Samenwerken aan veiligheid

De VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam is een samenwerkingsverband van 32 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Rotterdam.

De VAR functioneert binnen de regio als platform om kennis en ervaring te delen. Daarnaast ondersteunt de VAR regionale samenwerking tussen partners door actief te signaleren, agenderen, initiëren en verbinden.  Daarbij houdt de VAR oog voor de diversiteit van de veiligheidsproblematiek in de regio. De aanpak is uiteindelijk altijd het meest gebaat bij lokaal maatwerk.

Criminaliteit en overlast stoppen niet bij gemeentegrenzen. Bovendien kunnen veiligheidsopgaven complex, divers en veranderlijk zijn. Samenwerking is dan ook een effectieve manier om lokale problemen samen met politie, OM en andere partners in een regionale context te bekijken èn aan te pakken. 

De kennisbank

Het laatste nieuws

  • 12 sep 2018 Gratis trainingen voor ondernemers en medewerkers

    In het kader van de week van de veiligheid en dankzij de samenwerking tussen CCV, VAR en het Platform Veilig Ondernemen Rotterdam i.o. zijn een 5-tal gratis trainingen beschikbaar in of rond de week van 8 oktober.

  • 11 sep 2018 Manifest Landelijk Schakelteam Personen met Verward Gedrag

    Het Landelijk Schakelteam Personen met Verward Gedrag roept alle Nederlanders op om oog voor elkaar te hebben. Durf je met elkaar te bemoeien als dat nodig is.

  • 21 aug 2018 Stimulering doen van aangifte minderjarige slachtoffers seksuele uitbuiting

    De politie en het kabinet ondernemen actie om meer minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting te bewegen aangifte te doen.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.