Het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website. 

Actueel

 • 3 okt 2022

  Webinar Integraal Veiligheidsplan (IVP) terugkijken?

  De VAR organiseerde op 26 september een Webinar waarin aandacht werd besteed aan actuele onderwerpen die van belang zijn voor het opstellen van een Integraal Veiligheidsplan (IVP). Het webinar is terug te kijken via deze link.

   

  Inhoud webinar

  • Welkom en toelichting programma door Astrid de Jong, hoofd VAR.
  • Kernbeleid Veiligheid door Lilian Tieman, projectleider bij het CCV
  • Focusblad Digitale Veiligheid door Shanna Fontaine, beleidsadviseur Digitale Veiligheid VNG
  • Meerjarig regionale beleidsplan Politie door Arnoud Baris, beleidsadviseur politie-eenheid Rotterdam
  • (Regionale) trends en aanpakken door Astrid de Jong en Leonora Buis-Meulmeester, VAR
 • 7 okt 2022

  Gedragscampagne jonge messendragers gemeente Dordrecht

  De afgelopen 15 jaar is de jeugdcriminaliteit gedaald, maar wel verhardt.  Er zijn zorgen over de toename van jonge verdachten van (steek)wapenincidenten. Het dragen van een mes lijkt er steeds meer bij te horen. De gemeente Dordrecht heeft het afgelopen jaar, naast de wapeninleveractie in 2021, het preventief fouilleren en de inzet van jongerenwerk, ook een gedragsonderzoek uitgevoerd. Want wat drijft de jongeren in Dordrecht nou écht om een mes te dragen?

   

  Gedragsonderzoek
  De onderzoekers hebben niet alleen gekeken naar wat er in de relatief beperkte literatuur bekend is. Vooral door in gesprek te gaan met jongeren zijn belangrijke inzichten verworven. Deze zijn vervolgens verwerkt in een campagne met als boodschap dat er altijd een andere keuze is - Drop It Dordt.

  Need to belong
  Om de motieven van jongeren om een mes te dragen in kaart te brengen, is gesproken met zowel jongeren die vermoedelijk zelf betrokken zijn bij messengeweld, als met jongeren die meer gekenmerkt kunnen worden als omstanders. Uit deze gesprekken kwamen verschillende aspecten naar voren die invloed hebben op het wel of niet dragen van een mes. Dit leverde interessante en nieuwe inzichten op. Zo bleek het dragen van een mes vanuit veiligheidsgevoelens bij deze jongeren een veel kleinere rol te spelen dan verwacht. De 'need to belong' (de behoefte om erbij te horen) bleek daarentegen sterk aanwezig.

  Drop It Dordt
  Uiteindelijk hebben de bevindingen uit de gesprekken en de literatuur geleid tot de social mediacampagne Drop It Dordt dat bestaat uit verschillende filmpjes. In deze campagne focust de gemeente hoofdzakelijk op de basisbehoefte verbondenheid en de genoemde ‘need to belong'. In de campagne wordt het dragen van een mes afgekeurd door de doelgroep zelf (peer rejection) en wordt een andere sociale norm neergezet. Jongeren hebben meegedacht met bepaalde elementen uit de filmpjes.

  Mediacampagne
  De social mediacampagne startte in december 2021 en was een maand lang te zien via verschillende kanalen van de lokale jongerenwerkorganisatie. De statistieken laten zien dat jongeren geïnteresseerd zijn in de filmpjes. Deze werden relatief lang en vaak bekeken. De campagne wordt nogmaals herhaald in Dordrecht tijdens de regionale steekwapeninleveractie in de Week van de Veiligheid van 10 tot 16 oktober 2022. Ook wordt de campagne dan verder geëvalueerd samen met jongeren en gaat de gemeente weer met hen het gesprek aan over hoe zij de campagne hebben ervaren.

 • 7 okt 2022

  Verschuiving van criminaliteit in de eenheid Rotterdam

  Het totaal aantal misdrijven in de regio Rotterdam is in de eerste helft van 2022 met 7% toegenomen ten opzichte van de eerste helft van 2021. Dat blijkt uit het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld (GVB) van de regio Rotterdam. Het GVB brengt in een rapportage de verschillende indicatoren voor de gemeentelijke en regionale veiligheid bijeen. De basis hiervoor is het cijfermateriaal/informatie van o.a. de politie, het RIEC, het OM, de beide Zorg en Veiligheidshuizen, de stichting HALT en Burgernet.


