Samenwerken aan veiligheid

De VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam is een samenwerkingsverband van 25 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Rotterdam.

De VAR functioneert binnen de regio als platform om kennis en ervaring te delen. Daarnaast ondersteunt de VAR regionale samenwerking tussen partners door actief te signaleren, agenderen, initiëren en verbinden. Daarbij houdt de VAR oog voor de diversiteit van de veiligheidsproblematiek in de regio. De aanpak is uiteindelijk altijd het meest gebaat bij lokaal maatwerk.

Criminaliteit en overlast stoppen niet bij gemeentegrenzen. Bovendien kunnen veiligheidsopgaven complex, divers en veranderlijk zijn. Samenwerking is dan ook een effectieve manier om lokale problemen samen met politie, OM en andere partners in een regionale context te bekijken èn aan te pakken. 

De kennisbank

Het laatste nieuws

 • 23 sep 2020 Videoregistratie Leerhuisbijeenkomst Aanpak Personen met Verward Gedrag

  Op donderdag 3 september organiseerde de VAR in Landvast, Alblasserdam een Leerhuis over de aanpak van Personen met Verward Gedrag.

  Centraal stond de toenemende complexiteit van de samenleving en de invloed daarvan op het stijgend aantal meldingen over personen met verward gedrag, de zogenaamde E33 meldingen.

  Hierbij de video registratie van deze bijeenkomst: https://youtu.be/GuT7KHN3dRM

                                                                                                                            

 • 18 sep 2020 De Digitale Ondermijningsdag - 9 webinars

  Met ingang van 6 oktober 2020: 9 webinars met verschillende thema's op het gebied van ondermijning

 • 16 sep 2020 Cybernetwerk Zuid-Hollandse Eilanden opgericht

  Met inzet van het Platform Veilig Ondernemen (PVO) en een subsidie vanuit het ministerie van economische zaken is deze maand de stichting Cybernetwerk Zuid-Hollandse Eilanden opgericht.

  Samen met het PVO werkt het Cybernetwerk aan het vergroten van de cyberweerbaarheid bij niet-vitale ondernemers op de Zuid-Hollandse Eilanden (Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten).

  Het PVO is een separate entiteit onder de vleugels van de VAR. De primaire focus ligt hierbij op het bereiken en mobiliseren van ondernemers in de regio Rotterdam rond het brede thema veiligheid.

   

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.