Op vrijdag 1 maart publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek de landelijke Veiligheidsmonitor. Dit is een periodiek bevolkingsonderzoek naar leefbaarheid, veiligheid en slachtofferschap van criminaliteit, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het bevat trends en ontwikkelingen, en uitsplitsingen naar politieregio’s en (middel-)grote gemeenten en naar persoonskenmerken.

In totaal hebben ruim 180 duizend personen van 15 jaar of ouder aan het onderzoek deelgenomen. De thema’s die aan bod komen, zijn: leefbaarheid en overlast in de woonbuurt, veiligheidsbeleving, traditionele criminaliteit, online criminaliteit, burgers en politie, preventie, en respectloos gedrag en discriminatie. Er wordt ingegaan op trends en verschillen tussen politieregio’s, (middel)grote gemeenten en bevolkingsgroepen.

Het CBS vat de belangrijkste uitkomsten in minder dan 5 minuten in deze video samen.

Regionale rapportage
Met de resultaten van de landelijke Veiligheidsmonitor wordt in opdracht van de VAR een regionale rapportage gemaakt. Publicatie daarvan volgt op een later moment.