Het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website. 

Actueel

 • 8 sep 2021

  Save the date: Najaarscarrousel op donderdagochtend 28 oktober 2021

  Op donderdagochtend 28 oktober vindt in Landvast (Alblasserdam) de Najaarscarrousel van de VAR plaats. Reserveer deze ochtend alvast in de agenda.

  Er staan drie actuele thema's op de agenda. Er wordt onder andere gesproken over lokale weerbaarheid tegen ondermijning en het voorkomen dat jongeren (bewust of onbewust) het criminele pad op gaan.

  Binnenkort wordt het complete programma bekend gemaakt en kan via de agenda ingeschreven worden voor de bijeenkomst. 

 • 10 sep 2021

  Te organiseren training Bart Brandsma - Inzichten polarisatie

  Bart Brandsma is bereid gevonden voor het verzorgen van een training Polarisatie in de vorm van een algemene startbijeenkomst en een verdiepende training voor gemeenteambtenaren. Data staan nog niet vast.

  De training bestaat uit een algemene startbijeenkomst over het thema polarisatie waarin het denkkader wordt geschetst en algemene inzichten worden gegeven. De bijeenkomst (duur: 2 uur, de vorm nog te bepalen) is bedoeld voor plm 80 professionals werkzaam in operationele, tactische en strategische functies uit zowel veiligheids- als sociaal domein bij gemeenten (met uitzondering van de gemeente Rotterdam i.v.m. een eigen programma door Brandsma). 

  Voor een beperkt aantal professionals is het mogelijk deel te nemen aan de aansluitende basistraining en de verdiepende training (2 dagdelen). Dit in nadere afstemming met Brandsma.

  Aanmelden kan bij ilona.nienhuis@politie.nl

 • 10 sep 2021

  Dit najaar extra ROR-trainingen Radicalisering en extremisme!!

  Dit najaar is het mogelijk weer een aantal extra trainingen te volgen die door het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR) worden verzorgd. 

  Dit najaar is het mogelijk weer een aantal extra trainingen te volgen die door het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR) worden verzorgd. Deze online-trainingen zijn voor alle professionals in het veiligheids- en sociaal domein beschikbaar. Eerdere deelnemers zijn zeer positief over de kennis die zij hiermee hebben opgedaan. Per training geldt een maximum van 12 deelnemers en voor de verdiepingstrainingen moet de basistraining reeds zijn gevolgd. Wees er dus snel bij!! De data worden bepaald zodra zicht is op het aantal gegadigden.

  - Basistraining Radicalisering (1 dag)

  - Rechts-, links- en milieuextremisme (basistraining, 1 dag)

  - Rechts-, links- en milieuextremisme (verdiepingstraining, 2 dagdelen)

  - Omgaan met extreme idealen (verdiepingstraining, 1 dag)

  Zie voor meer toelichting over de trainingen de ROR website. 

  Aanmelden kan bij ilona.nienhuis@politie.nl 

 • 6 sep 2021

  Gratis aanbod om ondernemers in uw gemeente te beschermen tegen cybercrime

  Cybercrime is de sterkst stijgende criminaliteitsvorm in Nederland. Met name ondernemers zijn vaak de dupe doordat zij onvoldoende maatregelen nemen om criminelen te weren. Dat is zonde, want vrij eenvoudige maatregelen kunnen 80% van de cyberhacks voorkomen. Om ondernemers hierbij te helpen zijn wij dankzij een subsidie van Het CCV het project ‘cyberbuddies’ gestart. Een cyberbuddie neemt de volledige ICT-organisatie van een bedrijf door en geeft maatwerk advies om dit beter te beschermen. De scan is interessant voor zowel wat grotere bedrijven met een eigen ICT’er als de ‘bakker van de hoek’.

   

   

  Als gemeente kunt u eenvoudig aan dit project deelnemen. Wij hebben een animatie laten maken om ondernemers zich aan te laten melden, zie de video hierboven. Deze animatie kan gepersonaliseerd worden door uw gemeentelogo of logo van ondernemersverenigingen erop te plaatsen. Dit kan op de social media kanalen van de gemeente geplaatst worden. De rest van het proces (aanmelden, inplannen van de scan, uitvoeren scan en opsturen adviesrapport) nemen wij uit handen.

  Als u meer informatie over dit project wilt of kosteloos wilt deelnemen kunt u contact opnemen met Michael de Man (michael.deman@hetccv.nl/ 0631680811).

   

 • 31 aug 2021

  Wetsvoorstel Goed verhuurderschap belangrijke stap voor aanpak van ondermijnende criminaliteit in panden

  Het wetsvoorstel Goed verhuurderschap moet verandering brengen in de verzwakte positie van huurders op de woningmarkt De nieuwe wet zal gemeenten meer bevoegdheden geven om landelijke voorschriften en werkwijzen in te stellen voor verhuurders en verhuurbemiddelaars.  Het doel hiervan is het bevorderen van goed verhuurderschap. Het is eveneens een belangrijke stap voor alle organisaties die zich bezighouden met de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Het instellen van een verhuurdervergunning voor een derde categorie, namelijk malafide verhuurders en verhuurbemiddelaars die panden misbruiken voor ondermijnende criminaliteit, is ook onder de aandacht gebracht van de Tweede Kamer.

   

  Door krapte op de woningmarkt wordt de positie van de huurder verzwakt: er worden excessieve huren gevraagd, gebreken aan een woning worden niet opgelost en huurders hebben regelmatig te maken met intimidatie en discriminatie. Soms worden woningen illegaal verhuurd waarbij de veiligheid en gezondheid van de huurders in gevaar is. Naast het instellen van landelijke voorschriften en werkwijzen, kunnen gemeenten straks ook een gebiedsgerichte vergunningsplicht instellen. Dit is bedoeld om lokale problematiek met malafide verhuurderschap aan te pakken.

  Breder toepasbaar

  De minister van Binnenlandse Zaken heeft met het oog op de aanpak van ondermijnende criminaliteit in panden, toegezegd om samen met de minister van Justitie en Veiligheid de mogelijkheden te bezien om de bevoegdheid voor gemeenten breder toepasbaar te maken. Naast woon- en verblijfsruimten, wordt daarbij gedacht aan andere categorieën van panden, bepaalde branches en aan specifieke gebieden waar de leefbaarheid en veiligheid onder druk staat. Omdat dit gezamenlijke voornemen van beide ministeries een zorgvuldige uitwerking vergt en ook meer tijd, gaat het wetsvoorstel Goed verhuurderschap hier nog niet op in. Ten aanzien van deze problematiek zal op een later moment mogelijk een voorstel van wetgevende aard worden ingediend, dat als aanvulling op deze wet vormgegeven kan worden. Op deze wijze wordt het in procedure brengen van het voorliggende wetsvoorstel niet onnodig opgehouden.

   

  De internetconsultatie van het wetsvoorstel Goed Verhuurderschap liep tot 1 september.