  De jaren 2020 en 2021 zijn echter jaren waarmee we de cijfers slecht kunnen vergelijken, omdat toen sprake was van een uitzonderlijke periode vanwege de corona pandemie. Tijdens deze periode was in de eenheid Rotterdam de horeca gesloten, vonden er geen evenementen en voetbalwedstrijden plaats en was er langere tijd sprake van een avondklok. Vanzelfsprekend had dat als gevolg dat er veel minder mensen dan gebruikelijk in de openbare ruimte waren en dat veel mensen thuis waren. Dit heeft in deze periode geleid tot een significante daling van geregistreerde misdrijven. In 2022 zien we dan ook met name de winkeldiefstallen, zakkenrollerij en andere vermogensdelicten, met name van diefstal van brom-, snor-en fietsen toenemen tot niveaus vergelijkbaar met 2019. Ook worden weer fors meer personen aangehouden voor rijden onder invloed, hetgeen ook een misdrijf is.

  Wel zien we in de eenheid een toename van de digitale criminaliteit. Tijdens de corona pandemie nam de cybercriminaliteit fors toe en we zien nu dat de geregistreerde vormen van deze criminaliteit afneemt maar nog altijd hoger is dan in 2019. De verwachting is dat deze vorm van criminaliteit een prominente plaats zal blijven houden in het totaal van het geregistreerd aantal misdrijven. Het slachtoffer zijn van deze vorm van criminaliteit heeft een grote impact op het veiligheidsgevoel van de inwoners. Daarom wordt er intensief ingezet op preventie campagnes rond cybercrime om de inwoners weerbaar te maken tegen en bewust te maken van deze vorm van criminaliteit.

  Aanpak Ondermijning
  De aanpak van verschillende vormen van ondermijning krijgt onverminderd veel aandacht van alle partners in de eenheid. De bestrijding van de drugshandel als motor van de ondermijnende criminaliteit en de daaruit voortvloeiende geldstromen staan daarbij centraal. Veel aandacht zal blijven gaan naar de aanpak in de Rotterdamse haven en de grotere en kleinere jacht- en overslaghavens in onze eenheid. Waarbij veel wordt ingezet op de publiek private samenwerking met bedrijven die een cruciale rol hebben in de logistiek van de Rotterdamse haven. Dit heeft geleid tot bewustwording bij private partijen waardoor zij zich medeverantwoordelijk gaan voelen voor de veiligheid in de haven en voor de veiligheid van de medewerkers. Ook het voorkomen dat de jeugd uit onze eenheid bezwijkt voor de verleidingen die drugscriminaliteit biedt krijgt veel aandacht. Het is van groot belang dat de jeugd weerbaar wordt om verleidingen te weerstaan en dat zij kansen krijgen om te participeren in de maatschappij. Hier komt de komende jaren ook extra geld voor beschikbaar.

  Cijfers
  De cijfers die het hiervoor beschrevenen onderbouwen staan in het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld (GVB) van de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam. Het volgende GVB zal in april 2023 verschijnen.

 • 7 okt 2022

  Gemeenten samen in gesprek over digitale veiligheid – meld je aan!

  Gemeentebestuurders worden op verschillende manieren met digitale (on)veiligheid geconfronteerd. Cyberaanvallen kunnen de continuïteit van de dienstverlening en bedrijfsvoering onder druk zetten. Inwoners en ondernemers kunnen slachtoffer worden van digitale dreigingen en online incidenten kunnen in het fysieke domein schade aanrichten. Dit levert veel vragen op, want hoe ga je hier als gemeente mee om?


  Vier thema’s
  Om gemeenten met deze vraagstukken te helpen organiseert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gesprekken waarin gemeentebestuurders samen met experts ervaringen uitwisselen. Deze gesprekken vinden plaats rond 4 thema’s:

  • Versterken weerbaarheid inwoners en ondernemers
  • Eigen huis op orde
  • Voorbereiding op digitale ontwrichting, incidenten en crises
  • Leiderschap

  Leren van elkaar
  De VNG koppelt twee gemeenten aan elkaar. Vooraf wordt geïnventariseerd welke onderwerpen iedereen wil inbrengen. Tijdens een (online) bijeenkomst gaan de burgemeester, gemeentesecretaris, de adviseur Openbare Orde en Veiligheid, de CISO en de functionaris gegevensbescherming van beide gemeenten op interactieve wijze met elkaar in gesprek over de thema’s. Gemeentebestuurders kunnen zo op een laagdrempelige manier ervaringen uitwisselen en van elkaar leren.

  In gesprek en aan de slag
  Wil jouw gemeente ook deelnemen? Check dan de beschikbare data via de Pleio omgeving – Agenda Digitale Veiligheid en meld je vervolgens aan via: teamadv@vng.nl

 • 7 okt 2022

  Nieuwe accounthouder vanuit het ministerie JenV

  Er is een nieuwe accounthouder voor (de gemeenten in) de regio Rotterdam vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid. Zijn naam is Geert van den Born. Mocht je een vraag hebben voor het ministerie en niet weten bij wie je terecht kunt, willen kennismaken met Geert of om een andere reden contact willen zoeken, mail dan gerust op g.van.den.born@minjenv.nl