Het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website. 

Actueel

 • 16 jul 2020

  Regionaal Convenant Woonoverlast

  Vanuit het Privacy Platform Eenheid Rotterdam (PPER) wordt hard gewerkt aan een nieuw regionaal convenant woonoverlast.

  Waar we in de eenheid nu nog werken met drie verschillende convenanten, hebben we straks 1 exemplaar voor alle 25 gemeenten. Een mooi moment, want de drie convenanten lopen af en dienen geactualiseerd te worden.

  De gemeenten ontvangen eind juli het concept van het nieuwe regionale convenant. Zij krijgen tot eind augustus de tijd om deze te bestuderen, samen met hun woningbouwpartners. Hun opmerkingen worden verwerkt. Daarna wordt het het convenant ter vaststelling naar het RVO gestuurd. Bij akkoord ondertekent de politiechef eenmaal voor de gehele eenheid. De burgemeesters ondertekenen het convenant vervolgens samen met hun woningbouwpartners op een zelf gekozen moment.

   

   

 • 13 jul 2020

  Uitreiking certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen winkelcentrum de Olm

  Na diverse inspecties, actiepunten, vernieuwingen en veranderingen heeft winkelcentrum de Olm het Keurmerk Veilig Ondernemen ontvangen. Op vrijdag 3 juli reikten burgemeester Vroom en wethouder Timm het certificaat uit aan Ernst Dijkman, voorzitter van de werkgroep. Het keurmerk staat voor een schone, goed onderhouden en veilige omgeving. Er wordt gemonitord of het winkelcentrum aan deze criteria blijft voldoen. Hiermee moet winkelcentrum de Olm een plezierig winkelcentrum zijn waar de inwoners binnen- en buiten Krimpen aan den IJssel graag winkelen.

 • 25 mei 2020

  Naar Halt bij overtreden Corona maatregelen

  Als jongeren tussen de 12 en 18 jaar (in een te grote groep) te weinig afstand houden van elkaar, kunnen zij een boete van 95 euro krijgen, alsmede een aantekening bij Justitie. BOA's en politie kunnen hen echter ook verwijzen naar Halt en dat gebeurt op steeds meer plekken.

  De verwijzingen stromen inmiddels binnen, voornamelijk vanuit de politie. Halt pakt deze zaken binnen een week op. De eerste reacties zijn zeer positief. Jongeren leren er veel meer van dan wanneer zij een boete betalen. 

  Tijdens de interventie krijgen jongeren inzicht in de achtergrond van de coronamaatregelen en waarom hun gedrag strafbaar is. Ook de ouders worden betrokken. Samen worden afspraken gemaakt over hoe herhaling te voorkomen. 

  In onze regio maken nu nog slechts twee gemeenten gebruik van deze optie, waar een gemeentelijk besluit aan ten grondslag ligt.

  Ook interesse om de Halt straf in te zetten bij overtredng van de corona maatregelen? Neem dan contact op met Halt.

 • 19 mrt 2020

  Film en voorlichting zinloos geweld - Halt en Fataal

  Halt ziet veel jongeren die over grenzen zijn gegaan, ook jongeren die zich schuldig maken aan mishandeling. De grote impact die dit heeft brengt de film Fataal doeltreffend in beeld. Een waardevolle samenwerking is het gevolg.

  De samenwerking heeft als doel om zinloos geweld en de gevolgen daarvan voor zowel daders als slachtoffers bespreekbaar te maken. Het lespakket bestaat uit een voorlichting van Halt en het gezamenlijk bekijken van Fataal. De film en de voorlichting worden nabesproken met de docent. Tijdens de voorlichting van Halt komen verschillende vormen van zinloos geweld aan bod. En wat de gevolgen kunnen zijn voor dader en slachtoffer. Ook wordt besproken wat je kunt doen als je getuige bent, of een geweldsincident voelt aankomen.

  De Fataal bijeenkomsten zijn te boeken voor zowel het basis- als voortgezet onderwijs, MBO en HBO. De verschillende pakketten worden per school individueel afgestemd op het niveau, leerjaar en het aantal leerlingen. Ook de betrokkenheid van ervaringsdeskundigen is mogelijk. De film kan worden bekeken in een bioscoopzaal, of op school.

  Meer informatie: Fataal en Halt

 • 25 mrt 2020

  Kamerbrief over bestuurlijk instrumentarium straatterreur

  In deze kamerbrief van 20 februari jl. zet minister Grapperhaus het bestuurlijk instrumentarium tegen 'straatterreur'op een rij.

  De minister stelt dat het voortouw van de aanpak tegen straatgeweld primair bij de lokale driehoek ligt. Nu diverse lokale bestuurders hun zorgen uiten over het wapenbezit onder jongeren, die worden gedeeld door de minister, is het van groot belang om alle beschikbare middelen in te zetten om dit tegen te gaan. In de brief wordt ook aandacht gevraagd voor preventie en een integrale samenwerking tussen verschillende domeinen zoals onderwijs, zorg en veiligheid. De minister noemt enkele (preventieve) jeugdinterventies die hun effect inmiddels hebben bewezen. Tenslotte kondigt de minister ronde tafelgesprekken aan waar hij, samen met minister Dekker, burgemeesters, politie en OM voor zal uitnodigen.