Samenwerken aan veiligheid

De VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam is een samenwerkingsverband van 32 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Rotterdam.

De VAR functioneert binnen de regio als platform om kennis en ervaring te delen. Daarnaast ondersteunt de VAR regionale samenwerking tussen partners door actief te signaleren, agenderen, initiëren en verbinden.  Daarbij houdt de VAR oog voor de diversiteit van de veiligheidsproblematiek in de regio. De aanpak is uiteindelijk altijd het meest gebaat bij lokaal maatwerk.

Criminaliteit en overlast stoppen niet bij gemeentegrenzen. Bovendien kunnen veiligheidsopgaven complex, divers en veranderlijk zijn. Samenwerking is dan ook een effectieve manier om lokale problemen samen met politie, OM en andere partners in een regionale context te bekijken èn aan te pakken. 

De kennisbank

Het laatste nieuws

  • 24 jul 2018 Ondersteuning CCV bij invoering Wijk GGD-er

    Het CCV heeft via ZonMW een subsidie gekregen om opnieuw 20 gemeenten te mogen begeleiden bij de implementatie van een Wijk GGD-er. De begeleiding bestaat uit een startsubsidie én ondersteuning bij de implementatie.

  • 19 jul 2018 PrivacyApp Jeugd

    Een app voor jongeren én hulpverleners in de Jeugdzorg en -hulpverlening met handzame informatie over wat wel en niet mag rondom het delen van informatie en persoonsgegevens.

  • 5 jun 2018 Gezamenlijk Veiligheidsbeeld 2017

    Het jaarlijkse gezamenlijk veiligheidsbeeld is gepubliceerd.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.