Het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website. 

Actueel

 • 15 nov 2018

  Drukbezochte Leerhuisbijeenkomst

  Op 12 november vond, onder leiding van burgemeester Hans Wagner, de leerhuisbijeenkomst Huiselijk Geweld plaats. Ongeveer 70 Bestuurders en medewerkers van gemeenten, politie en Openbaar Ministerie werden in 2 uur tijd bijgepraat over dit onderwerp.

  De eerste spreker van de bijeenkomst was Fayza Oum’Hamed. Zij deelde haar indrukwekkende verhaal. Als 15-jarig meisje werd zij door haar ouders weggegeven aan een onbekende man in Nederland. Acht jaar lang werd zij gevangengehouden in het huis waar zij met de man en zijn familie woont en ook vernederd en mishandeld. Na de geboorte van haar tweede kind weet ze te ontkomen. Over deze tijd schreef zij het boek ‘De Uitverkorene’.

  Jan-Dirk Sprokkereef, directeur van het Landelijk Programma Geweld hoort nergens thuis, vertelde vervolgens over dit programma wat op 25 april 2018 door VNG en de Ministeries Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid is gepresenteerd. De ambitie van het programma is om geweld te stoppen en de gezinssituaties veilig te maken. Jan-Dirk Sprokkereef vertelde onder andere dat het programma is opgebouwd langs 3 actielijnen: eerder en beter in beeld, stoppen en duurzaam oplossen en specifieke groepen.

  De derde spreker was Shantie Jagmohansingh. Zij is projectleider Schadelijke Traditionele Praktijken bij de gemeente Rotterdam. Zij vertelde over de aanpak van huwelijkse gevangenschap in Rotterdam. Ook vertelde zij over de samenwerking met sleutelfiguren vanuit zeer diverse religieuze en levensbeschouwelijke stromingen in Rotterdam. Met hen en andere samenwerkingspartners is de publicatie ‘(H)echt Verbonden’ tot stand kwam gekomen, dat op 1 november gelanceerd werd. Voor meer informatie over dit onderwerp: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/hecht-verbonden/

  Tot slot kwamen Anja de Bruin, sectorhoofd district Rotterdam Stad en portefeuillehouder Kwetsbare Doelgroepen, Jan Staneke, projectleider Slachtofferzorg en Johan Bos, interne trainer slachtofferzorg, van de politie een toelichting geven op de Individuele Beoordeling (IB). Met dit instrument beoordeelt de politie de kwetsbaarheid van slachtoffers, op basis waarvan eventuele beschermingsmaatregelen worden getroffen. De veiligheid van slachtoffers staat hierbij voorop.

 • 1 nov 2018

  Najaarscarrousel en Save the Date

  18 oktober vond de Najaarscarrousel plaats. Ook in 2019 organiseren we carrousels, zet de data vast in de agenda!

  Najaarscarrousel

  18 oktober vond de goed bezochte Najaarscarrousel in Hendrik Ido Ambacht plaats. Nadat voorzitter Jan Heijkoop de bijeenkomst had geopend, gingen de deelnemers in drie groepen uiteen om de workshops te volgen. In een ochtend zijn deelnemers bijgepraat over het onderzoek Burgemeesters in Cyberspace, de Wet Aanpak Woonoverlast en polarisatie. Daarnaast was er ruimte om te netwerken.

   Save the date 2019

  Ook in 2019 organiseren we weer Carrousels. De voorjaarscarrousel vindt plaats op 7 maart. De najaarscarrousel vindt plaats op 17 oktober.

 • 4 okt 2018

  GVB 1e helft 2018, daling geregistreerde criminaliteit zet door

  De totale geregistreerde criminaliteit in de eenheid Rotterdam is in de eerste helft van 2018 met -14% gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Tussen 2016 en 2017 was ook al sprake van een daling van het aantal geregistreerde misdrijven.<

  Net als vorig jaar in dezelfde periode daalt het aantal inbraken van/uit voertuigen en woningbraken aanzienlijk. Maar ook het aantal misdrijven huiselijk geweld en misdrijven waarbij openlijk geweld tegen personen werd gepleegd nam af. Ten opzichte van vorig jaar is er wel sprake van een toename van het aantal geregistreerde incidenten met personen met verward gedrag. Het beeld kan per gemeente verschillen.

  In tegenstelling tot geregistreerde criminaliteit blijft ondermijnende criminaliteit vaak buiten beeld. Om hier meer zicht op te krijgen worden door de partners in het RIEC-samenwerkingsverband onder andere integrale ondermijningsbeelden opgesteld. Ook de criminaliteit via internet blijft nog veelal buiten beeld. In samenwerking met verschillende partners in de regio worden daarom activiteiten georganiseerd voor verschillende doelgroepen om de bewustwording en weerbaarheid op digitale veiligheid te vergroten.

  Deze en andere cijfers staan in de vandaag verschenen editie van het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld met factsheet van de Veiligheidsalliantie regio Rotterdam.

 • 12 sep 2018

  Gratis trainingen voor ondernemers en medewerkers

  In het kader van de week van de veiligheid en dankzij de samenwerking tussen CCV, VAR en het Platform Veilig Ondernemen Rotterdam i.o. zijn een 5-tal gratis trainingen beschikbaar in of rond de week van 8 oktober.

  Er kan gekozen worden tussen trainingen over agressie, winkeldiefstal of overvallen. De duur van de training is ongeveer 2,5 uur. Er is een trainer en een acteur aanwezig en de groepsgrootte kan variëren van 12 tot 20 personen. Normaal gesproken kosten de trainingen 1000 euro. 

  Een mooi aanbod voor een actieve ondernemersvereniging in uw gemeente, of een grotere winkel of horecaonderneming die eens iets leuks (en nuttigs) voor de medewerkers wil doen. 

  Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de VAR, via VAR@rijnmond.politie.nl. Zoals gezegd, het aantal is beperkt dus wie het eerst komt... 

 • 11 sep 2018

  Manifest Landelijk Schakelteam Personen met Verward Gedrag

  Het Landelijk Schakelteam Personen met Verward Gedrag roept alle Nederlanders op om oog voor elkaar te hebben. Durf je met elkaar te bemoeien als dat nodig is.

  Met de poster vraagt het Schakelteam, onder voorzitterschap van Onno Hoes, aandacht voor mededogen op straat. Iedere Nederlander kan goed doen, door er voor de ander te zijn. Volgende maand rondt het Landelijk Schakelteam haar werkzaamheden af.

  Het Regionaal Schakelteam, onder voorzitterschap van burgemeester Van Hemmen van Sliedrecht, blijft zich onverminderd inspannen voor de aanpak en de opvang van Personen met Verward Gedrag in de eenheid Rotterdam. De VAR verzorgt de secretarisfunctie van het Regionaal Schakelteam.