Het Ondersteuningsnetwerk Maatschappelijke Onrust (OMO)  ondersteunt gemeenten bij het omgaan met maatschappelijke onrust en ongenoegen. Ben jij of ken jij een gemeente waar het ongenoegen voort lijkt te komen uit de volgende nationale opgaven: asielopgave, huisvesting van statushouders of de transitie in het landelijk gebied? En wil jij hiermee aan de slag? Mail het OMO dan via omo@minbzk.nl.

Het Ondersteuningsnetwerk Maatschappelijke Onrust (OMO) bestaat uit een krachtige samenwerking van diverse professionele partners die zich inzetten voor het ondersteunen van gemeenten in het omgaan met maatschappelijke onrust en ongenoegen. Het OMO, bestaande uit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, Nederlands Genootschap van Burgemeesters, politie en de VNG, staat paraat om gemeenten te ondersteunen bij het omgaan met maatschappelijke onrust en ongenoegen.

Het OMO biedt onder andere op maat gemaakt advies van experts, organiseert leerkringen voor kennisuitwisselingen en het organiseert evenementen om gemeenten te ondersteunen bij het aanpakken van uitdagende situaties in de samenleving.

Voor gemeenten die vragen hebben of behoefte hebben aan ondersteuning, staat het OMO-team klaar om te helpen via omo@minbzk.nl. Voor een gedetailleerd overzicht van de diverse diensten en mogelijkheden die het OMO biedt, kun je de website bezoeken.