Iedereen wil graag op een veilige plek wonen en werken. Maar soms worden woningen of andere panden gebruikt door mensen die andere bedoelingen hebben. Naar schatting zijn er in Nederland 50.000 panden die worden gebruikt voor criminele activiteiten. Waaronder 40.000 woningen en 10.000 bedrijfspanden. Zo blijkt uit onderzoek door Bureau Beke. Dit kan onder andere gaan om de productie van drugs, het opslaan van crimineel geld of het bewaren van (vuur)wapens. 

Waarom is de vastgoedbranche interessant voor criminelen?

Een crimineel heeft een pand nodig. Bijvoorbeeld om zelf uit het zicht te blijven, om drugs te produceren, of om criminele goederen op te slaan. Daarvoor zijn voornamelijk huurpanden interessant. Door een pand te huren onder een valse naam of via een tussenpersoon proberen criminele huurders uit het zicht te blijven van overheidsinstanties.

Wat zijn de gevolgen?

Dit heeft grote gevolgen voor de veiligheid in een wijk. Er kan bijvoorbeeld brand uitbreken in een drugslab, verhuurders worden lastiggevallen door criminele huurders en er vinden liquidaties en ontploffingen plaats door afrekeningen in het criminele circuit.

Hoe pakken we dit aan?

Overheidsorganisaties en (semi) private partijen werken samen om crimineel pandgebruik tegen te gaan. Onder andere door zicht te krijgen op criminele fenomenen, door te ondersteunen in de aanpak van criminele samenwerkingsverbanden, door professionals op te leiden in het herkennen van signalen van criminaliteit en door de meldingsbereidheid te verhogen. Met succes, want in de regio Rotterdam is de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor het aanpakken en voorkomen van crimineel pandgebruik. Bijvoorbeeld bij woningcorporaties, particuliere pandeigenaren en verhuurmakelaars die zich inzetten om criminaliteit te weren. 

Versterkingsprogramma Weerbaar tegen Ondermijning


Onderzoeksrapporten en publicaties

Ben jij op zoek naar een uitdagende werkervaringsplek? RIEC Rotterdam zoekt een stagiair(e) die met behulp van bestaande informatie in dossiers onderzoek gaat doen naar crimineel pandgebruik bij twee woningcorporaties in de regio Rotterdam. Heb je interesse? Reageer dan voor 5 augustus 2024!

 • Auteur: Versterkingsprogramma Weerbaar tegen Ondermijning
 • Documenttype: Algemeen
 • Pagina's: 2

Een onderzoek naar een betere aanpak van crimineel pandmisbruik. In Nederland gebruiken criminelen woningen en bedrijfspanden voor bijvoorbeeld drugsproductie en witwassen. Criminelen huren rechtstreeks een pand bij een verhuurder of maken gebruik van verhuurmakelaars. Verhuurmakelaars zijn betrokken bij zo'n 50% van alle verhuurdeals in Nederland. Daarmee vormt de vastgoedmakelaardij een belangrijk schakel in de vastgoedketen.

 • Datum: 30 Mar 2023
 • Auteur: Dit onderzoek is uitgevoerd door Kenniscentrum Business Innovation (KcBI) van Hogeschool Rotterdam in opdracht van het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) in de regio Rotterdam, meer specifiek het samenwerkingsverband met MOTUS.
 • Documenttype: Rapport
 • Pagina's: 36

Praktische hulp

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet! Het zijn signalen van crimineel pandgebruik. Herken jij ze allemaal? Bekijk hier de antwoorden.

 • Datum: 10 Oct 2022
 • Auteur: Versterkingsprogramma Weerbaar tegen Ondermijning
 • Documenttype: Praktijkvoorbeeld
 • Pagina's: 3

Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet! Het zijn signalen van crimineel pandgebruik. Herken jij ze allemaal?

 • Auteur: Versterkingsprogramma Weerbaar tegen Ondermijning
 • Documenttype: Afbeelding
 • Pagina's: 1

Een groot deel van de zware incidenten vindt plaats in woningen van woningcorporaties. De huurders die hier verantwoordelijk voor worden gehouden, zijn regelmatig geronseld door criminelen. Wat maakt huurders kwetsbaar om in zee te gaan met criminelen? Onderzoeksorganisatie TNO deed onderzoek naar deze vraag. Medewerkers van woningcorporaties kunnen nog meer doen in het herkennen van de kwetsbaarheden en het voorkomen van crimineel pandgebruik. Deze flyer laat zien wat kenmerkend is voor een kwetsbare huurder en biedt praktische tips.

 • Auteur: Versterkingsprogramma Weerbaar tegen Ondermijning
 • Documenttype: Flyer
 • Pagina's: 2

Criminelen huren panden om hun activiteiten uit het zicht van politie en justitie te houden. Ze huren vaak via een verhuurbemiddelaar die (al dan niet onbedoeld) meewerkt aan criminele activiteiten. Als pandeigenaar kunt u dus (drugs)criminaliteit mogelijk maken zonder daar weet van te hebben. Bij het verhuren een pand, is het belangrijk dat een potentiële huurder grondig wordt gescreend. Dus blijf alert op verdachte omstandigheden. U kunt hiermee voorkomen dat criminelen via u een plek hebben voor hun activiteiten en u voorkomt dat u zelf betrokken raakt bij criminaliteit.

 • Auteur: Politie, gemeenten en RIEC Oost-Nederland
 • Documenttype: Factsheet
 • Pagina's: 16

Links

Als jij in het vastgoed werkt, weet je misschien wie criminelen helpt bij de huur of aankoop van een pand. Meld je vermoedens anoniem en voorkom criminele besmetting van de branche.

Meld Misdaad Anoniem: Vastgoedexpert, weet jij wat wij niet weten?

Criminelen hebben woningen nodig voor hun activiteiten. Vaak is één kamer is al genoeg om te dealen, hennep te telen of wapens en cash op te slaan. Soms geven bewoners toegang tot hun woning in ruil voor geld of drugs. Ze worden verleid of onder druk gezet of zitten in een kwetsbare situatie. Door geweld of bedreigingen heeft dit veel impact op de huurder én omwonenden. Voorkom dat criminelen jouw buurt onveilig maken.

Meld Misdaad Anoniem: Kamer verhuren voor een extraatje?