Samenwerken aan veiligheid

De VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam is een samenwerkingsverband van 25 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Rotterdam.

De VAR functioneert binnen de regio als platform om kennis en ervaring te delen. Daarnaast ondersteunt de VAR regionale samenwerking tussen partners door actief te signaleren, agenderen, initiëren en verbinden. Daarbij houdt de VAR oog voor de diversiteit van de veiligheidsproblematiek in de regio. De aanpak is uiteindelijk altijd het meest gebaat bij lokaal maatwerk.

Criminaliteit en overlast stoppen niet bij gemeentegrenzen. Bovendien kunnen veiligheidsopgaven complex, divers en veranderlijk zijn. Samenwerking is dan ook een effectieve manier om lokale problemen samen met politie, OM en andere partners in een regionale context te bekijken èn aan te pakken. 

De kennisbank

Het laatste nieuws

  • 23 dec 2020 De VAR wenst u fijne (en veilige) feestdagen!

    Het was een bijzonder jaar, met veel uitdagingen. We organiseerden een drukbezochte voorjaarscarrousel in maart van dit jaar, waar handen schudden al niet meer kon en de Brabantse collega’s uit het netwerk thuis moesten blijven. Een week later was thuiswerken voor iedereen de norm.

  • 23 dec 2020 Duim omhoog voor Cybernetwerk ZHE

    Met een duim omhoog, omdat een fysieke ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst niet mogelijk was door de coronamaatregelen, sluiten de burgemeesters van ZHE zich aan bij Cybernetwerk Zuid Hollandse Eilanden.

  • 23 dec 2020 Stagelopen bij VAR

    De VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR) biedt i.c.m. met het Regionaal Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid (RSIV) regio Den Haag een stageplaats aan binnen het veiligheidsdomein.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.