De VAR is opgericht door het Regionaal Veiligheidsoverleg (RVO) van de politie eenheid Rotterdam en heeft tot taak de veiligheidspartners te ondersteunen door:

 • Verzamelen van kennis en best practices
 • Kennisdeling via de website en kennisbijeenkomsten
 • Faciliteren werkgroepen op de regionale prioriteiten 
 • Nieuwe thema’s te agenderen 
 • Bijdragen aan bewustwording 
 • Regionale monitoring 

Regiegroep

De regiegroep verzorgt de bestuurlijke aansturing van de VAR en bestaat uit de volgende leden:

 1. Burgemeester T.C. Segers, voorzitter VAR
 2. Burgemeester P. van de Stadt, gemeente Lansingerland, vicevoorzitter  VAR                                                       
 3. Burgemeester J. de Vries, gemeente Sliedrecht, portefuillehouder Jeugd en Veiligheid   
 4. Burgemeester B. Wijbenga, portefeuillehouder Gedigitaliseerde Criminaliteit
 5. Burgemeester J. de Witte, gemeente Albrandswaard, portfeuillehouder Zorg en Veiligheid
 6. Mevrouw M. Haage, politie eenheid Rotterdam
 7. Mevrouw L. van der Wees, Openbaar Ministerie Rotterdam
 8. De heer S. Scheer, gemeente Rotterdam
 9. Mevrouw C. Schmelzer, gemeente Rotterdam
 10. Mevrouw C. Frentz, Veiligheidsregio ZHZ

 

Klik hier voor het gecombineerde jaarverslag 2022/jaarplan 2023 van de VAR.

 

Documenten

 • Datum: 4 Apr 2023
 • Datum: 7 Apr 2022
 • Datum: 13 Apr 2021
 • Documenttype: Hoorcollege

Toelichting op behaalde resultaten en plannen.

 • Documenttype: Hoorcollege
 • Pagina's: 23