Samenwerken aan veiligheid

De VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam is een samenwerkingsverband van 25 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Rotterdam.

De VAR functioneert binnen de regio als platform om kennis en ervaring te delen. Daarnaast ondersteunt de VAR regionale samenwerking tussen partners door actief te signaleren, agenderen, initiëren en verbinden. Daarbij houdt de VAR oog voor de diversiteit van de veiligheidsproblematiek in de regio. De aanpak is uiteindelijk altijd het meest gebaat bij lokaal maatwerk.

Criminaliteit en overlast stoppen niet bij gemeentegrenzen. Bovendien kunnen veiligheidsopgaven complex, divers en veranderlijk zijn. Samenwerking is dan ook een effectieve manier om lokale problemen samen met politie, OM en andere partners in een regionale context te bekijken èn aan te pakken. 

 

De kennisbank

Het laatste nieuws

 • 6 jun 2022 Politie zet escaperoom in voor digitale bewustwording jeugd

  "Marije, ik heb je account gehackt. En nu heb ik een paar pikante foto’s van jou. Ben benieuwd wat je ouders hiervan vinden. Wil je dat niet? Betaal me dan 200 in bitcoins anders zet ik alle foto’s online...”

  Met deze tekst begint de escaperoom BL@CKMAIL die voor het eerst in district Zuid-West werd ingezet maar ook in andere regiogemeenten ingezet kan worden.

 • 30 mei 2022 Alcoholwet 2021

  De Alcoholwet, in werking getreden per 1 juli 2021, bevat ten opzichte van de Drank- en Horecawet een aantal nieuwe onderdelen die gemeenten bij verordening kunnen regelen. 

 • 27 mei 2022 RIEC pijler DRIOB ontwikkelt juridisch kader voor het Dynamisch Regionaal Ondermijningsbeeld

  Informatieverzameling en integrale samenwerking zijn cruciaal om zicht te krijgen op ondermijning en ondermijnende activiteiten effectief tegen te gaan. Het DRIOB ontwikkelt daarom een methodiek waarmee informatie van verschillende RIEC-partners en open bronnen op fenomeenniveau worden gebundeld tot een integraal ondermijningsbeeld.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.