Het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website. 

Actueel

 • 24 feb 2021

  HackShield cyberagents maken de regio veiliger!

  Tien gemeenten binnen onze regio doen actief mee aan het project HackShield. Zij werven binnen hun gemeenten jongeren, die door middel van het spelen van een digitaal spel opgeleid worden tot 'cyber-agents'. Hiermee zetten deze gemeenten zich, samen met de VAR en de politie, actief in om kinderen binnen hun gemeenten weerbaarder te maken op het gebied van cybercrime.

  Binnenkort zal in elke deelnemende gemeente een tussentijdse huldiging van de beste cyberagents plaatsvinden.

  Heeft uw gemeenten zich nog niet aangemeld en heeft u wel interesse?

  Neem dan contact op met de VAR via var.rotterdam@politie.nl. Na de zomer zal het project opnieuw gestart worden. 

  HackShield Future Cyber Heroes laat kinderen deelnemen aan een educatieve game waarin ze gemotiveerd worden om snel te leren en samen te werken met als doel succesvol te zijn in deze game. De game is ontwikkeld als educatief programma waarin kinderen geen toeschouwer zijn, maar als held actief meespelen in het verhaal. Tijdens het spelen van de game gaan ze in gesprek met hackers en experts om samen oplossingen te vinden voor problemen zoals cyberpesten, online privacy, digitale veiligheid en datalekken. Kinderen worden opgeroepen om zich aan te sluiten bij de community, zodat ze ook leren zorgen voor elkaar. De design-principes achter HackShield helpen kinderen om daadwerkelijk hun digitale gedrag te veranderen.

 • 23 dec 2020

  Duim omhoog voor Cybernetwerk ZHE

  Met een duim omhoog, omdat een fysieke ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst niet mogelijk was door de coronamaatregelen, sluiten de burgemeesters van ZHE zich aan bij Cybernetwerk Zuid Hollandse Eilanden.

  Cybernetwerk ZHE is een uniek samenwerkingsverband bestaande uit publieke en private organisaties ter bestrijding van cybercriminaliteit. Dat doet het cybernetwerk door het organiseren van onder andere: (fysieke) kennisbijeenkomsten, online seminars en trainingen en nulmetingen.

  Vanuit het Platform Veilig Ondernemen (PVO) faciliteren we dit initiatief met als doel om samen het MKB digitaal weerbaarder te maken.

  Dat doet het PVO ook met het Cyberbuddies project. Tijdens deze gratis scan controleert een adviseur of een ondernemer voldoende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om cybercriminelen te weren. De scan is kosteloos en belangeloos. Na afloop ontvangt de ondernemer een adviesrapport met de maatregelen die hij kan nemen om de digitale veiligheid te verbeteren.

  Wil je dit als gemeente kosteloos aanbieden? Neem dan contact op met Michael de Man via michael.deman@hetccv.nl of 0631680811.

  Meer informatie het Cybernetwerk ZHE: klik hier

 • 21 dec 2020

  Kenniscarrousels 2021

  Ook in 2021 organiseert de VAR twee kenniscarrousels.  De voorjaarscarrousel vindt plaats op donderdagochtend 11 maart 2021, de Najaarscarrousel op donderdagochtend 28 oktober 2021

  Heb je een suggestie voor een onderwerp, laat het ons weten!

 • 8 dec 2020

  Regionale evaluatie hoorplicht WVGGZ

  De Erasmus Universiteit is gestart met de voorbereidingen van een eenheidsbrede evaluatie naar de hoorplicht binnen de Wet Verplichte GGZ (WVGGZ).

  De WVGGZ is nu bijna een jaar van kracht. Er bestaat (binnen onze eenheid) veel onvrede over het nut en de effectiviteit van de hoorplicht. We willen deze signalen graag nader onderzoeken en de uitkomsten daarvan agenderen tijdens een Leerhuis Personen met Verward Gedrag in april 2021. Waar nodig zullen we via portefeuillehouder Van Hemmen (burgemeester van Hoeksche Waard) knelpunten agenderen bij het Rijk.

  Door een groep student-onderzoekers van de faculteit Gezonsheidsrecht onder leiding van Prof. Dr. Buijssen, zal een kwalitatief onderzoek in de vorm van interviews uitgevoerd worden. De hoofdlijnen worden beschreven in een rapport, voorzien van een reflectie op zowel de hoorplicht zelf, als op de ervaringen daarmee in onze eenheid. De studenten is ook gevraagd om aanbevelingen te doen over de bedoeling van de wetgever met de hoorplicht en de manier waarop daar nu uitvoering aan wordt gegeven. Zijn er wellicht goede alternatieven?

  Bij de evaluatie worden burgemeesters betrokken, GGZ instellingen, het Openbaar Ministerie, client- en patientvertegenwoordigers, de hoordiensten in Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid, Ypsilon (familieperspectief), Basisberaad, WVGGZ advocaten en de rechtspraak. De interviews zijn voorzien voor januari en februari.

  De studenten worden begeleid door de VAR (Annemieke Wierstra) en de Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ (Annelies Nijhuis).

 • 6 nov 2020

  Regionaal Convenant Aanpak complexe woonoverlast

  De gemeente Rotterdam heeft samen met politie, woningcorporaties en vertegenwoordigers van particuliere verhuurders afspraken gemaakt om beter samen te werken en informatie te delen. De afspraken en bevoegdheden zijn onlangs vastgelegd in een Regionaal Convenant Aanpak complexe woonoverlast.

  Dit convenant is opgesteld samen met gemeenten binnen de VAR. De samenwerkingspartners mogen binnen de afspraken van dit Convenant relevante privacygegevens met elkaar delen.

  De gemeente Rotterdam roept een speciaal team van handhavers in het leven. Deze handhavers zijn experts in woonoverlast en controleren en helpen bij middelgrote overlast. Ook komt er een team van vier woonregisseurs die in actie komen bij ingewikkelder zaken en hebben meer bevoegdheden.

  Op bijgaande link is meer informatie te vinden. klik hier