Er zijn nog 3 extra documenten zichtbaar als je bent ingelogd. Inloggen

Onderzoeksrapporten en publicaties

Het is van groot belang om gezamenlijk veelvoorkomende digitale criminaliteit tegen te gaan. Iedere ketenpartner (d.w.z. politie, OM en alle 23 gemeenten) heeft hierin zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Digitale criminaliteit vraagt om een andere aanpak en brengt een verschuiving van werkzaamheden en competenties met zich mee. Hiervoor is commitment en inzet van alle ketenpartners noodzakelijk. Alleen dan kunnen we als overheid op korte termijn daadkrachtig optreden en deze problematiek integraal aanpakken. De notitie is op 22 november 2021 door het RVO vastgesteld.

 • Datum: 22 Nov 2021
 • Pagina's: 3

In opdracht van het WODC is onderzoek uitgevoerd naar de in- en doorstroom van online criminaliteit in de jaren 2018-2020. Daarnaast besteed het onderzoek ook aandacht aan mogelijke knelpunten binnen de strafrechtketen en verbetermogelijkheden.

 • Datum: 11 Mar 2024
 • Auteur: Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving
 • Documenttype: Rapport
 • Pagina's: 186

De VNG heeft een Focusblad Digitale Veiligheid als addendum op het Kernbeleid Veiligheid uitgebracht. Het focusblad kan door gemeenten worden gebruikt om digitale veiligheid lokaal te borgen in het Integraal Veiligheidsplan. In het focusblad is de link naar de Cyberwegenkaart van het CCV gelegd en gaat uit van de risico’s voor de gemeente en de aanpak daarop.

 • Datum: 1 May 2022
 • Auteur: VNG
 • Documenttype: Factsheet
 • Pagina's: 16

Deze visie is vastgesteld in het RVO van 20 juni 2022.

 • Datum: 20 Jun 2022
 • Auteur: Politie, VAR, OM en gemeente Rotterdam
 • Documenttype: Plan van aanpak
 • Pagina's: 5

Het doel van de monitor is het rapporteren over de meest actuele stand van zaken rond de cyberweerbaarheid van bedrijven en huishoudens in Nederland.

 • Datum: 1 Jan 2023
 • Auteur: CBS
 • Documenttype: Rapport
 • Pagina's: 65

In het CSBN waarschuwt de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) organisaties om het onverwachte te verwachten en hun beveiliging daarop in te richten.

 • Datum: 1 Jun 2023
 • Auteur: NCTV
 • Documenttype: Rapport
 • Pagina's: 67