Samenwerken aan veiligheid

De VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam is een samenwerkingsverband van 32 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Rotterdam.

De VAR functioneert binnen de regio als platform om kennis en ervaring te delen. Daarnaast ondersteunt de VAR regionale samenwerking tussen partners door actief te signaleren, agenderen, initiëren en verbinden.  Daarbij houdt de VAR oog voor de diversiteit van de veiligheidsproblematiek in de regio. De aanpak is uiteindelijk altijd het meest gebaat bij lokaal maatwerk.

Criminaliteit en overlast stoppen niet bij gemeentegrenzen. Bovendien kunnen veiligheidsopgaven complex, divers en veranderlijk zijn. Samenwerking is dan ook een effectieve manier om lokale problemen samen met politie, OM en andere partners in een regionale context te bekijken èn aan te pakken. 

De kennisbank

Agenda

Het laatste nieuws

  • 15 nov 2018 Drukbezochte Leerhuisbijeenkomst

    Op 12 november vond, onder leiding van burgemeester Hans Wagner, de leerhuisbijeenkomst Huiselijk Geweld plaats. Ongeveer 70 Bestuurders en medewerkers van gemeenten, politie en Openbaar Ministerie werden in 2 uur tijd bijgepraat over dit onderwerp.

  • 1 nov 2018 Najaarscarrousel en Save the Date

    18 oktober vond de Najaarscarrousel plaats. Ook in 2019 organiseren we carrousels, zet de data vast in de agenda!

  • 4 okt 2018 GVB 1e helft 2018, daling geregistreerde criminaliteit zet door

    De totale geregistreerde criminaliteit in de eenheid Rotterdam is in de eerste helft van 2018 met -14% gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Tussen 2016 en 2017 was ook al sprake van een daling van het aantal geregistreerde misdrijven.<

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.