Het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website. 

Actueel

 • 27 mei 2022

  Drukbezochte cybercrimecongressen onder leiding van Ewout Genemans

  Het Platform Veilig Ondernemen Rotterdam organiseert in de maand mei een drietal cybercrimecongressen voor ondernemers. Dit in samenwerking met de gemeenten, het Cybernetwerk Zuid Hollandse Eilanden en de Digitaliseringsdeal Zuid Hollandse Delta.

  De eerste editie was in Zoet of Zout te Stellendam op 17 mei. Op 18 mei waren dezelfde sprekers te gast in de Rabobank te Heinenoord. In totaal luisterde ruim 300 ondernemers naar het programma,  dat speciaal voor deze congressenreeks is vastgesteld.

  De bijeenkomsten zijn geopend door televisiepresentator Ewout Genemans, burgemeester Grootenboer (17 mei) en burgemeester Aptroot (18 mei). Hierna startte het gevarieerde programma met daarin een cyberspecialist, een ondernemer die zijn bedrijf verloor door een hack en de politie.

  De kernboodschap van de congressen is: cybersecurity is niet lastig, maar je moet er wel iets voor doen. Tot voorkort werd er vooral ingezet op het creëren van een angstgevoel: hoeveel slachtoffers er vallen en hoe groot de schade is. Krachtige boodschap, maar daarmee wordt het probleem niet opgelost. Door het implementeren van de vijf basismaatregelen in een bedrijf zijn ondernemers veel veiliger en voorkomen zij het merendeel van de aanvallen. Na afloop werd een digitale goodybag naar alle bezoekers toegestuurd met daarin alle tips & trucs waarmee ondernemers de volgende dag konden starten.

  Op 30 mei staat het laatste congres uit de reeks gepland, in theater de Stoep te Spijkenisse. Het programma duurt van 16.30 tot 20.15 uur, met tussendoor een hap te eten en na afloop een borrel. Wil je deelnemen? Schrijf je dan hier in. 

  Over het cybernetwerkZHE - Het CybernetwerkZHE is vorig jaar gestart als publiek- privaat samenwerkingsverband om kleine ondernemers te informeren over cybersecurity. Het netwerk richt zich op ondernemers in de zes gemeenten op de Zuid Hollandse Eilanden. Meer weten? Vraag het Michael de Man via michael.deman@hetccv.nl of 0631680811.

 • 6 mei 2022

  Aanmelden Webinar "Wat is extreem? Communiceren tussen veiligheid, zorg en het sociale domein"

  Deze webinar is de eerste in een reeks van 6 die over dit jaar worden aangeboden met de onderwerpen Radicalisering, Extremisme en Polarisatie.

  Inschrijven kan t/m vrijdag 27 mei. Vooraf aanmelden is verplicht en kan hier. Na aanmelding wordt de aanmeldlink voor de webinar een aantal dagen vantevoren verstuurd. 

  Inhoud webinar:

  Het werkveld rondom radicalisering is behoorlijk interdisciplinair: professionals vanuit zorg, veiligheid en het sociale domein werken samen aan een beter
  Nederland. Maar kijken ze ook op dezelfde manier naar radicalisering of hebben ze andere taken en doelstellingen? In deze training wordt dieper ingegaan op hoe je het beste uit een interdisciplinaire samenwerking kan halen.

  Vooruitblik volgende webinars:

  • Donderdag 16 juni tussen 9.30 -12.00 uur. Online radicalisering en internetcultuur. Doelgroep: professionals die inzicht willen krijgen in welke rol het internet speelt, maar vooral ook de internetcultuur willen begrijpen.
  • Donderdag 29 september 9.30 -12.00 uur. Signalering van radicalisering: Onderbuikgevoel of werkelijkheid? Doelgroep: professionals die coördinator of deel zijn van een signaleringsnetwerk.
  • Donderdag 13 oktober tussen 9.00 -12.00 uur. Extreemlinks – Een introductie. Doelgroep: professionals die gaan werken met actoren met een extreemlinks wereldbeeld of er signalen over moeten opvangen
  • Donderdag 10 november tussen 9.30 -12.00 uur. Rechts-extremisme: De strijd beter vandaag dan morgen. Doelgroep: professionals die (gaan) werken met actoren met een rechtsextremistisch wereldbeeld of er signalen over moeten opvangen.
  • Donderdag 24 november tussen 9.30 -12.00 uur. Complotdenken als wereldbeeld. Doelgroep: professionals die (potentieel) gaan werken met complotdenkers of er signalen over moeten opvangen. 

