Samenwerken aan veiligheid

De VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam is een samenwerkingsverband van 25 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Rotterdam.

De VAR functioneert binnen de regio als platform om kennis en ervaring te delen. Daarnaast ondersteunt de VAR regionale samenwerking tussen partners door actief te signaleren, agenderen, initiëren en verbinden. Daarbij houdt de VAR oog voor de diversiteit van de veiligheidsproblematiek in de regio. De aanpak is uiteindelijk altijd het meest gebaat bij lokaal maatwerk.

Criminaliteit en overlast stoppen niet bij gemeentegrenzen. Bovendien kunnen veiligheidsopgaven complex, divers en veranderlijk zijn. Samenwerking is dan ook een effectieve manier om lokale problemen samen met politie, OM en andere partners in een regionale context te bekijken èn aan te pakken. 

 

De kennisbank

Het laatste nieuws

  • 30 nov 2021 Mediacampagne voor jongeren; hoe herken je nepwebwinkels?

    Het CCV heeft een nieuwe campagne live over nepwinkels. met als doel jongeren bewust te maken van de punten waaraan je nepwebwinkels kunt herkennen. Deze campagne kan gedeeld worden via de gemeentelijke websites. De toolkit vind je hier

  • 12 nov 2021 ‘Voor een goed functionerende rechtstaat moeten we allemaal ons best blijven doen’

    Burgemeester van Barendrecht Jan van Belzen is de langstzittende burgemeester in de regio Rotterdam én hij stond aan de wieg van het RIEC. Als voorzitter van de RIEC stuurgroep is hij al jaren zeer betrokken en ervaren wat betreft de aanpak van ondermijning. Sinds vorige maand is Van Belzen met pensioen. Met het neerleggen van zijn ambt stopt ook zijn werk bij het RIEC. ‘Afscheid nemen van het RIEC gaat me aan het hart. Tegelijkertijd kan een nieuwe voorzitter, iemand met andere ideeën of een nieuwe aanpak, ook juist goed zijn.’

  • 12 nov 2021 Meer over…versterkingspijler DRIOB: ‘Inzicht in het ondermijningsbeeld in de regio Rotterdam’

    De versterkingspijler DRIOB is binnen het Versterkingsprogramma van het RIEC Rotterdam de pijler die werkt aan het ontwikkelen van een methodiek voor het opstellen van integrale ondermijningsbeelden met een dynamisch karakter. Voorheen maakte het RIEC Rotterdam, samen met de gemeenten, lokale integrale veiligheidsbeelden. Deze worden opgevolgd door een dynamisch regionaal ondermijningsbeeld, waarbij op gemeentelijk en regionaal niveau inzicht wordt gegeven in de risico’s op ondermijning. De RIEC-partners in de regio Rotterdam willen namelijk graag meer inzicht in het totale ondermijningsvraagstuk, waarbij niet alleen de zichtbare georganiseerde criminaliteit en de uitwassen ervan inzichtelijk moeten zijn, maar ook de minder zichtbare georganiseerde criminaliteit.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.