Het is van groot belang om gezamenlijk veelvoorkomende gedigitaliseerde criminaliteit/cybercrime tegen te gaan. Hoewel er duidelijke verschillen zijn in de rollen, taken en verantwoordelijkheden tussen OM, politie en gemeenten, kan een fenomeen als gedigitaliseerde criminaliteit/cybercrime alleen integraal effectief worden aangepakt.

Gemeenten hebben een belangrijke rol om te voorkomen dat inwoners, bedrijven, voorzieningen én de gemeente zelf, slachtoffer worden van cyber gerelateerde zaken. Om gemeenten te helpen, worden vier sporen onderscheden waarop je als gemeente actie moet ondernemen om een cyberweerbare gemeente te worden. De vier wegen zijn:

Er zijn nog 4 extra documenten zichtbaar als je bent ingelogd. Inloggen

Onderzoeksrapporten en publicaties

In opdracht van het WODC is onderzoek uitgevoerd naar de in- en doorstroom van online criminaliteit in de jaren 2018-2020. Daarnaast besteed het onderzoek ook aandacht aan mogelijke knelpunten binnen de strafrechtketen en verbetermogelijkheden.

 • Datum: 11 Mar 2024
 • Auteur: Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
 • Documenttype: Rapport
 • Pagina's: 186

Praktische hulp

In de cyberwegenkaart jeugd en cyber 1.0 licht het CCV een aantal ‘pareltjes’ toe voor de aanpak van jeugd en cyber. Aan de hand van leeftijdscategoriën zijn een aantal interventies weergegeven.

 • Datum: 1 Mar 2024
 • Auteur: CCV
 • Documenttype: Factsheet
 • Pagina's: 1

Het CCV en de VNG hebben een introductie geschreven om nieuwe ambtenaren binnen het domein van Openbare Orde en Veiligheid (OOV) een vliegende start te geven bij het aanpakken van cybercriminaliteit en digitale bedreigingen.

 • Datum: 1 Nov 2023
 • Auteur: CCV & VNG
 • Documenttype: Factsheet
 • Pagina's: 3