Samenwerken aan veiligheid

De VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam is een samenwerkingsverband van 23 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Rotterdam.

De VAR functioneert binnen de regio als platform om kennis en ervaring te delen. Daarnaast ondersteunt de VAR regionale samenwerking tussen partners door actief te signaleren, agenderen, initiëren en verbinden. Daarbij houdt de VAR oog voor de diversiteit van de veiligheidsproblematiek in de regio. De aanpak is uiteindelijk altijd het meest gebaat bij lokaal maatwerk.

Criminaliteit en overlast stoppen niet bij gemeentegrenzen. Bovendien kunnen veiligheidsopgaven complex, divers en veranderlijk zijn. Samenwerking is dan ook een effectieve manier om lokale problemen samen met politie, OM en andere partners in een regionale context te bekijken èn aan te pakken. 

 

De kennisbank

Het laatste nieuws

 • 27 mrt 2023 Aanmelden Cybercongres ‘City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime’

  Maar liefst 17 innovatieve cyberprojecten vanuit het hele land tonen hun resultaten tijdens het congres ‘City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime’.

  Maar liefst 17 innovatieve cyberprojecten vanuit het hele land tonen hun resultaten tijdens het congres ‘City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime’. Op donderdag 22 juni 2023 organiseert het CCV dit cybercongres in het Van der Valk hotel in Utrecht van 10.00 tot 17.00 uur. Laat je inspireren, haal kennis op en pas het toe in je eigen gemeente of regio.

  Meld je direct aan via het aanmeldformulier. • 26 mrt 2023 Serious game radicalisering, extremisme en polarisatie voor docenten

  Vanuit de gemeentelijke aanpak radicalisering, extremisme en polarisatie wordt onder andere ingezet op het vergroten van de deskundigheid van professionals op het thema’s maatschappelijk ongenoegen. In de afgelopen periode is in dit kader de serious game voor docenten ontwikkeld.

 • 8 mrt 2023 Kwetsbare huurders herkennen en crimineel pandgebruik voorkomen

  Een groot deel van zware geweldsincidenten vindt plaats in woningen van woningcorporaties. De huurders die hier verantwoordelijk voor worden gehouden, zijn regelmatig geronseld door criminelen. Wat maakt huurders kwetsbaar om in zee te gaan met criminelen? 

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.