Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het goed functioneren van de eigen digitale systemen (hardware en software) en digitale informatievoorzieningen, zodat de dienstverlening en bedrijfsvoering in goede orde verloopt en de beschikbare informatie bij de gemeente goed beveiligd is. 

De Informatiebeveiligingsdienst (IBD) is een belangrijke partner in het op orde brengen van het eigen huis. Zij heeft op haar website een hele reeks documenten ter beschikking gesteld die ondersteuning kunnen bieden in het beveiligen van de eigen informatiehuishouding. Via de onderstaande link komt u op de website van de IBD.

Onderzoeksrapporten en publicaties

Dit product is een nadere uitwerking voor gemeenten van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO), ter ondersteuning van de implementatie van BIO. Het doel van dit document is inzicht verschaffen in de opzet van informatiebeveiligingsbeleid voor de gemeente met voorbeelden hoe dat in de BIG en BIO te vinden is.

 • Datum: 1 Jul 2019
 • Auteur: IBD
 • Documenttype: Infographic
 • Pagina's: 37

Praktische hulp

Factsheet van het IBD over de taken en verantwoordelijkheden van een CISO.

 • Auteur: IBD
 • Documenttype: Factsheet
 • Pagina's: 2

Factsheet van het IBD over de veilige inrichting en toepassing van WiFi binnen een gemeente.

 • Auteur: IBD
 • Documenttype: Factsheet
 • Pagina's: 9

In de beschrijving van deze weg wordt duidelijk welke rol de gemeente kan nemen, welke gevaren er op de weg zijn en waar de gemeente hulp (de zogenoemde wegenwacht) kan inroepen.

 • Datum: 4 Oct 2023
 • Auteur: CCV
 • Documenttype: Factsheet
 • Pagina's: 2

Om gemeenten te helpen bij de voorbereidingen op een informatiebeveiligingsincident of cybercrisis ontwikkelde de IBD in nauwe samenwerking met gemeentelijke CISO’s een ‘kaartje voor in de meterkast van de gemeentesecretaris’. Op dit kaartje staan belangrijke aandachtspunten ter voorbereiding op een crisis. De gemeentesecretaris kan dit kaartje (laten) aanpassen aan de eigen (crisis)organisatie en invullen. Bij een crisis zijn dan in een oogopslag de juiste contacten en documenten voor handen.

 • Datum: 12 Oct 2021
 • Documenttype: Format

Een Handreiking van het CSR om de bestuurder mee te nemen in het beleggen van cybersecurity in de eigen organisatie, met daarbij een checklist welke helpt de organisatie weerbaar te maken.

 • Datum: 1 Oct 2019
 • Auteur: Cyber Security Raad
 • Documenttype: Hoorcollege
 • Pagina's: 12

Links

Link naar de website van de IBD waar diverse kennisproducten te vinden zijn inzake het op orde brengen van de eigen digitale systemen.

Informatiebeveiligingsdienst