Samenwerken aan veiligheid

De VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam is een samenwerkingsverband van 32 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Rotterdam.

De VAR functioneert binnen de regio als platform om kennis en ervaring te delen. Daarnaast ondersteunt de VAR regionale samenwerking tussen partners door actief te signaleren, agenderen, initiëren en verbinden.  Daarbij houdt de VAR oog voor de diversiteit van de veiligheidsproblematiek in de regio. De aanpak is uiteindelijk altijd het meest gebaat bij lokaal maatwerk.

Criminaliteit en overlast stoppen niet bij gemeentegrenzen. Bovendien kunnen veiligheidsopgaven complex, divers en veranderlijk zijn. Samenwerking is dan ook een effectieve manier om lokale problemen samen met politie, OM en andere partners in een regionale context te bekijken èn aan te pakken. 

De kennisbank

Het laatste nieuws

  • 6 dec 2017 Rapport en handreiking Beke - duiding problematisch groepsgedrag

    Door het wegvallen van de classificatie hinderlijk, overlastgevend en crimineel ontbreekt een herkenbare en uniforme duiding van problematisch groepsgedrag. Beke heeft een advies uitgebracht over een werkbaar en praktisch alternatief.

  • 16 nov 2017 De nieuwsbrief is weer uit!

    In deze editie weer volop nieuws uit eigen regio en daarbuiten!  Klik hier

  • 4 okt 2017 GVB eerste helft 2017: Daling geregistreerde criminaliteit in de regio Rotterdam

    De totale geregistreerde criminaliteit in de eenheid Rotterdam is in de eerste helft van 2017 met -8% gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Bij veel vormen van vermogenscriminaliteit is in de eerste helft van 2017 sprake van een afname<

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.