Ordeverstoring begint steeds vaker online. Eén enkele uitspraak kan in snel tempo uitgroeien tot een serieus probleem in de fysieke wereld. Maar hoe kun je als gemeente hier effectief mee omgaan? De CCV-tool online aangejaagde ordeverstoringen geeft gemeenten de mogelijkheid snel en effectief te handelen bij online aangejaagde ordeverstoringen. Deze tool sluit aan bij het Barrièremodel online aangejaagde ordeverstoringen. 

CCV

In de tool selecteer je de fase waarin de eventuele online aangejaagde ordeverstoring zich bevindt. Op basis van de selecties in het interventiefilter worden de beste interventies voorgesteld uit meer dan 50 mogelijkheden. Combineer de filters voor beter maatwerk. De interventies maken onderscheid in juridische interventies (strafrecht, bestuursrecht, civiel) en niet-juridische interventies. Denk hierbij aan barrières die zich richten op signaleren, communiceren en interveniëren.