Samenwerken aan veiligheid

De VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam is een samenwerkingsverband van 25 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Rotterdam.

De VAR functioneert binnen de regio als platform om kennis en ervaring te delen. Daarnaast ondersteunt de VAR regionale samenwerking tussen partners door actief te signaleren, agenderen, initiëren en verbinden. Daarbij houdt de VAR oog voor de diversiteit van de veiligheidsproblematiek in de regio. De aanpak is uiteindelijk altijd het meest gebaat bij lokaal maatwerk.

Criminaliteit en overlast stoppen niet bij gemeentegrenzen. Bovendien kunnen veiligheidsopgaven complex, divers en veranderlijk zijn. Samenwerking is dan ook een effectieve manier om lokale problemen samen met politie, OM en andere partners in een regionale context te bekijken èn aan te pakken. 

De kennisbank

Het laatste nieuws

 • 28 okt 2020 HackShield, regionale uitrol

  Tien gemeenten binnen onze regio hebben zich aangemeld om mee te doen aan de regionale uitrol van het project HackShield. Hiermee zetten zij zich, samen met de VAR en de politie, actief in om kinderen binnen hun gemeenten weerbaarder te maken op het gebied van cybercrime.

  Heeft uw gemeenten zich nog niet aangemeld en heeft u wel interesse, neem dan contact op met de VAR via var.rotterdam@politie.nl.

 • 28 okt 2020 Publicatie Gezamenlijk Veiligheidsbeeld regio Rotterdam

  Het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld regio Rotterdam 2020 1e helft is zojuist gepubliceerd op deze website.

  Het GVB brengt in één rapportage de verschillende indicatoren voor de gemeentelijke en regionale veiligheid bijeen op basis van cijfermateriaal, in samenwerking met politie, het RIEC, het OM, de beide Zorg- en Veiligheidshuizen, de stichting Halt en Burgernet. Onder regie van de VAR wordt het GVB twee keer per jaar samengesteld.

  Het GVB bestaat uit twee delen: de rapportage en de factsheet.

 • 27 okt 2020 Honden smullen door de Week van de Veiligheid: preventieactie #WeesWaaks!

  Het donkere dagen offensief is gestart. Doel van dit offensief is het tegengaan van inbraken, overvallen en straatroven in de wintermaanden. Gemeenten kunnen hun bewoners erop attenderen dat ze zélf acties  kunnen nemen om de kans op woninginbraak te verlagen.

  Alle gemeenten hebben een doos met hondenbotten ontvangen in de week van de veiligheid. Met deze hondenbotten kunnen gemeentelijke handhavers laagdrempelig het gesprek aangaan met hondenbezitters. Hondenbezitters en inbrekers hebben één ding gemeen: ze gaan bij nacht en ontij de straat op als anderen warm binnen zitten. Hondenbezitters zien wat er gebeurt op straat, wat afwijkt van de normale gang van zaken. Juist die extra oren en ogen op straat hebben meerwaarde in de strijd tegen criminelen.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.