Samenwerken aan veiligheid

De VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam is een samenwerkingsverband van 25 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Rotterdam.

De VAR functioneert binnen de regio als platform om kennis en ervaring te delen. Daarnaast ondersteunt de VAR regionale samenwerking tussen partners door actief te signaleren, agenderen, initiëren en verbinden. Daarbij houdt de VAR oog voor de diversiteit van de veiligheidsproblematiek in de regio. De aanpak is uiteindelijk altijd het meest gebaat bij lokaal maatwerk.

Criminaliteit en overlast stoppen niet bij gemeentegrenzen. Bovendien kunnen veiligheidsopgaven complex, divers en veranderlijk zijn. Samenwerking is dan ook een effectieve manier om lokale problemen samen met politie, OM en andere partners in een regionale context te bekijken èn aan te pakken. 

 

De kennisbank

Het laatste nieuws

  • 7 aug 2022 Cyber Sessions voor OOV-ers en CISO's

    We zijn het er allemaal over eens: Gemeenten kunnen niet langer wachten, de digitale veiligheid moet worden geborgd in het gemeentelijke beleid. In het kader van ‘the time is now’ bieden het CCV en de VNG vijf Cyber Sessions aan. De eerste sessie is hier te bekijken.

  • 4 aug 2022 Gedragscampagne jonge messendragers gemeente Dordrecht

    De afgelopen 15 jaar is de jeugdcriminaliteit gedaald, maar wel verhardt.  Er zijn zorgen over de toename van jonge verdachten van (steek)wapenincidenten. Het dragen van een mes lijkt er steeds meer bij te horen. De gemeente Dordrecht heeft het afgelopen jaar, naast de wapeninleveractie in 2021, het preventief fouilleren en de inzet van jongerenwerk, ook een gedragsonderzoek uitgevoerd. Want wat drijft de jongeren in Dordrecht nou écht om een mes te dragen?

  • 4 aug 2022 Leerhuis Personen met Verward Gedrag/Wet Zorg en Dwang - Psychogeriatrie: 8/9, Alblasserdam

    Op donderdag 8 september organiseert de VAR van 13.30 - 16.30 in Landvast, Alblasserdam een Leerhuis Personen met Verward Gedrag. Dit Leerhuis staat in het teken van de Wet Zorg en Dwang (WZD) die net als de Wet Verplichte GGZ op 1 januari 2020 in werking trad. De WZD richt zich op onvrijwillige zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en mensen met psychogeriatrische problematiek, zoals dementie. In dit Leerhuis richten wij ons op de laatste doelgroep.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.