Het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website. 

Actueel

 • 20 nov 2020

  Documentaire "Voel jij je Maassluizer?"

  Polarisatie komt steeds vaker voor in ons land, zowel binnen als tussen bevolkingsgroepen. Polarisatie is deels het gevolg van het feit dat we meer over dan met elkaar praten en vooroordelen over elkaar te snel gevormd worden. Vanuit de overtuiging dat laagdrempelige ontmoetingen effectief kunnen zijn in de aanpak van polarisatie zet Maassluis onder andere in op het stimuleren van dialoog en ontmoeting. Doordat inwoners buiten hun eigen kring, gesprekken voeren en verbinding maken, ontstaat er vertrouwen en samenhang.

  Vanuit de gedachte dat alle inwoners samen de stad maken is onder de noemer “Voel jij je Maassluizer?” een stadsgesprek georganiseerd.

  Als kapstok werd hiervoor de documentaire “Voel jij je Maassluizer” gebruikt. Deze documentaire is gemaakt door het Vlog-team van het jongerenwerk e25. In de documentaire worden een aantal inwoners van Maassluis geïnterviewd over hoe zij Maassluizer zijn geworden.

  De documentaire staat voornamelijk in het teken van het leggen van verbindingen tussen verschillende generaties en culturele achtergronden. De documentaire geeft een mooi beeld van Maassluizers en hun achtergronden. 

  Naar aanleiding van de documentaire zijn inwoners met elkaar in gesprek gegaan over vragen als voel je je Maassluizer en wat is nodig om je Maassluizer te voelen.

  Klik op deze link om de documentaire te zien:

  https://www.youtube.com/watch?v=Ls9LH7iehn0&feature=youtu.be

  Meer informatie is te verkrijgen bij:

  Karen Heere

  Senior beleidsmedewerker afdeling openbare orde en wijkbeheer

  t: 010-5931849/m: 06-54284795

  e: k.c.p.m.heere@maassluis.nl

 • 6 nov 2020

  Regionaal Convenant Aanpak complexe woonoverlast

  Regionaal Convenant Aanpak complexe woonoverlast

  De gemeente Rotterdam heeft samen met politie, woningcorporaties en vertegenwoordigers van particuliere verhuurders afspraken gemaakt om beter samen te werken en informatie te delen. De afspraken en bevoegdheden zijn onlangs vastgelegd in een Regionaal Convenant Aanpak complexe woonoverlast.

  Dit convenant is opgesteld samen met gemeenten binnen de VAR. De samenwerkingspartners mogen binnen de afspraken van dit Convenant relevante privacygegevens met elkaar delen.

  De gemeente Rotterdam roept een speciaal team van handhavers in het leven. Deze handhavers zijn experts in woonoverlast en controleren en helpen bij middelgrote overlast. Ook komt er een team van vier woonregisseurs die in actie komen bij ingewikkelder zaken en hebben meer bevoegdheden.

  Op bijgaande link https://www.rotterdam.nl/woonoverlast is meer informatie te vinden.

 • 6 nov 2020

  Mensenhandel: campagne "Chat erover"

  Mensenhandel: campagne "Chat erover"

  In oktober jl. is de campagne "Chat erover" gestart i.s.m. met Fier, Humanitas Rotterdam en de gemeente Rotterdam, gericht op jongeren die hun verhaal anoniem kunnen doen aan gespecialiseerde chat-hulpverleners. Via chaterover.nl kunnen jongeren (12 – 23 jaar) uit de regio Rotterdam die te maken hebben (gehad) met voornamelijk seksueel geweld en uitbuiting, hulp krijgen, evenals slachtoffers van online misbruik, seksueel geweld, loverboyproblematiek en criminele uitbuiting.

  De campagne verloopt succesvol. Het bereik is groot, inmiddels (stand eind oktober) zijn er 130 gesprekken gevoerd. 

  Bijgaand de link: https://www.rotterdam.nl/nieuws/mensenhandel

 • 6 nov 2020

  City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime

  De VAR neemt deel aan de City Deal Lokale Weebaarheid Cybercrime. Met de ondertekening op 28 oktober 2020 is deze City Deal van start gegaan. 8 Steden, 3 ministeries, veiligheidsorganisaties en kennisinstellingen gaan samen aan de slag om de cyberweerbaarheid te verhogen onder burgers en bedrijven. 

  Cybercrime. Of het nu gaat om phishingmails of om complete cyberaanvallen op servers, zoals de Citrix-kwetsbaarheden in januari 2020. Cybercrime is de laatste decennia een serieuze bedreiging geworden. Er is geen reden om aan te nemen dat dit in de nabije toekomst verandert. Sterker nog, door de huidige corona-crisis, waarin thuiswerken de norm is, zijn we kwetsbaarder geworden. Het is daarom belangrijk om meer in te zetten op de preventie van cybercrime.

  Cyberweerbaarheid. Toch voelt nog lang niet iedereen de urgentie om in te zetten op de preventie van cybercrime. Veel burgers en bedrijven hebben het gevoel dat het hen niet zal overkomen. Ook zijn het instellen van firewalls, antivirussoftware en sterke wachtwoorden voor veel mensen lastige of tijdrovende handelingen. Daarom hebben de partijen in de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime met elkaar afgesproken om burgers en bedrijven weerbaarder te maken tegen cybercrime. De City Deal ondersteunt hierbij gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden Veiligheid en Platforms Veilig Ondernemen. Ook activeert ze hen om burgers en MKB-ondernemers bewust te maken van hun kwetsbaarheid en hun weerbaarheid tegen cybercrime te vergroten.

  Lokale projecten. Publieke en private koplopers gaan in de City Deal experimenteren met nieuwe aanpakken om de urgentie van cyberweerbaarheid over te brengen en om tot gedragsverandering te komen. Dat doen ze in 18 lokale projecten die de kern van de bottom-up aanpak van deze City Deal vormen.

  Meer informatie over de City Deal vind je hier en hier.

 • 6 nov 2020

  Digitaal veilig op weg naar de brugklas; HackShield het Kaartspel

  Digitaal veilig op weg naar de brugklas; HackShield het Kaartspel

  Het vergroten van digitale weerbaarheid cybercriminaliteit van verschillende doelgroepen is al een aantal jaar een belangrijk speerpunt binnen onze regio. Daarom heeft de VAR een spel voor de groepen 7/8 van alle basisscholen in onze regio laten ontwikkelen. Het doel van het spel is om jonge (digitaal onervaren) leerlingen (en hun ouders) bewust te maken van de risico’s die ze lopen als ze zich in de digitale wereld gaan begeven.

  De ontwikkeling van dit spel is mogelijk gemaakt met een subsidie die wij voor onze regio hebben ontvangen van het ministerie van J&V via het CCV. Hierbij hebben we samengewerkt met HackShield Future Cyber Heroes. HackShield zet zich in voor het creëren van een cyberveilige generatie en heeft hier o.a. een online- game voor ontwikkeld. Via deze game worden kinderen opgeleid tot Cyber Agents die zichzelf en hun omgeving kunnen beschermen tegen online gevaar.

  Het fysieke spel wat we nu aanbieden, is voorzien van dezelfde karakters die ook in het online spel terugkomen.

  De pakketten met de spellen zijn in week 45 verzonden naar alle 25 gemeenten in onze regio. Gevraagd is om het spel in de Week van de Mediawijsheid (6 tot 13 november 2020) aan te bieden bij de basisscholen.