Wat doe je als ‘jouw’ inwoners de openbare orde verstoren in een andere gemeente? Samenwerking is essentieel om dit gedrag vroegtijdig te signaleren en te stoppen. Maar waar begin je? Hoe ga je om met knelpunten?

VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam

Wanneer bestuurlijke maatregelen in de ene gemeente worden opgelegd, kunnen de problemen zich voortzetten in aangrenzende of zelfs andere regiogemeenten. Vaak ontbreekt het aan goed zicht op deze situatie. Bovendien zijn aangrenzende gemeenten vaak niet op de hoogte van genomen maatregelen, waardoor de veroorzakers elders hun gang kunnen gaan zonder consequenties. Hoe maken we samenwerkingsafspraken en welke elementen zijn cruciaal om dit werkbaar te maken?

Knelpunten en oplossingen: Tijdens het Leerhuis bespraken we casuïstiek, succesvolle samenwerkingen, middeleninzet en het proces voorafgaand aan afspraken.

Sprekers aan het woord:

  • Burgemeester Foort van Oosten en adviseurs van de Gemeente Nissewaard, Jeffrey Bijloo en Bart van Steen vertelden over de alliantie die ze vormen met hun buurgemeente in de aanpak van overlast gevende jeugdgroepen. 
  • Janny Twisk, adviseur van de Gemeente Krimpen aan den IJssel, deelde inzichten uit een praktijkcasus, waarbij een samenwerking werd opgezet met een andere gemeente én deed een oproep om tot regionale afspraken te komen. 
  • Burgemeester en regionaal portefeuillehouder Jan de Vries pakte deze handschoen en gaat hierover met het netwerk Jeugd en Veiligheid van VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam in gesprek. 
  • Frannie Herder van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid liet aan de hand van de methodiek van het 7-stappenmodel zien op welke wijze jeugdgroepen in beeld kunnen worden gebracht en tot een aanpak kan worden gekomen.