Het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website. 

Actueel

 • 21 dec 2020

  Kenniscarrousels 2021

  Ook in 2021 organiseert de VAR twee kenniscarrousels.  De voorjaarscarrousel vindt plaats op donderdagochtend 11 maart 2021, de Najaarscarrousel op donderdagochtend 28 oktober 2021

  Heb je een suggestie voor een onderwerp, laat het ons weten!

 • 8 dec 2020

  Regionale evaluatie hoorplicht WVGGZ

  De Erasmus Universiteit is gestart met de voorbereidingen van een eenheidsbrede evaluatie naar de hoorplicht binnen de Wet Verplichte GGZ (WVGGZ).

  De WVGGZ is nu bijna een jaar van kracht. Er bestaat (binnen onze eenheid) veel onvrede over het nut en de effectiviteit van de hoorplicht. We willen deze signalen graag nader onderzoeken en de uitkomsten daarvan agenderen tijdens een Leerhuis Personen met Verward Gedrag in april 2021. Waar nodig zullen we via portefeuillehouder Van Hemmen (burgemeester van Hoeksche Waard) knelpunten agenderen bij het Rijk.

  Door een groep student-onderzoekers van de faculteit Gezonsheidsrecht onder leiding van Prof. Dr. Buijssen, zal een kwalitatief onderzoek in de vorm van interviews uitgevoerd worden. De hoofdlijnen worden beschreven in een rapport, voorzien van een reflectie op zowel de hoorplicht zelf, als op de ervaringen daarmee in onze eenheid. De studenten is ook gevraagd om aanbevelingen te doen over de bedoeling van de wetgever met de hoorplicht en de manier waarop daar nu uitvoering aan wordt gegeven. Zijn er wellicht goede alternatieven?

  Bij de evaluatie worden burgemeesters betrokken, GGZ instellingen, het Openbaar Ministerie, client- en patientvertegenwoordigers, de hoordiensten in Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid, Ypsilon (familieperspectief), Basisberaad, WVGGZ advocaten en de rechtspraak. De interviews zijn voorzien voor januari en februari.

  De studenten worden begeleid door de VAR (Annemieke Wierstra) en de Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ (Annelies Nijhuis).

 • 6 nov 2020

  Regionaal Convenant Aanpak complexe woonoverlast

  De gemeente Rotterdam heeft samen met politie, woningcorporaties en vertegenwoordigers van particuliere verhuurders afspraken gemaakt om beter samen te werken en informatie te delen. De afspraken en bevoegdheden zijn onlangs vastgelegd in een Regionaal Convenant Aanpak complexe woonoverlast.

  Dit convenant is opgesteld samen met gemeenten binnen de VAR. De samenwerkingspartners mogen binnen de afspraken van dit Convenant relevante privacygegevens met elkaar delen.

  De gemeente Rotterdam roept een speciaal team van handhavers in het leven. Deze handhavers zijn experts in woonoverlast en controleren en helpen bij middelgrote overlast. Ook komt er een team van vier woonregisseurs die in actie komen bij ingewikkelder zaken en hebben meer bevoegdheden.

  Op bijgaande link is meer informatie te vinden. klik hier

 • 6 nov 2020

  Mensenhandel: campagne "Chat erover"

  In oktober jl. is de campagne "Chat erover" gestart i.s.m. met Fier, Humanitas Rotterdam en de gemeente Rotterdam, gericht op jongeren die hun verhaal anoniem kunnen doen aan gespecialiseerde chat-hulpverleners. Via chaterover.nl kunnen jongeren (12 – 23 jaar) uit de regio Rotterdam die te maken hebben (gehad) met voornamelijk seksueel geweld en uitbuiting, hulp krijgen, evenals slachtoffers van online misbruik, seksueel geweld, loverboyproblematiek en criminele uitbuiting.

  De campagne verloopt succesvol. Het bereik is groot, inmiddels (stand eind oktober) zijn er 130 gesprekken gevoerd. 

  Bijgaand de link: https://www.rotterdam.nl/nieuws/mensenhandel

 • 6 nov 2020

  City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime

  De VAR neemt deel aan de City Deal Lokale Weebaarheid Cybercrime. Met de ondertekening op 28 oktober 2020 is deze City Deal van start gegaan. 8 Steden, 3 ministeries, veiligheidsorganisaties en kennisinstellingen gaan samen aan de slag om de cyberweerbaarheid te verhogen onder burgers en bedrijven. 

  Cybercrime. Of het nu gaat om phishingmails of om complete cyberaanvallen op servers, zoals de Citrix-kwetsbaarheden in januari 2020. Cybercrime is de laatste decennia een serieuze bedreiging geworden. Er is geen reden om aan te nemen dat dit in de nabije toekomst verandert. Sterker nog, door de huidige corona-crisis, waarin thuiswerken de norm is, zijn we kwetsbaarder geworden. Het is daarom belangrijk om meer in te zetten op de preventie van cybercrime.

  Cyberweerbaarheid. Toch voelt nog lang niet iedereen de urgentie om in te zetten op de preventie van cybercrime. Veel burgers en bedrijven hebben het gevoel dat het hen niet zal overkomen. Ook zijn het instellen van firewalls, antivirussoftware en sterke wachtwoorden voor veel mensen lastige of tijdrovende handelingen. Daarom hebben de partijen in de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime met elkaar afgesproken om burgers en bedrijven weerbaarder te maken tegen cybercrime. De City Deal ondersteunt hierbij gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden Veiligheid en Platforms Veilig Ondernemen. Ook activeert ze hen om burgers en MKB-ondernemers bewust te maken van hun kwetsbaarheid en hun weerbaarheid tegen cybercrime te vergroten.

  Lokale projecten. Publieke en private koplopers gaan in de City Deal experimenteren met nieuwe aanpakken om de urgentie van cyberweerbaarheid over te brengen en om tot gedragsverandering te komen. Dat doen ze in 18 lokale projecten die de kern van de bottom-up aanpak van deze City Deal vormen.

  Meer informatie over de City Deal vind je hier en hier.