Cyberincidenten en cybercrisis die ontstaan bij bedrijven, instellingen en belangrijke voorzieningen binnen de gemeentegrenzen, kunnen een impact hebben op de samenleving. Vaak kan het bedrijf of instelling het incident zelf oplossen, maar soms kan het ook zijn weerslag hebben op de lokale samenleving waardoor de gemeente betrokken raakt.

Met name als het om semipublieke voorzieningen (wegen, bruggen, sluizen, scholen, ziekenhuizen, culturele instellingen, verzorgingshuizen,etc.) gaat, zal de bevolking naar de gemeente en specifiek naar de burgemeester kijken. Goed voorbereide gemeenten weten hoe zij zelf of samen met andere gemeenten en/of de Veiligheidsregio kunnen handelen om de cyberincidenten en -crisis beheersbaar te maken en af te wikkelen.

Praktijkvoorbeelden

Praktijk voorbeeld met best practices uit de hack bij Hof van twente

 • Auteur: IBD
 • Documenttype: Praktijkvoorbeeld
 • Pagina's: 3

Onderzoeksrapporten en publicaties

In dit verkennende onderzoek gaan we nader in op het fenomeen cybercrisis binnen gemeenten waarbij we onderscheid maken tussen cybercrisis waarbij gemeenten (1) slachtoffer zijn of (2) betrokkene. Het hoofddoel is opgesplitst in twee hoofdvragen: (1) Welke uitdagingen ervaren gemeenten bij (de voorbereiding op) cybercrisis die de gemeentelijke organisatie raken? En (2) Welke uitdagingen ervaren gemeenten bij (de voorbereiding op) cybercrisis die plaatsvinden bij organisaties gevestigd in de gemeente en (kunnen) leiden tot problemen in het fysieke domein?

 • Datum: 1 Feb 2021
 • Auteur: S. (Sander) Ebbers, MSc J. (Joyce) Koch, MSc MA dr. J. (Jurjen) Jansen dr. J. (Jelle) Groenendaal dr. W. (Willem) Bantema dr. E.R. (Rutger) Leukfeldt
 • Documenttype: Infographic
 • Pagina's: 54

Praktische hulp

Factsheet van het IBD over ransomware voor gemeenten.

 • Datum: 4 Oct 2023
 • Auteur: IBD
 • Documenttype: Factsheet
 • Pagina's: 4

Factsheet met informatie over wat u kan ondernemen wanneer u gehackt bent.

 • Datum: 1 Jun 2021
 • Auteur: ÌBD
 • Documenttype: Factsheet
 • Pagina's: 2

Factsheet die informatie biedt over het voorbereiden van de organisatie op cyberincidenten

 • Auteur: IBD
 • Documenttype: Factsheet
 • Pagina's: 4

In de beschrijving van deze weg wordt duidelijk welke rol de gemeente kan nemen, welke gevaren er op de weg zijn en waar de gemeente hulp (de zogenoemde wegenwacht) kan inroepen.

 • Datum: 1 Aug 2020
 • Auteur: CCV
 • Documenttype: Factsheet
 • Pagina's: 2