  Aanmelden vooraf verplicht voor elke webinar. Hou daarom deze website in de gaten.

 • 7 apr 2022

  VAR jaarverslag 2021 / jaarplan 2022

  In het Regionaal Veiligheidsoverleg (RVO) van 4 april jl. is het VAR jaarverslag 2021/jaarplan 2022 vastgesteld. In het digitale document wordt ingegaan op de verschillende thema's, waarop de VAR actief is en zitten links met verwijzigingen naar de kennisbank, website en registraties van Leerhuis en Carrousels.

  Het jaarplan 2022 is tot stand gekomen met input van de regiegroep en de verschillende netwerken. Gelet op de enorme toename van cybercriminaliteit blijft dit thema een speerpunt. De regionale aanpak van mensenhandel zal eveneens veel aandacht vragen.

  In het document zijn ook de activiteiten van het Platform Veilig Ondernemen (PVO) opgenomen. Het PVO werkt samen met politie, justitie, gemeenten, brancheorganisaties en ondernemers, onder andere door trajectbegeleiding bij het opzetten van publiek-private samenwerking.

  Benieuwd naar het gecombineerde jaarverslag 2021/jaarplan 2022? Klik dan hier.

 • 6 mei 2022

  Vluchtelingenstromen uit Oekraïne: verhoogde kans op mensenhandel

  In de vorige nieuwsbrief schreven we al over de verhoogde kwetsbaarheid van vluchtelingenstromen als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Het is belangrijk dat opvanglocaties, maar ook particulieren, bewust worden van de risico’s van mensenhandel en dat ze deze kunnen signaleren.

  De e-learning Herkenning mensenhandel van het Rode Kruis is hiervoor goed bruikbaar. Ook Het CCV biedt verschillende e-learnings mensenhandel aan die ingaan op het herkennen van mensenhandel in de praktijk en hoe te handelen bij constatering van deze signalen.

 • 20 apr 2022

  Leersessies ‘samenwerken bij de integrale ketenaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling’

  Om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken, is het belangrijk om samen te werken met partners in de keten. Als professional merk je dat waarschijnlijk dagelijks in je werk. En weet je dus ook dat samenwerken niet altijd even gemakkelijk en vanzelfsprekend is. De praktijk is complex en vraagstukken sluiten niet altijd even goed op elkaar aan. 

  Hoe kun je dan toch samen met partners stappen (blijven) zetten om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken? Welke kennis is er al, hoe vind je de juiste kennis en hoe kun je deze goed inzetten? Dat zijn de centrale vragen tijdens de leersessies ‘samenwerken bij de integrale ketenaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling’. De leersessies worden in mei en juni georganiseerd door het Centrum voor Criminaliteitspreventie (het CCV), het Nederlands Jeugdinstituut (het NJi) en Movisie.

  Online leersessies ‘samenwerken in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling’ De leersessies zijn bedoeld voor uitvoerende professionals en beleidsmakers die meer willen leren over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling of hier beter in willen worden. Met elkaar brengen we de aanwezige kennis in en gaan in gesprek over de aanpak van geweld in gezinnen. Ook kun je prangende vragen over de praktijk of over de samenwerking met partners inbrengen. In de leersessies krijg je handvatten voor de samenwerking tussen de verschillende domeinen in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

  Als bestuurder, beleidsmaker of professional kun je (nog meer) gebruik maken van de kennis die er al is over (domeinoverstijgend) samenwerken. Zo leren we met elkaar steeds de aanpak verder te verbeteren, terwijl we voortbouwen op de kennis en ervaring die er al is.

  Heb je interesse of weet je collega’s die dit interessant vinden? Meer informatie en de mogelijkheid tot aanmelden vind je hier.