Samenwerken aan veiligheid

De VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam is een samenwerkingsverband van 25 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Rotterdam.

De VAR functioneert binnen de regio als platform om kennis en ervaring te delen. Daarnaast ondersteunt de VAR regionale samenwerking tussen partners door actief te signaleren, agenderen, initiëren en verbinden. Daarbij houdt de VAR oog voor de diversiteit van de veiligheidsproblematiek in de regio. De aanpak is uiteindelijk altijd het meest gebaat bij lokaal maatwerk.

Criminaliteit en overlast stoppen niet bij gemeentegrenzen. Bovendien kunnen veiligheidsopgaven complex, divers en veranderlijk zijn. Samenwerking is dan ook een effectieve manier om lokale problemen samen met politie, OM en andere partners in een regionale context te bekijken èn aan te pakken. 

De kennisbank

Het laatste nieuws

 • 9 dec 2019 Intentieverklaring Keurmerk Veilig Ondernemen voor Winkelcentrum de Olm

  Op dinsdag 26 november is de intentieverklaring Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor winkelcentrum de Olm ondertekend door ondernemers op winkelcentrum de Olm, de politie, de brandweer, het Centrum voor Criminaliteitsprecentie en Veiligheid (CCV) en de gemeente. Door deze ondertekening is de eerste stap gezet om te komen tot officiële certificering. Het doel van het KVO is een schoon, veilig, goed onderhouden en daarme aantrekkelijk winkelcentrum. 

 • 11 dec 2019 Save the date: start trajecten (tegengaan) polarisatie met Bart Brandsma

  In samenwerking met Bart Brandsma start de VAR op 3 februari met het aanbieden van 2 opleidingstrajecten in de regio gericht op het tegengaan van polarisatie. 

  Interesse? Klik dan verder. 

 • 5 dec 2019 Terugblik bijeenkomst voor land-en tuinbouw in Voorne-Putten

  Op donderdagavond 28 november organiseerde de gemeenten op Voorne-Putten samen met het Platform Veilig Ondernemen, het CCV en de VAR een informatieavond over georganiseerde criminaliteit. Na een bijeenkomst op 21 november voor de horecaondernemers in dezelfde gemeenten, was deze bijeenkomst gericht op de land- en tuinbouw. 

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.