Het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website. 

Actueel

 • 25 mrt 2020

  Kamerbrief over bestuurlijk instrumentarium straatterreur

  In deze kamerbrief van 20 februari jl. zet minister Grapperhaus het bestuurlijk instrumentarium tegen 'straatterreur'op een rij.

  De minister stelt dat het voortouw van de aanpak tegen straatgeweld primair bij de lokale driehoek ligt. Nu diverse lokale bestuurders hun zorgen uiten over het wapenbezit onder jongeren, die worden gedeeld door de minister, is het van groot belang om alle beschikbare middelen in te zetten om dit tegen te gaan. In de brief wordt ook aandacht gevraagd voor preventie en een integrale samenwerking tussen verschillende domeinen zoals onderwijs, zorg en veiligheid. De minister noemt enkele (preventieve) jeugdinterventies die hun effect inmiddels hebben bewezen. Tenslotte kondigt de minister ronde tafelgesprekken aan waar hij, samen met minister Dekker, burgemeesters, politie en OM voor zal uitnodigen.

 • 19 mrt 2020

  Film en voorlichting zinloos geweld - Halt en Fataal

  Halt ziet veel jongeren die over grenzen zijn gegaan, ook jongeren die zich schuldig maken aan mishandeling. De grote impact die dit heeft brengt de film Fataal doeltreffend in beeld. Een waardevolle samenwerking is het gevolg.

  De samenwerking heeft als doel om zinloos geweld en de gevolgen daarvan voor zowel daders als slachtoffers bespreekbaar te maken. Het lespakket bestaat uit een voorlichting van Halt en het gezamenlijk bekijken van Fataal. De film en de voorlichting worden nabesproken met de docent. Tijdens de voorlichting van Halt komen verschillende vormen van zinloos geweld aan bod. En wat de gevolgen kunnen zijn voor dader en slachtoffer. Ook wordt besproken wat je kunt doen als je getuige bent, of een geweldsincident voelt aankomen.

  De Fataal bijeenkomsten zijn te boeken voor zowel het basis- als voortgezet onderwijs, MBO en HBO. De verschillende pakketten worden per school individueel afgestemd op het niveau, leerjaar en het aantal leerlingen. Ook de betrokkenheid van ervaringsdeskundigen is mogelijk. De film kan worden bekeken in een bioscoopzaal, of op school.

  Meer informatie: Fataal en Halt

 • 25 mrt 2020

  Bereikbaarheid VAR / annulering bijeenkomsten & trainingen tot 1 juni

  De VAR past haar werkzaamheden aan en voert de maatregelen naar aanleiding van de Corona crisis uit. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van de VAR medewerkers alsook de door ons georganiseerde bijeenkomsten. 

   

  Bijeenkomsten

  Uiteraard volgen wij de door de Rijksoverheid ingestelde maatregelen, waaronder het verbod op bijeenkomsten tot 1 juni. 

  Dit heeft gevolgen voor alle door ons georganiseerde bijeenkomsten en trainingen. 

  Wij willen daarbij nog specifiek de aandacht vestigen op:

  - Behr training 1,2,3 april (samen met gemeente Rotterdam)

  - Leerhuis Statelijke Dreigingen 6 april

  - Regionaal Schakelteam Personen met Verward Gedrag - Breed 14 mei

  - PPER bijeenkomst 26 mei

  Deze trainingen en bijeenkomsten vervallen.  

  Bereikbaarheid

  De medewerkers van de VAR zijn telefonisch en via e-mail bereikbaar. Maakt u zoveel mogelijk gebruik van de persoonlijke e-mailadressen. De algemene e-mail van de VAR kan vanuit de thuiswerkomgeving niet bekeken en beantwoord worden. De bereikbaarheidsgegevens staan hier:  https://veiligheidsalliantie.nl/over-de-var/

 • 12 feb 2020

  Online media campagne Echt-Nep

  De VAR is samen met de gemeente Rotterdam bezig een grote mediacampagne op te zetten om jongere vrouwen bewust te maken van phishing en de gevolgen hiervan.

   

  Uit onderzoek is gebleken dat deze doelgroep een grotere kans heeft om slachtoffer te worden van phishing. De campagne heet Echt-Nep en is volledig in de stijl van de doelgroep. Het streven is om de campagne medio maart binnen de regio te lanceren.

 • 11 feb 2020

  Even voorstellen: Sharon van der Zande

  Sinds begin februari is Sharon van der Zande gestart als stagiaire bij de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam. Sharon is bezig met de master Criminologie en Veiligheidsbeleid aan de Universiteit Leiden en zal voor haar scriptie onderzoek gaan verrichten naar de aangiftebereidheid van cybercrime.

   

  Ook zal zij een bijdrage leveren aan de diverse activiteiten die de VAR ontplooit op het thema cyber. Tot eind augustus is Sharon actief binnen de VAR, grote kans dat u haar tegenkomt bij de diverse congressen, overleggen, Leerhuizen en de Voorjaarscarrousel.