Een grote legergroene vrachtwagen met witte letters ‘Escaperoom Ondermijning’ trok op 18 januari 2024 alle aandacht. Op het terrein van woningcorporatie Tablis Wonen in Sliedrecht was de vrachtwagen niet te missen. Deze mobiele escaperoom is speciaal neergezet voor professionals die een belangrijke rol spelen in de bestrijding van crimineel pandgebruik.
Medewerkers en directeur-bestuurder Roeland Kreeft van Tablis Wonen, Zorgpartners, aannemers, HVC, de politie, Gemeente Sliedrecht met burgemeester De Vries waagden een dappere poging om uit de escaperoom te ontsnappen en zo nog meer te leren over signalen van georganiseerde criminaliteit en de mogelijkheden om deze te melden.

Versterkingsprogramma Weerbaar tegen Ondermijning


Crimineel gebruik van sociale huurwoningen

Crimineel gebruik van sociale huurwoningen is een probleem. In de regio Rotterdam is onderzoek gedaan naar crimineel pandgebruik. Daaruit bleek dat ruim de helft van de incidenten plaatsvindt in sociale huurwoningen. Het gaat daarbij om zware criminaliteit zoals cocaïnehandel, witwassen en wapenopslag. Sociale huurwoningen zijn voor criminelen interessant wanneer zij er anoniem kunnen verblijven. Bijvoorbeeld als er weinig zicht is op wie er daadwerkelijk in de woning verblijft. Ook kan een huurder worden benaderd om de woning (deels) af te staan voor criminele doeleinden. Onderzoeksbureau TNO deed onderzoek naar dit fenomeen. Daaruit bleek dat vooral personen die problemen ervaren zoals (financiële) stress of verslaving makkelijker betrokken raken bij dergelijke criminaliteit.

Signalen herkennen en melden
De mobiele escaperoom Ondermijning is in samenwerking met Versterkingsprogramma Weerbaar tegen Ondermijning door Escape Room Designer ontwikkeld. Deze leert professionals op een unieke manier wat signalen van crimineel pandgebruik kunnen zijn. In groepjes kregen deelnemers 45 minuten de tijd om bijpassende puzzels op te lossen en uit de escaperoom te ontsnappen. De puzzels gaan onder andere over signalen zoals steeds wisselende bewoners, bedrijvigheid op onlogische tijdstippen en het herkennen van de geur van cocaïne. Ook werd er stilgestaan bij mogelijkheden om signalen te melden. Zoals via de politie, de gemeente, de woningcorporatie of onafhankelijke stichting Meld Misdaad Anoniem.

Samen slimmer tegen ondermijnende criminaliteit
Versterkingsprogramma Weerbaar tegen Ondermijning versterkt de aanpak van ondermijnende criminaliteit afkomstig uit de handel in cocaïne in de regio Rotterdam. Dit samenwerkingsverband tussen meerdere overheidspartners ondersteunt onder meer gemeenten en woningcorporaties in hun weerbaarheid tegen ondermijnende criminaliteit.