Het is van groot belang om gezamenlijk veelvoorkomende gedigitaliseerde criminaliteit/cybercrime tegen te gaan. Hoewel er duidelijke verschillen zijn in de rollen, taken en verantwoordelijkheden tussen OM, politie en gemeenten, kan een fenomeen als gedigitaliseerde criminaliteit/cybercrime alleen integraal effectief worden aangepakt.

Gemeenten hebben een belangrijke rol om te voorkomen dat inwoners, bedrijven, voorzieningen én de gemeente zelf, slachtoffer worden van cyber gerelateerde zaken. Om gemeenten te helpen, worden vier sporen onderscheden waarop je als gemeente actie moet ondernemen om een cyberweerbare gemeente te worden. De vier wegen zijn:

Praktische hulp

Het CCV en de VNG hebben een introductie geschreven om nieuwe ambtenaren binnen het domein van Openbare Orde en Veiligheid (OOV) een vliegende start te geven bij het aanpakken van cybercriminaliteit en digitale bedreigingen.

  • Datum: 1 Nov 2023
  • Auteur: CCV & VNG
  • Documenttype: Factsheet
  • Pagina's: 3