Samenwerken aan veiligheid

De VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam is een samenwerkingsverband van 25 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Rotterdam.

De VAR functioneert binnen de regio als platform om kennis en ervaring te delen. Daarnaast ondersteunt de VAR regionale samenwerking tussen partners door actief te signaleren, agenderen, initiëren en verbinden. Daarbij houdt de VAR oog voor de diversiteit van de veiligheidsproblematiek in de regio. De aanpak is uiteindelijk altijd het meest gebaat bij lokaal maatwerk.

Criminaliteit en overlast stoppen niet bij gemeentegrenzen. Bovendien kunnen veiligheidsopgaven complex, divers en veranderlijk zijn. Samenwerking is dan ook een effectieve manier om lokale problemen samen met politie, OM en andere partners in een regionale context te bekijken èn aan te pakken. 

De kennisbank

Het laatste nieuws

 • 17 jul 2020 Aanmelden Behr training 9-10-11 november

  Jaarlijks organiseert de VAR de Behr training, een meerdaagse training radicalisering en multicultureel vakmanschap. In deze training worden multicultureel vakmanschap, extremisme & basiskennis van de Islam en ten slotte Jihadisme behandeld. 

  De najaarstraining vindt plaats op 9, 10 en 11 november. Meer informatie vindt u hier (inloggen).

  Deze intensieve training is primair gericht op gemeentelijke contactpersonen radicalisering en/of deelnemers aan casusoverleggen. Het aantal opleidingsplaatsen is beperkt. Aanmelden kan via: var.rotterdam@politie.nl

   

   

 • 17 jul 2020 Cybercrime: Digitaal Veilig Op Weg naar de Brugklas

  Het vergroten van digitale weerbaarheid cybercriminaliteit van verschillende doelgroepen is al een aantal jaar een belangrijk speerpunt binnen onze regio. Dit jaar doen we dat o.a. door voor leerlingen van de groepen 7/8, een kwetsbare groep aan het begin van hun digitale leven, een laagdrempelig (fysiek) spel te ontwerpen.

 • 17 jul 2020 185 ondernemers volgen Cybercrime webinar van PVO Rotterdam

  Op 2 juli organiseerde het Platform Veilig Ondernemen Rotterdam (PVO), in samenwerking de gemeente Rotterdam, de Veiligheidsalliantie Rotterdam, ESET en het CCV, een cybercrime webinar voor ondernemers. 185 ondernemers werd het duidelijk dat zij een interessant doelwit zijn voor cybercriminelen.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.