Samenwerken aan veiligheid

De VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam is een samenwerkingsverband van 23 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Rotterdam.

De VAR functioneert binnen de regio als platform om kennis en ervaring te delen. Daarnaast ondersteunt de VAR regionale samenwerking tussen partners door actief te signaleren, agenderen, initiëren en verbinden. Daarbij houdt de VAR oog voor de diversiteit van de veiligheidsproblematiek in de regio. De aanpak is uiteindelijk altijd het meest gebaat bij lokaal maatwerk.

Criminaliteit en overlast stoppen niet bij gemeentegrenzen. Bovendien kunnen veiligheidsopgaven complex, divers en veranderlijk zijn. Samenwerking is dan ook een effectieve manier om lokale problemen samen met politie, OM en andere partners in een regionale context te bekijken èn aan te pakken. 

 

De kennisbank

Het laatste nieuws

 • 29 sep 2023 Ontwikkeling Regionaal Actieplan Mensenhandel 2024-2026

  Vanaf 2022 moest iedere gemeente in Nederland een duidelijk en geborgd beleid hebben voor de aanpak van mensenhandel. Binnen de regio Rotterdam werken we sinds 2019 met een regionale aanpak om mensenhandel te voorkomen en te bestrijden. In de afgelopen jaren is een goede basis gelegd in de samenwerking met gemeenten, politie en de verschillende netwerkpartners. Samen met een evaluatie over de afgelopen periode is in het Regionaal Veiligheidsoverleg (RVO) van juli 2023 een geactualiseerd Regionaal Beleidskader Mensenhandel 2023-2026 vastgesteld. Dat beleidskader vormt, samen met de lokale gemeentelijke uitvoeringsplannen, het uitgangspunt voor dit regionale actieplan. 

 • 29 sep 2023 Versterkingsprogramma Weerbaar tegen Ondermijning te gast bij NPO Radio 1

  Het Versterkingsprogramma Weerbaar tegen Ondermijning was te gast bij NPO Radio 1 in het programma Het Misdaadbureau. Hier werd aandacht besteed aan de aanpak van crimineel gebruik van sociale huurwoningen. Het belang van het melden van signalen en ook de mogelijkheid om dit anoniem te doen is uitvoerig besproken.

  Het is een mooi item geworden waarin de urgentie van de aanpak vanuit verschillende perspectieven is belicht en waarin aandacht is gevraagd voor beperkingen waar woningcorporaties tegenaan lopen, zoals de mogelijkheden op gebied van screening en informatiedeling. 

  Het item van NPO Radio 1 is terug te beluisteren op Spotify.

 • 29 sep 2023 Terugblik Leerhuis Zorg en Veiligheid

  Op 14 september werd in de raadszaal van het huis van Albrandswaard een leerhuis-bijeenkomst gehouden waarin de ‘Aanpak ter voorkoming van escalatie’ (AVE) en de ‘wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein’ (WAMS) centraal stonden. Het maakte duidelijk hoe de AVE als samenwerkingsinstrument werkt en bij op- en afschaling duidelijkheid geeft aan rollen, taken en verantwoordelijkheden van alle partijen tijdens de samenwerking.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.