Samenwerken aan veiligheid

De VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam is een samenwerkingsverband van 25 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Rotterdam.

De VAR functioneert binnen de regio als platform om kennis en ervaring te delen. Daarnaast ondersteunt de VAR regionale samenwerking tussen partners door actief te signaleren, agenderen, initiëren en verbinden. Daarbij houdt de VAR oog voor de diversiteit van de veiligheidsproblematiek in de regio. De aanpak is uiteindelijk altijd het meest gebaat bij lokaal maatwerk.

Criminaliteit en overlast stoppen niet bij gemeentegrenzen. Bovendien kunnen veiligheidsopgaven complex, divers en veranderlijk zijn. Samenwerking is dan ook een effectieve manier om lokale problemen samen met politie, OM en andere partners in een regionale context te bekijken èn aan te pakken. 

De kennisbank

Het laatste nieuws

 • 24 feb 2021 Voorjaarscarrousel donderdag 11 maart

  Donderdag 11 maart 2021 organiseert de VAR weer de halfjaarlijkse workshopcarrousel. Ook dit keer is het een interactieve, digitale bijeenkomst. Dit betekent dat u niet alleen de workshops volgt, maar ook met collega’s en netwerkpartners de verdieping zoekt en samen in kleine groepjes het gesprek aan gaat.

  Deze carrousel heeft als onderwerp ‘spanningen in de samenleving’.

  Inschrijven voor de carrousel kan via https://veiligheidsalliantie.nl/agenda/ 

 • 24 feb 2021 HackShield cyberagents maken de regio veiliger!

  Tien gemeenten binnen onze regio doen actief mee aan het project HackShield. Zij werven binnen hun gemeenten jongeren, die door middel van het spelen van een digitaal spel opgeleid worden tot 'cyber-agents'. Hiermee zetten deze gemeenten zich, samen met de VAR en de politie, actief in om kinderen binnen hun gemeenten weerbaarder te maken op het gebied van cybercrime.

  Binnenkort zal in elke deelnemende gemeente een tussentijdse huldiging van de beste cyberagents plaatsvinden.

  Heeft uw gemeenten zich nog niet aangemeld en heeft u wel interesse?

  Neem dan contact op met de VAR via var.rotterdam@politie.nl. Na de zomer zal het project opnieuw gestart worden. 

 • 23 dec 2020 Duim omhoog voor Cybernetwerk ZHE

  Met een duim omhoog, omdat een fysieke ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst niet mogelijk was door de coronamaatregelen, sluiten de burgemeesters van ZHE zich aan bij Cybernetwerk Zuid Hollandse Eilanden.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.