De VAR is opgericht door het Regionaal Veiligheidsoverleg (RVO) van de politie-eenheid Rotterdam en heeft tot taak de veiligheidspartners te ondersteunen door:

 • Verzamelen van kennis en best practices
 • Kennisdeling via de website en kennisbijeenkomsten
 • Faciliteren werkgroepen op de regionale prioriteiten 
 • Nieuwe thema’s te agenderen 
 • Bijdragen aan bewustwording 
 • Regionale monitoring 

Regiegroep

De regiegroep verzorgt de bestuurlijke aansturing van de VAR en bestaat uit de volgende leden:

 1. Burgemeester T.C. Segers, voorzitter VAR
 2. Burgemeester P. van de Stadt, gemeente Lansingerland, vicevoorzitter  VAR                                                       
 3. Burgemeester J. de Vries, gemeente Sliedrecht, portefuillehouder Jeugd en Veiligheid   
 4. Burgemeester J. de Witte, gemeente Albrandswaard, portfeuillehouder Zorg en Veiligheid
 5. Mevrouw M. Haage, politie eenheid Rotterdam
 6. Mevrouw L. van der Wees, Openbaar Ministerie Rotterdam
 7. De heer S. Scheer, gemeente Rotterdam
 8. Mevrouw C. Schmelzer, gemeente Rotterdam
 9. Mevrouw C. Frentz, Veiligheidsregio ZHZ

 

Klik hier voor het gecombineerde jaarverslag 2023/jaarplan 2024 van de VAR.

 

Documenten

Betreft het gecombineerde jaarverslag 2023 én het jaarplan 2024 van de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR).

 • Datum: 8 Apr 2024
 • Auteur: VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam
 • Documenttype: Algemeen
 • Pagina's: 11