33 resultaten gevonden

Nieuwsbericht

Publiekscampagnes cybercrime en cybersecurity

Dit najaar start de Rijksoverheid met een meerjarig camagneprogamma om de digitale weerbaarheid van de Nederlandse burger te vergroten en het slachtofferschap van cybercrime en online fraude te verminderen.  De campagnes zijn een initiatief vanuit het landelijk actieprogramma Online Fraude . In dit programma werken publieke en private partners samen ...

File

Cyberwegenkaart: Cybercrime en Gedigitaliseerde Criminaliteit

subject= http://www.hetccv.nl/cyber https://veiliginternetten.nl/maakhetzeniettemakkelijk/ http://www.doejeupdates.nl http://www.Echt-Nep.nl https://hetccv.nl/onderwerpen/cybercrime/city-deal-lokale-weerbaarheid-cybercrime/ https://hetccv.nl/onderwerpen/cybercrime/city-deal-lokale-weerbaarheid-cybercrime/ ...

Onderwerp

Digitale veiligheid en cybercrime

Het is van groot belang om gezamenlijk veelvoorkomende gedigitaliseerde criminaliteit/cybercrime tegen te gaan. Hoewel er duidelijke verschillen zijn in de rollen, taken en verantwoordelijkheden tussen OM, politie en gemeenten, kan een fenomeen als gedigitaliseerde criminaliteit/cybercrime alleen integraal effectief worden aangepakt. ...

Onderwerp

3. Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit

Gemeenten dienen de samenleving weerbaar te maken tegen cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. Om dit te realiseren kan de gemeente specifieke doelgroepen benaderen zoals ondernemers, jongeren, ouderen en laaggeletterden.  Voor een goede afstemming brengt de gemeente de aanpak van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit in bij de lokale driehoek, het overleg tussen ...

File

Cyberwegenkaart jeugd en cyber

Tertiaire preventie betreft het voorkomen van recidive van daders en herhaald slachtofferschap. https://hetccv.nl/themas/cyberveiligheid/cybercrime/database-lokale-cyberprojecten/hackshield https://hetccv.nl/themas/cyberveiligheid/cybercrime/database-lokale-cyberprojecten/youth-cyber-team https://hetccv.nl/themas/cyberveiligheid/cybercrime/geldezel-aanpak/ https://hetccv.nl/themas/cyberveiligheid/cybercrime/geldezel-aanpak/ ...

File

Cyberwegenkaart: Online aangejaagde ordeverstoringen

Bekijk ook de Interventiekaart van Noord-Holland Samen Veilig. HANDELINGSPERSPECTIEF 3/4 https://hetccv.nl/onderwerpen/cybercrime/city-deal-lokale-weerbaarheid-cybercrime/ https://vng.nl/sites/default/files/2022-02/Interventiekaart%20online%20orde%20NHSV.pdf CYBERWEGENKAART 2.0 - ONLINE AANGEJAAGDE ORDEVERSTORINGEN • Onderzoek ‘Black box van gemeentelijke online monitoring; Een wankel fundament onder een stevige praktijk’ van de NHL Stenden ...

File

Focusblad Digitale Veiligheid

Check het dossier op de website van de VNG: https://www.berenschot.nl/handreiking-cybergevolgbestrijding-digitale-weerbaarheid https://hetccv.nl/onderwerpen/cybercrime https://hetccv.nl/onderwerpen/cybercrime/database-lokale-cyberprojecten/ https://hetccv.nl/onderwerpen/cybercrime/cyberweerbaarheid-gemeenten/ https://www.cybersecurityalliantie.nl/ecp_images/2021/12/CyberKompas-voor-Ondernemend-Nederland-incl. ...

File

Notitie Aanpak veelvoorkomende digitale criminaliteit in de regio Rotterdam

Aansluiting bij regionale en landelijke initiatieven • Landelijk, regionaal en lokaal worden al veel initiatieven ontplooid, hierbij wordt aansluiting gezocht. Denk hierbij aan PVO, Centurion, de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime, het RAAK Consortium Cyberweerbaarheid, een gemeentelijk offensief ter preventie van slachtofferschap van cybercrime. Vermindering slachtoffer- en daderschap • Slachtoffer- ...

Nieuwsbericht

Cyberwegenkaart jeugd en cyber

Begin februari 2024 heeft het CCV de Cyberwegenkaart jeugd en cyber 1.0 geïntroduceerd. Deze cyberwegenkaart is een afslag van de weg cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit van de originele cyberwegenkaart. De cyberwegenkaart bestaat uit vier verschillende wegen: eigen huis op orde, cyberincidenten en cybercrisis, cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit en online aangejaagde ...

