Het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website. 

Actueel

 • 19 dec 2019

  De VAR wenst u een fijne (en veilige) feestdagen!

  Dank voor de goede samenwerking en het vertrouwen, ook in 2020 zullen wij gezamenlijk weer de schouders gaan zetten onder actuele veiligheidsthema's. Namens de medewerkers en het bestuur van de VAR wensen wij u fijne en veilige feestdagen!  

 • 19 dec 2019

  Privacy Platform Eenheid Rotterdam: nieuws én een oproep

  Het PPER heeft in 2019 mooie producten opgeleverd en staat klaar om zich ook in 2020 weer het hoofd te breken over knelpunten rondom privacy en informatiedeling. 

  2019

  Het PPER kreeg in 2019 zowel een nieuwe bestuurlijk portefeuillehouder, burgemeester Van Oosten van Nissewaard, alsmede een nieuwe voorzitter in de persoon van Marija Emelianov, juriste en OOV adviseur bij de gemeente Nissewaard. 

  We kijken terug op een productief jaar. We hebben onze portefeuillehouder ondersteund in de totstandkoming van een opinieartikel over de onmogelijkheden binnen het veiligheidsdomein, veroorzaakt door de strakke privacywetgeving. Het artikel is naar de voorzitter van de Tweede Kamer commissie Justitie en Veiligheid gestuurd en zal in een verkorte versie gepubliceerd worden in het VNG magazine. Daarnaast heeft onze inzet rondom de politie zorgmeldingen over personen met verward gedrag haar vruchten afgeworpen. Op 6 november werd in het DVO van Zuid-Holland-Zuid door alle 10 burgemeesters het machtigingsbesluit getekend waarmee de politie voortaan in een directe lijn haar niet-acute zorgen over deze doelgroep mag delen met het meldpunt Zorg en Overlast ZHZ. Het PPER faciliteert de uitrol van deze werkwijze naar de gemeenten in Rotterdam-Rijnmond. 

  2020

  Eind november hebben wij onze plannen voor 2020 besproken. Het PPER komt ook volgend jaar weer vier keer bij elkaar. We willen de eerste drie bijeenkomsten inrichten langs een actueel thema. Vooralsnog zijn dat het convenant woonoverlast in februari, ondermijning in mei en een nader te bepalen knelpunt binnen de samenwerking zorg en veiligheid in september. Tijdens de laatste bijeenkomst in december willen we terugblikken en vooruit kijken. Naast de vaste leden van het PPER, zijn inhoudelijk betrokken collega's of anderszins geïntresseerden van harte welkom. 

  Denk mee!

  Heb jij binnen bovenstaande thema's prangende vragen of knelpunten waar je niet uitkomt? Laat het ons weten. Ook moeilijkheden op andere dossiers zijn welkom. We denken graag met je mee. Wil je actief betrokken zijn bij het PPER? We zoeken nog enkele OOV adviseurs die affiniteit hebben met privacy en informatiedeling. 

  Het PPER is te bereiken via de secretaris, Annemieke Wierstra van de VAR. 06-10385078, var.rotterdam@politie.nl

   

   

   

 • 9 dec 2019

  Terugblik Leerhuis vuurwapens

  Op 18 november organiseerde VAR een leerhuisbijeenkomst rondom het thema vuurwapens. Op de bijeenkomst spraken Jeroen van den Broek (criminoloog), de politie (Wim Hoek) en de gemeente Rotterdam (Nienke Riemersma) over de achtergronden en aanpak van vuurwapengeweld in de eenheid Rotterdam. 

  Jeroen wist treffend te visualiseren hoe de hedendaagse straatcultuur vuurwapens verheerlijkt. Van de drang naar "real als unique selling point" voor met name rappers, artistieke vrijheid en het bieden van alternatieven. 

  Wim en Nienke gaven een toelichting op de stand van zaken in zowel de stad Rotterdam alsook de eenheid. Zowel in aantallen incidenten, inbeslaggenomen wapens, alsook de mogelijkheden op het vlak van strafrecht en bestuursrecht om hier wat aan te doen.  

 • 18 dec 2019

  Media campagne cybercrime

  In 2018 vond de regionale campagne Digitaal Veilig plaats. Daarbij is ervoor gekozen om algemene tips te geven gericht voor een brede doelgroep en niet op specifieke fenomenen. Hier is en wordt dankbaar gebruik van gemaakt in en buiten onze regio. We hebben een checklist en een filmpje ontwikkeld.

   

  Als vervolg hierop gaan we nu specifieker aandacht besteden aan de fenomenen 'Phishing' en 'Ransomware'. De Haagse Hoge School en Saxion Hoge School hebben onderzoek verricht onder jongeren en MKB-ondernemers, waarbij de kans op slachtofferschap het hoogst is. Aan de hand van de uitkomst van deze onderzoeken, worden door de VAR in samenwerking met de gemeente Rotterdam twee regionale campagnes ontwikkeld. De jongerencampagne richt zich met name op jonge vrouwen, is in de afrondende fase en zal begin 2020 gelanceerd worden. De ontwikkeling van de MKB campagne is net gestart.

 • 18 dec 2019

  Nieuw hoofd VAR: Astrid de Jong

  Met het vertrek van Peter Groeneveld naar de gemeente Rotterdam, heeft er een sollicitatieronde plaatsgevonden voor een nieuw hoofd van de Veiligheidsalliantie regio Rotterdam. Een enthousiaste sollicitatiecommissie heeft daarbij unaniem gekozen voor Astrid de Jong. 

  Astrid heeft ruime ervaring binnen de gemeenten Alblasserdam en Papendrecht, waar zij onder andere hoofd publiekszaken was. Astrid zal per 20 januari de VAR komen versterken. Wij kijken uit naar de samenwerking!