Het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website. 

Actueel

 • 4 jan 2022

  Rapport “Wat werkt bij preventie van radicalisering? “ beschikbaar

  Rapport “Wat werkt bij preventie van radicalisering? “ beschikbaar

  De landelijke toolkit Evidence-Based Werken kwam in 2019 beschikbaar om gemeenten te ondersteunen bij de preventie van radicalisering. Sinds de lancering van de toolkit zijn diverse nieuwe evaluaties van interventies en lokale aanpakken verschenen.

  Bureau Omlo en Fermin Onderzoek en Advies hebben in opdracht van de ESS deze evaluaties verzameld en geanalyseerd, Inzichten uit deze evaluaties zijn samengevat in het rapport ‘Wat werkt bij preventie van radicalisering?” Gemeenten kunnen deze kennis gebruiken bij hun keuze en doorontwikkeling van interventies.

  Klik hier voor het rapport.

 • 17 dec 2021

  Lachgas: verwijzing naar Halt mogelijk

  Overlast van lachgasgebruik kan via de APV worden gereguleerd.
  Afhankelijk van de formulering van de gemeente in de plaatselijke APV, kan het gebruik dan wel de voorbereidingshandelingen (of beide) strafbaar worden gesteld. Hierbij kan ook in de APV worden opgenomen dat lachgasgebruik in het openbaar in daarvoor aangewezen gebieden strafbaar is.

  Als het gebruik van softdrugs dan wel lachgasgebruik in een APV is opgenomen kan de politie hiervoor zelfstandig naar Halt verwijzen via een mutatie. Wanneer softdrugsgebruik opgenomen staat in de
  APV is dit de makkelijkste grondslag voor de politie om te verwijzen naar Halt. Indien BOA's ook willen verwijzen voor softdrugs moet dit in de lokale driehoek worden afgesproken (op projectbasis met akkoord van het OM).

  Meer informatie:

  Factsheet Lachgas verwijzing Halt.pdf

  Neem contact op via 088-115 35 00 of info@halt.nl.
  U kunt ook contact opnemen met de betreffende relatiemanager van uw gebied https://www.halt.nl/over-halt/organisatie/ 

 • 16 dec 2021

  Meer over….. Versterkingspijler ROBT

  Het ROBT is een bestuurlijk operationeel team met boa’s en toezichthouders dat flexibel inzetbaar is in de regio Rotterdam en samenwerkt met betrokken partners. Het ROBT ondersteunt en adviseert desgevraagd / op verzoek gemeenten bij het inzetten van integrale controles, toezicht en handhaving op het gebied van ondermijning. Hiermee wordt ook bereikt dat de interne bewustwording bij gemeenten versterkt wordt en ook de gemeentelijke informatiepositie wordt verbeterd. De inzet van het ROBT bij de aanpak van ondermijning levert meer zicht en inzicht op in kwetsbare risico-locaties en helpt zo bij een effectieve aanpak.

  Het ROBT verbindt en ondersteunt op verzoek gemeenten en externe partijen bij het uitvoeren van een integrale controle op diverse manieren. Een van de belangrijkste doelen van het ROBT is het uitleren van het doen van integrale controles. Het ROBT levert mankracht voor een integrale controle. Operationeel ondersteunen ze met formats briefing/draaiboek en/of themagerichte formats. Ook geven ze ondersteuning bij vervolgtrajecten en telefonisch operationeel advies. Juridische hulp bestaat uit: advisering op rapportages n.a.v. bestuurlijke controles en ondersteuning bij vervolgtrajecten.

  Het ROBT stemt af het accountmanagement van RIEC en samen ondersteunen ze gemeenten bij de aanpak ondermijning. 

  Meer over het ROBT lees je hier.

 • 16 dec 2021

  RIEC Rotterdam en Versterkingspijlers nu te volgen op LinkedIn

  Sinds kort zijn het RIEC Rotterdam en zijn Versterkingspijlers te vinden op LinkedIn. Hier zullen we informatie delen die relevant is voor onze partners en iedereen die zich bezighoudt met de aanpak van ondermijning in de regio Rotterdam.

   

  LinkedIn is een medium met een groot bereik en wordt als platform door professionals die zich met de aanpak van ondermijning bezighouden, gebruikt om kennis te delen en kennis te zoeken over hoe deze aanpak het beste kan worden uitgevoerd. LinkedIn zal gebruikt worden om kennis te delen, samenwerkingen te verstevigen en mensen op te roepen deel te nemen aan bijvoorbeeld interessante webinars. Versterkingspijlers ROBT en Motus hebben al een eigen LinkedIn-pagina.

  Ons volgen kan via deze links:

  RIEC Rotterdam account (link)

  Versterkingspijler Motus account (link)

  Versterkingspijler ROBT account (link)

 • 16 dec 2021

  Ondermijningspuzzel Motus uitgedeeld om kennis over signalen te vergroten

  Signalen van ondermijning herkent niet iedereen direct. Toch zijn er heel veel mensen, bijvoorbeeld wijkagenten, OOV’ers of complexbeheerders van woningcorporaties, die tijdens hun werk wel een onderbuikgevoel krijgen bij situaties die zij aantreffen. De kennis vergroten over de signalen van crimineel pandgebruik is een van de doelstellingen die Versterkingspijler Motus zich heeft gesteld. Daarvoor is recent een signalen-puzzel ontworpen en uitgedeeld aan onder andere complexbeheerders,  wijkagenten en brancheorganisaties.

  De stukjes vallen letterlijk en figuurlijk op hun plaats. De puzzel is een uitnodiging om in gesprek te gaan en de kennis over mogelijke signalen van crimineel pandgebruik verder te vergroten. Zo hoopt de Versterkingspijler dat signalen sneller worden herkend én worden gemeld.

  De puzzel is een van de vele middelen die Motus inzet om de kennis over ondermijning in vastgoed te vergroten. Zo worden er ook filmpjes ontwikkeld en kennissessies gegeven binnen onder andere banken en woningcorporaties.

  Meer over Motus, lees je hier.