Het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website. 

Actueel

 • 10 sep 2021

  Dit najaar extra ROR-trainingen Radicalisering en extremisme!!

  Dit najaar is het mogelijk weer een aantal extra trainingen te volgen die door het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR) worden verzorgd. 

  Dit najaar is het mogelijk weer een aantal extra trainingen te volgen die door het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR) worden verzorgd. Deze online-trainingen zijn voor alle professionals in het veiligheids- en sociaal domein beschikbaar. Eerdere deelnemers zijn zeer positief over de kennis die zij hiermee hebben opgedaan. Per training geldt een maximum van 12 deelnemers en voor de verdiepingstrainingen moet de basistraining reeds zijn gevolgd. Wees er dus snel bij!! De data worden bepaald zodra zicht is op het aantal gegadigden.

  - Basistraining Radicalisering (1 dag)

  - Rechts-, links- en milieuextremisme (basistraining, 1 dag)

  - Rechts-, links- en milieuextremisme (verdiepingstraining, 2 dagdelen)

  - Omgaan met extreme idealen (verdiepingstraining, 1 dag)

  Zie voor meer toelichting over de trainingen de ROR website. 

  Aanmelden kan bij ilona.nienhuis@politie.nl 

 • 6 sep 2021

  Gratis aanbod om ondernemers in uw gemeente te beschermen tegen cybercrime

  Cybercrime is de sterkst stijgende criminaliteitsvorm in Nederland. Met name ondernemers zijn vaak de dupe doordat zij onvoldoende maatregelen nemen om criminelen te weren. Dat is zonde, want vrij eenvoudige maatregelen kunnen 80% van de cyberhacks voorkomen. Om ondernemers hierbij te helpen zijn wij dankzij een subsidie van Het CCV het project ‘cyberbuddies’ gestart. Een cyberbuddie neemt de volledige ICT-organisatie van een bedrijf door en geeft maatwerk advies om dit beter te beschermen. De scan is interessant voor zowel wat grotere bedrijven met een eigen ICT’er als de ‘bakker van de hoek’.

   

   

  Als gemeente kunt u eenvoudig aan dit project deelnemen. Wij hebben een animatie laten maken om ondernemers zich aan te laten melden, zie de video hierboven. Deze animatie kan gepersonaliseerd worden door uw gemeentelogo of logo van ondernemersverenigingen erop te plaatsen. Dit kan op de social media kanalen van de gemeente geplaatst worden. De rest van het proces (aanmelden, inplannen van de scan, uitvoeren scan en opsturen adviesrapport) nemen wij uit handen.

  Als u meer informatie over dit project wilt of kosteloos wilt deelnemen kunt u contact opnemen met Michael de Man (michael.deman@hetccv.nl/ 0631680811).

   

 • 15 jul 2021

  Campagne Geweldig Rotterdam gestart

  Op 2 juli gaf burgemeester Aboutaleb het startsein voor de campage Geweldig Rotterdam, bedoeld om het messenbezit en -geweld onder jongeren te verminderen. Voor professionals en belangstellenden is de website Geweldig Rotterdam opgericht.

  De campagne vormt onderdeel van het landelijk Actieplan Wapens en Jeugd van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

  Messenbezit onder jongeren komt steeds vaker voor, zelfs onder 12- 15 jarigen. Het kan leiden tot ernstige steekincidenten met dodelijke afloop. Uit onderzoek blijkt dat de oorzaken voor het toenemende messenbezit varieren. Van de negatieve invloed die social media heeft, tot het ontbreken van goede rolmodellen en coaches, ook thuis. 

  Om het messenbezit en -geweld te verminderen gaat een groep van o.m. wetenschappers, jongerenwerkers en rolmodellen samen aan de slag. Na de zomer zullen zij voor jongeren interactieve activiteiten organiseren zoals gesprekken en workshops. Daarnaast wordt er vanuit de media een tegengeluid georganiseerd. "Wij gaan onze jongeren een helpende hand toesteken, die zij zelf moeten verzilveren" aldus burgemeester Aboutaleb. "Wij gunnen hen een veilige toekomst." Bron: www.ad.nl 02/07/2021

  De gemeente Rotterdam verzorgt een maandelijkse nieuwsbrief over deze campagne. Abonneren kan op de site Geweldig Rotterdam.

  Geweldig Rotterdam is een initiatief van de gemeente Rotterdam, de politie, het Openbaar Ministerie, HALT, JOZ, de Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering NL, Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond, de RET en het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond.

 • 15 jul 2021

  Ontwikkeling Lokale PGA zorg en veiligheid

  Op woensdag 14 juli verstuurde de VAR een brief naar alle gemeenten in de eenheid om hen te informeren over de ontwikkelingen rondom de Lokale Persoonsgerichte Aanpak zorg en veiligheid.

  De gemeente Rotterdam heeft het initiatief genomen om te komen tot een werkwijze en een bijbehorend convenant ten behoeve van een lokale PGA zorg en veiligheid. Het Privacy Platform Eenheid Rotterdam (PPER) van de VAR volgt dit proces nauwgezet en informeert de regio over de laaste ontwikkelingen.

  Gemeenten ontvangen naar verwachting in oktober de concept stukken en worden dan uitgenodigd om daar feedback op te geven. De uiteindelijk vastgestelde stukken worden beschikbaar gesteld voor de gehele regio. Gemeenten die dit willen kunnen dan aan de slag met een lokale PGA zorg en veiligheid binnen de juiste juridische kaders.

  De brief van de VAR is te vinden op de pagina van het Privacy Platform Eenheid Rotterdam in onze kennisbank.

 • 13 jul 2021

  Database cyberprojecten CCV

  Neem eens een kijkje in de CCV database lokale cyberprojecten. Hierin staan alle City Deal cyberprojecten én nog meer projecten bij elkaar. Zo wordt het makkelijker om goede initiatieven van elkaar over te nemen en cyberprojecten te vinden die passen in jouw eigen gemeente of organisatie.