Gemeenten dienen de samenleving weerbaar te maken tegen cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. Om dit te realiseren kan de gemeente specifieke doelgroepen benaderen zoals ondernemers, jongeren, ouderen en laaggeletterden. 

Voor een goede afstemming brengt de gemeente de aanpak van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit in bij de lokale driehoek, het overleg tussen burgemeester, politie en openbaar ministerie.

Er zijn nog 4 extra documenten zichtbaar als je bent ingelogd. Inloggen

Praktische hulp

Op 22 november jl. organiseerde het Project Integrale Aanpak Online Fraude haar eerste online informatiebijeenkomst. In het verslag van de bijeenkomst is een impressie opgetekend. Jildau Borwell (politie) stelde dat online criminaliteit ook high-impact crime kan zijn. TNO onderzoekers Guido Veldhuis en Naomi Keja gaven inzicht in het ‘spinnenweb’ rond online fraude. En Jacqueline Bonnes (OM) en Aad Lensen (politie) lieten ons zien hoe een rapper tegen de lamp liep.

 • Datum: 27 Dec 2023
 • Auteur: Ministerie JenV
 • Documenttype: Presentatie
 • Pagina's: 16

Flyer met extra informatie over het uitzetten van de campagne: laat je niet interneppen

 • Datum: 20 Dec 2023
 • Auteur: VAR
 • Documenttype: Factsheet
 • Pagina's: 7

In de cyberwegenkaart jeugd en cyber 1.0 licht het CCV een aantal ‘pareltjes’ toe voor de aanpak van jeugd en cyber. Aan de hand van leeftijdscategoriën zijn een aantal interventies weergegeven.

 • Datum: 1 Mar 2024
 • Auteur: CCV
 • Documenttype: Factsheet
 • Pagina's: 1

In de beschrijving van deze weg wordt duidelijk welke rol de gemeente kan nemen, welke gevaren er op de weg zijn en waar de gemeente hulp (de zogenoemde wegenwacht) kan inroepen.

 • Datum: 1 Aug 2020
 • Auteur: CCV
 • Documenttype: Factsheet
 • Pagina's: 2

Factsheet met informatie over de beschikbare meldpunten voor het melden van online fraude delicten

 • Auteur: Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Documenttype: Flyer
 • Pagina's: 12

Factsheet over het gebruik van 2FA voor het extra beveiligen van uw accounts

 • Datum: 22 Oct 2018
 • Auteur: National Cyber Security Centrum
 • Documenttype: Factsheet
 • Pagina's: 7

Handige factsheet met tien vuistregels om je veilig op het internet te begeven

 • Auteur: Nationaal Cyber Security Centrum
 • Documenttype: Factsheet
 • Pagina's: 2

Weerbare senioren

Poster met beknopte informatie over WhatsApp fraude

 • Auteur: Politie
 • Documenttype: Campagnemateriaal
 • Pagina's: 1

Flyer met extra achtergrondinformatie over hoe men zich kan beschermen tegen verschillende vormen van gedigitaliseerde criminaliteit

 • Auteur: VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam
 • Documenttype: Flyer
 • Pagina's: 2

Weerbare jeugd

Flyer met achtergrondinformatie over het fenomeen geldezels

 • Auteur: Europol, Eurojust, EBF, Politie, betaalvereniging Nederland, NVB
 • Documenttype: Flyer
 • Pagina's: 6

Links

Bepaal aan de hand van 11 vragen in welke risicoklasse je onderneming valt en welke maatregelen je kunt nemen om de digitale beveiliging te verbeteren.

Risicoklasseindeling Digitale veiligheid MKB

Het Platform Veilig Ondernemen Rotterdam biedt een gratis scan aan die de digitale veiligheid van ondernemers in kaart brengt.

Cyberscan Platform Veilig Ondernemen Rotterdam