File

Cyberwegenkaart: Cyberincidenten & cybercrises

Om gemeenten te helpen, worden vier wegen onderscheiden waarop een gemeente actie dient te ondernemen, namelijk: 1. Eigen huis op orde 2. Cyberincidenten en -crises 3. Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit 4. Online aangejaagde ordeverstoringen In de beschrijvingen van deze vier wegen wordt duidelijk wel- ke rol de gemeente kan nemen, ...

Nieuwsbericht

Totaal aantal misdrijven stabiel in de politie-eenheid Rotterdam

Daarom wordt er intensief ingezet op preventie campagnes rond cybercrime om de inwoners en ondernemers weerbaar te maken tegen en bewust te maken van deze vorm van criminaliteit. Overlastincidenten De overlastincidenten in de eenheid Rotterdam vertonen een beperkte ontwikkeling ten opzichte van vorig jaar. ...

File

Rapport Gezamenlijk Veiligheidsbeeld politie-eenheid Rotterdam 2023

Deze stijgingen zijn in lijn met een eerdere toenemende ontwikkeling tussen 2021 en 2022. • Overige thema’s: in 2023 zijn de aantallen misdrijven huiselijk geweld (+10%) en cybercrime (+30%) toegenomen ten opzichte van een jaar eerder. In het geval van cybercrime komt dit overeen met de stijgende ontwikkeling in de ...

File

Cybersecurity monitor 2022

Daarnaast zijn cijfers over dit onderwerp beschikbaar via StatLine (CBS, 2022g) en in de maatwerktabel behorende bij de Veiligheidsmonitor 2021 (CBS, 2022i). Cybercrime Cybercrime zijn alle delicten die gepleegd worden met behulp van ICT. Cybercrime om‐ vat criminaliteit die gericht is op een ICT‐systeem of de informatie die door ICT ...

File

Cybersecuritybeeld Nederland 2023

Door toenemende specialisatie onder cybercriminelen worden ook zij steeds a!ankelijker van elkaars (online) diensten in het kader van cybercrime-as-a-service. Ook andere actoren, bijvoorbeeld statelijke, maken daar soms gebruik van. Deze a!ankelijkheid geldt ook voor het afnemen van legale diensten, zoals webhosting en communicatiediensten als VPN of domeinregistraties. ...

File

IVP gemeente Gorinchem

 Met de input van de veiligheidsregio hadden we aandacht voor voorlichting op de brandveiligheid en brandpreventie. Cybercrime en informatieveiligheid  Bij de aanpak van cybercrime hebben we ingezet op versterking van de rol van inwoners en ondernemers. Ondernemers konden gebruik maken van een gratis cyberbuddy. ...

File

Burgerparticipatie in de opsporing: kunnen we een treetje hoger?

In Nederland is onlangs bij de landelijke eenheid ook een verkenning gestart rond de inzet van vrijwilligers in de strijd tegen cybercrime. Deskundigheid bedrijven Het geldt overigens niet alleen voor individuele burgers dat zij een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de opspo- ring. Ook voor bedrijven en bestuur liggen er ...

File

Verslag webinar integrale aanpak online fraude 22 november 2023

Whatsappfraude, online bedreiging, gijzelsoftware, sextortion… Het spectrum van online criminaliteit is breed en dijt uit. En de impact op slachtoffers kan groot zijn, zag Jildau Borwell in haar werk als cybercrime-analist bij de politie- eenheid Noord- Nederland. Zo was al bekend dat slachtoffers van een vergrijp als sextortion (iemand dreigt ...

File

Cyberwegenkaart: Eigen huis op orde

Om gemeenten te helpen, worden vier wegen onderscheiden waarop een gemeente actie dient te ondernemen, namelijk: 1. Eigen huis op orde 2. Cybercrisis en -incidenten 3. Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit 4. Online aangejaagde ordeverstoringen In de beschrijvingen van deze vier wegen wordt duidelijk wel- ke rol de gemeente kan nemen, ...

File

Factsheet Gezamenlijk Veiligheidsbeeld politie-eenheid Rotterdam 2023

Geweld tegen politieambtenaren Incidenten GTPA en VPT 2021 854 2022 959 2023 1.011 Veilige publieke taak 2021 594 2022 932 2023 1.140 Ontwikkeling 2022 - 2023 Ontwikkeling 2022 - 2023 2021 2022 2023 Incidenten overlast persoon met onbegrepen gedrag Eenheid Rotterdam 15.021 15.863 16.675 Ontwikkeling 2022 - 2023 Online criminaliteit ...

File

Bestuurlijke mogelijkheden en uitdagingen bij de aanpak van online aangejaagde ordeverstoringen

Lessen die hierin naar voren komen zijn mogelijk ook toepasbaar voor andere contexten, zoals de aanpak van cybercrime als dat om online handhaving vraagt. Er zijn mooie voorbeelden van het toegenomen bewustzijn en verantwoordelijkheid die burgemeesters en gemeenten nemen bij het voorkomen van ordeverstoringen die online worden aangejaagd. ...