Het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website. 

Actueel

 • 29 sep 2023

  Ontwikkeling Regionaal Actieplan Mensenhandel 2024-2026

  Vanaf 2022 moest iedere gemeente in Nederland een duidelijk en geborgd beleid hebben voor de aanpak van mensenhandel. Binnen de regio Rotterdam werken we sinds 2019 met een regionale aanpak om mensenhandel te voorkomen en te bestrijden. In de afgelopen jaren is een goede basis gelegd in de samenwerking met gemeenten, politie en de verschillende netwerkpartners. Samen met een evaluatie over de afgelopen periode is in het Regionaal Veiligheidsoverleg (RVO) van juli 2023 een geactualiseerd Regionaal Beleidskader Mensenhandel 2023-2026 vastgesteld. Dat beleidskader vormt, samen met de lokale gemeentelijke uitvoeringsplannen, het uitgangspunt voor dit regionale actieplan. 


  De afgelopen weken is de ketenregisseur mensenhandel vanuit de VAR in gesprek geweest met de aandachtsfunctionarissen van alle 23 gemeenten binnen onze regio. Om het onder andere met elkaar te hebben over de regionale samenwerking, maar ook hoe de gemeente lokaal actief is rondom dit thema. Tegen welke zaken lopen zij aan? Waar behoeft er extra aandacht of waar kunnen wij als VAR in ondersteunen? Naast de netwerkbijeenkomst die wij 4 keer per jaar voor de aandachtsfunctionarissen organiseren, blijven deze jaarlijkse gesprekken een vast onderdeel binnen de aanpak van mensenhandel.

  Alle informatie uit deze gesprekken maar ook de input van onze ketenpartners worden geformuleerd in een regionaal actieplan. In dit plan worden concrete actiepunten benoemt waaraan wij als regio de aankomende drie jaren gaan werken. Wij richten ons op alle verschillende vormen van uitbuiting en spelen in op de actuele ontwikkelingen die zowel landelijk als regionaal plaatsvinden. In november zal dit plan worden aangeboden aan het RVO. Als dit plan goedgekeurd wordt zullen wij dit plan publiceren op onze website.

 • 29 sep 2023

  Onderzoek naar factoren aangiftebereidheid minderjarige slachtoffers seksuele uitbuiting

  Uit het onderzoek ‘Aangifte doe je niet’ van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) blijkt dat het doen van aangifte door Nederlandse minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting nog niet zo vanzelfsprekend is. Slachtoffers doen vaak geen aangifte omdat ze bang zijn voor de dreigementen van de mensenhandelaar, onvoldoende vertrouwen hebben in de overheidsinstanties of zichzelf niet als slachtoffer herkennen.


  De politie heeft, in samenwerking met het OM, en het CKM de opdracht verleend om de ‘proeftuin aangiftebereidheid’ te starten. In deze proeftuin zijn interventies ingezet om drempels voor het doen van aangifte bij het slachtoffer weg te nemen. Om beter zicht te krijgen op de meerwaarde van deze interventies is de aanbeveling om deze proeftuinen te verlengen. De interventies worden in dit rapport uitgelegd, evenals de aanbeveling om de proeftuinen te verlengen.

 • 29 sep 2023

  Sluit aan bij het netwerk Zorg en Veiligheid

  Dit jaar is er door de VAR een netwerk Zorg en Veiligheid gestart. Aan dit overleg nemen partners zoals VNG, politie en beleidsadviseurs deel die op zoek zijn naar verbinding in de regio, de samenwerking willen verbeteren en meer samen willen optrekken bij domein- en grensoverschrijdende problematiek. In de loop van de tijd is het de bedoeling dat het netwerk uitbreidt met deelnemers van organisaties uit het sociaal en zorgdomein.


  De eerste bijeenkomst stond in het teken van een brainstorm over thema’s die lokaal en grensoverschrijdend spelen, hiaten in de domeinoverschrijdende samenwerking en aandachtspunten voor de toekomst. Dit zal in de volgende sessie verder worden uitgediept.

  Wil je graag aan dit netwerk deelnemen in de toekomst? Stuur dan een mail aan Gerrian Nijhof van de VAR: VeiligheidsAlliantie@rotterdam.nl

 • 29 sep 2023

  Denk mee over een regionaal actieplan Wapens en Jongeren

  Het Regionaal Veiligheidsoverleg (RVO) heeft eerder dit jaar de opdracht gegeven aan de VAR voor de ontwikkeling van een regionaal actieplan Wapens en Jongeren. Inmiddels is een regionale werkgroep gestart met deelnemers vanuit het netwerk Jeugd en Veiligheid. Het doel is om een regionaal actieplan te maken met onderbouwde en evidence-based interventies.


  We zijn gestart met het verzamelen van allerlei onderzoeken en interventies. Ook landelijke ontwikkelingen worden meegenomen. Samenwerkingspartners worden betrokken bij de verdere uitwerking.

  Een oproep aan alle gemeenten die graag een bijdrage leveren aan een gefundeerd regionaal actieplan: wees welkom en vraag meteen het format aan om input te leveren!

  Denk je als (jeugd)adviseur graag mee in de totstandkoming van het regionale actieplan? Laat dit weten aan Gerrian Nijhof van de VAR: VeiligheidsAlliantie@rotterdam.nl

 • 29 sep 2023

  Burgernetcampagne voor extra deelnemers

  “Wist je dat je zelf ook een bijdrage kunt leveren aan een veilige buurt? Download de Burgernetapp vandaag nog en zoek mee naar vermiste of verdachte personen. Iets gezien? Dan bel je via de app 112”.
  Met deze boodschap startte op 18 september de Burgernetcampagne om inwoners en ondernemers te stimuleren de Burgernetapp te gebruiken. De campagne (filmpje en slider) wordt getoond als advertentie in diverse apps die mensen gebruiken.


  Aanleiding voor de campagne is het besluit om per september 2023 te stoppen met het alerteren van deelnemers via sms- en spraakberichten. Vanaf september werkt Burgernet uitsluitend nog via de app en worden er geen sms of spraakberichten meer verzonden. Alle geregistreerde deelnemers voor sms/spraakberichten hebben de afgelopen periode een sms ontvangen met de mededeling dat de dienst gaat stoppen en of ze de Burgernetapp willen downloaden. Landelijk zijn er in totaal tot nu toe 1,9 miljoen unieke downloads geteld!

  Wat doet Burgernet?
  Burgernet wordt door de politie ingezet voor vermiste personen en voor ernstige misdrijven, zoals inbraak, beroving, overval en doorrijden na een aanrijding. Via de Burgernetapp ontvangt u een actiebericht wanneer er zoiets ernstigs gebeurt in uw omgeving. Daarin krijgt u het verzoek om naar een persoon of voertuig uit te kijken. Iets gezien? Dan kunt u via de app rechtstreeks de politie informeren. Heb je de Burgernetapp zelf nog niet? Download deze dan hier!

  Help mee om nóg meer downloads te realiseren 
  Gemeenten kunnen de campagne delen. Promotiemateriaal en de inzet van het Burgernetpromotieteam bij veiligheidsdagen is op te vragen via VeiligheidsAlliantie@rotterdam.nl