Versterkingsprogramma Weerbaar tegen Ondermijning versterkt de aanpak van georganiseerde criminaliteit die afkomstig is uit de handel in cocaïne. 

Het versterkingsprogramma is onderdeel van het RIEC Rotterdam en is ontstaan vanuit gelden die beschikbaar zijn gesteld door het ministerie van Justitie en Veiligheid om georganiseerde criminaliteit terug te dringen. De focusgebieden bestaan uit inzicht creëren, terugdringen, voorkomen en leren & ontwikkelen. 

Daarmee zet Versterkingsprogramma Weerbaar tegen Ondermijning zich in voor:

  • verbinding tussen bestaande initiatieven in de aanpak van ondermijning, zowel binnen als buiten de regio Rotterdam;
  • leidende inhoud en rijke verantwoording;
  • integrale samenwerking, zowel met overheidspartners als met partners uit de (semi) private sector;
  • een optreden als één overheid en interventies die goed op elkaar zijn afgestemd;
  • meer zicht op en meer inzicht in de criminele wereld;
  • een maatschappij die weerbaar is tegen de gevolgen van ondermijnende criminaliteit. 

LinkedIn