Het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website. 

Actueel

 • 17 jul 2020

  Aanmelden Behr training 9-10-11 november

  Jaarlijks organiseert de VAR de Behr training, een meerdaagse training radicalisering en multicultureel vakmanschap. In deze training worden multicultureel vakmanschap, extremisme & basiskennis van de Islam en ten slotte Jihadisme behandeld. 

  De najaarstraining vindt plaats op 9, 10 en 11 november. Meer informatie vindt u hier (inloggen).

  Deze intensieve training is primair gericht op gemeentelijke contactpersonen radicalisering en/of deelnemers aan casusoverleggen. Het aantal opleidingsplaatsen is beperkt. Aanmelden kan via: var.rotterdam@politie.nl

   

   

 • 17 jul 2020

  Cybercrime: Digitaal Veilig Op Weg naar de Brugklas

  Het vergroten van digitale weerbaarheid cybercriminaliteit van verschillende doelgroepen is al een aantal jaar een belangrijk speerpunt binnen onze regio. Dit jaar doen we dat o.a. door voor leerlingen van de groepen 7/8, een kwetsbare groep aan het begin van hun digitale leven, een laagdrempelig (fysiek) spel te ontwerpen.

  Het doel is om jonge (digitaal onervaren) leerlingen (en hun ouders) bewust te maken van de risico’s die ze lopen als ze zich in de digitale wereld gaan begeven. Het spel wordt, tijdens de Week van de Mediawijsheid in november 2020, samen met een educatief programma gratis aangeboden aan alle circa 550 basisscholen in de hele regio Rotterdam.

  Door het spel gratis aan te bieden, worden veel jonge internetgebruikers bereikt. De scholen kunnen het spel onderdeel uit laten maken van het lesprogramma en het spel daarna in de spellenkast leggen zodat leerlingen in de vrij te besteden lesuren hier gebruik van kunnen maken. Gekozen is voor een gratis spel zodat ook alle scholen (ongeacht budget voor dit onderwerp) kunnen werken aan cyberweerbaarheid. Het hierbij aangeboden educatieve programma zorgt ervoor dat met een minimale belasting van de leerkrachten, ouders en leerlingen digitaal weerbaarder worden.

  De ontwikkeling van het spel doen we samen met Hackshield Future Cyber Heroes. Hackshield zet zich in voor het creëren van een cyberveilige generatie en heeft hier o.a. een game voor ontwikkeld. Via deze game worden kinderen opgeleid tot Cyber Agents die zichzelf en hun omgeving kunnen beschermen tegen online gevaar. In het najaar starten we, samen met de politie, binnen de regio met het project Hackshield.

 • 17 jul 2020

  185 ondernemers volgen Cybercrime webinar van PVO Rotterdam

  Op 2 juli organiseerde het Platform Veilig Ondernemen Rotterdam (PVO), in samenwerking de gemeente Rotterdam, de Veiligheidsalliantie Rotterdam, ESET en het CCV, een cybercrime webinar voor ondernemers. 185 ondernemers werd het duidelijk dat zij een interessant doelwit zijn voor cybercriminelen.

  Bekijk het webinar via deze link terug. 

  Het op grote schaal thuiswerken door de coronacrisis brengt allerlei extra risico’s met zich mee. Cybercriminelen spelen hier zeer sluw op in. Dreigingen als ransomware en phishing worden steeds groter. Toch is het mogelijk om je hier als ondernemer goed tegen te verdedigen.

 • 17 jul 2020

  Verzoek tot invullen vragenlijst perceptie Cybercrime

  Als stagiaire bij de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam en politie eenheid Rotterdam, ben ik voor mijn afstudeerscriptie van de master Criminologie en Veiligheidsbeleid aan de Universiteit Leiden bezig met een onderzoek naar de perceptie van slachtofferschap van cybercrime onder de algehele bevolking. Dit onderzoek ik door middel van een online vragenlijst en ik ben op zoek naar mensen van 18 jaar en ouder die deze vragenlijst zouden willen invullen.

  Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten. Daarnaast is deelname aan het onderzoek geheel vrijwillig en de gegevens die in dit onderzoek verzameld worden zullen vertrouwelijk worden behandeld. De resultaten van dit onderzoek zullen geanonimiseerd gepubliceerd worden op de website van de VAR.

  U kunt de vragenlijst invullen door op deze link te klikken. Alvast heel erg bedankt voor uw deelname!

  Het delen van de link van de vragenlijst is toegestaan en wordt erg gewaardeerd.

  Met vriendelijke groet, Sharon van der Zande

 • 16 jul 2020

  Regionaal Convenant Woonoverlast

  Vanuit het Privacy Platform Eenheid Rotterdam (PPER) wordt hard gewerkt aan een nieuw regionaal convenant woonoverlast.

  Waar we in de eenheid nu nog werken met drie verschillende convenanten, hebben we straks 1 exemplaar voor alle 25 gemeenten. Een mooi moment, want de drie convenanten lopen af en dienen geactualiseerd te worden.

  De gemeenten ontvangen eind juli het concept van het nieuwe regionale convenant. Zij krijgen tot eind augustus de tijd om deze te bestuderen, samen met hun woningbouwpartners. Hun opmerkingen worden verwerkt. Daarna wordt het het convenant ter vaststelling naar het RVO gestuurd. Bij akkoord ondertekent de politiechef eenmaal voor de gehele eenheid. De burgemeesters ondertekenen het convenant vervolgens samen met hun woningbouwpartners op een zelf gekozen moment.