aan te pakken. 

 

De kennisbank

Het laatste nieuws

  • 10 sep 2021 Dit najaar extra ROR-trainingen Radicalisering en extremisme!!

    Dit najaar is het mogelijk weer een aantal extra trainingen te volgen die door het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR) worden verzorgd. 

  • 10 sep 2021 Te organiseren training Bart Brandsma - Inzichten polarisatie

    Bart Brandsma is bereid gevonden voor het verzorgen van een training Polarisatie in de vorm van een algemene startbijeenkomst en een verdiepende training voor gemeenteambtenaren. Data staan nog niet vast.

  • 10 sep 2021 Congres City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime: 14 oktober 2021 (online)

    Op donderdag 14 oktober organiseert het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) het online congres City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime. Tijdens dit online congres worden alle cyberprojecten van de City Deal gepresenteerd, waaronder twee projecten van de VAR (HackShield Het Kaartspel) en het PVO Rotterdam (Cyberbuddies)

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.