Op 17 juni aanstaande vindt, aansluitend aan het RVO, een Leerhuis plaats met als thema 'Democratie op straat'. 

Tijdens dit Leerhuis nemen we u mee in de theorie en praktijk van het demonstratie-recht. Wat zijn de knelpunten en dillema’s voor bestuurders, ambtenaren en politie? Het Leerhuis vindt plaats in de Hofzaal (gemeentehuis), Koningsplein 2, 2981 EA Ridderkerk.  Inschrijven voor het leerhuis kan via deze link.

Programma

15.00 uur Inloop met koffie en thee.

15.10 uur Opening door de voorzitter van de VAR, burgemeester Theo Segers.

15.15 uur Demonstratierecht;  Staat het demonstratierecht onder druk en wat is het verschil tussen demonstreren, burgerlijke ongehoorzaamheid en bewust de wet overtreden waardoor demonstreren een risico voor de openbare orde en veiligheid wordt? Tegen welke dilemma’s lopen bestuurders aan bij demonstraties en strafrechtelijke handhaving bij demonstraties? Michiel Bot is Universitair Hoofddocent Law and Humanities aan de Universiteit van Tilburg. Zijn onderzoek gaat over het snijvlak van recht en politiek, en omvat onder andere vrijheid van meningsuiting en demonstratievrijheid.

15.45 uur Demonstraties in de praktijk. Hoe handelt de politie bij (spontane) demonstraties of demonstraties die uit de hand lopen? Hoe vindt de bestuurlijke afstemming plaats en wat zijn de knelpunten? Marc Boer is naast zijn reguliere werk als operationeel specialist in District Zuid-West, één van de algemeen commandanten van de eenheid Rotterdam. Hij stuurt onder andere een Staf Grootschalig Bijzonder Optreden (SGBO) aan als er een grote (geplande) demonstratie is.

16.05 uur De aanpak van (spontane) demonstraties. In Rotterdam zijn veel demonstraties, meestal worden deze vroegtijdig aangemeld maar er zijn ook demonstraties die niet aangekondigd zijn. Welke handelingsperspectieven zijn er en moeten deze demonstraties altijd gefaciliteerd worden? Kim Joosten is strategisch adviseur bij de gemeente Rotterdam (Directie Veiligheid)

16:25 uur Paneldiscussie

16:55 uur Afsluiting door de voorzitter van de VAR, burgemeester Theo Segers.

17.00 uur Napraten met een hapje en drankje.