Gemeenten en politie worden regelmatig geconfronteerd met ordeverstoringen die online beginnen of online versterkt worden. Het gaat bijvoorbeeld om onrust rondom politieke besluiten, oproepen tot demonstraties, illegale evenementen en het versterken van tegenstellingen tussen inwoners. Digitale criminaliteit vraagt om een andere aanpak en brengt een verschuiving van werkzaamheden en competenties met zich mee. Dit vraagt naast een integrale aanpak ook om een krachtig antwoord van de keten.

Gemeenten moeten weten welke bestuurlijke instrumenten zij rondom toezicht (monitoren/signaleren) en handhaven (maatregelen) van de onlinewereld tot hun beschikking hebben. Gemeenten moeten adequaat in kunnen spelen op wat zich online afspeelt en voor offline ordeverstoringen kan zorgen. Naast digitale interventies kunnen ook fysieke interventies worden ingezet. 

Er zijn nog 1 extra documenten zichtbaar als je bent ingelogd. Inloggen

Praktische hulp

In de beschrijving van deze weg wordt duidelijk welke rol de gemeente kan nemen, welke gevaren er op de weg zijn en waar de gemeente hulp (de zogenoemde wegenwacht) kan inroepen.

  • Datum: 1 Aug 2020
  • Auteur: CCV
  • Documenttype: Factsheet
  • Pagina's: 2

Links

Publicaties en praktische hulp

Informatie Online Aangejaagde Odeverstoring