Het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website. 

Actueel

 • 2 jun 2020

  Geef je gemeente op voor de digitale veiligheidsscan voor ondernemers!

  Het platform veilig ondernemen Rotterdam heeft een subsidie ontvangen voor het project ‘Cyberbuddies’. Dit project komt voort uit een reeks cyberbijeenkomsten voor ondernemers, waarbij ondernemers in de evaluatie vaak aangaven maatwerk advies te willen ontvangen. Cyberbuddies zijn ICT-studenten die kosteloos digitale veiligheidsscans uitvoeren bij kleine ondernemers.

  Het project wordt momenteel voorbereid. Wij horen graag welke gemeenten dit (kosteloos) willen aanbieden aan hun ondernemers, zodat het project indien gereed snel van start kan. Geef je interesse door aan Michael de Man, projectleider PVO via michael.deman@hetccv.nl of 06 316 80 811.

   

  Uit onderzoek is gebleken dat veel (kleine) ondernemers weinig maatregelen hebben getroffen om cybercriminaliteit tegen te gaan. Hierdoor zijn zij een gewild doelwit voor cybercriminelen. De gevolgen van cybercrime zijn niet te overzien. Door het toepassen van eenvoudige maatregelen kan de kans op een cybercrime aanval aanzienlijk verkleind worden.

  Middels een intensieve veiligheidsscan op locatie van ongeveer twee uur worden alle beveiligingsmaatregelen doorgenomen. Hierbij wordt geadviseerd op techniek, gedrag en organisatie. Waar mogelijk en indien gewenst ondersteunt de cyberbuddie direct met het toepassen van eenvoudige beveiligingsmaatregelen.

 • 26 mei 2020

  2019: stijging van de geregistreerde criminaliteit, slachtofferschap gedaald

  Na enkele jaren van dalingen, is in 2019 het aantal misdrijven binnen de 25 gemeenten van de eenheid Rotterdam gestegen met 5%. Tegelijkertijd daalde het aantal inwoners dat slachtoffer werd van een misdrijf naar 15%. Ook gaven inwoners in 2019 een iets hoger cijfer voor de veiligheid en leefbaarheid in de woonbuurt. Dit zijn enkele uitkomsten van het gemeenschappelijk veiligheidsbeeld 2019.

   

  Belangrijke oorzaken voor de stijging van het aantal misdrijven is de toename in het aantal auto-inbraken en diefstallen van brom-, snor- en fietsendiefstallen. Daarnaast is een opvallende ontwikkeling te zien in de geregistreerde criminaliteit, het aantal misdrijven huiselijk geweld steeg namelijk met 12%. Een positieve ontwikkeling is een flinke daling van het aantal woninginbraken sinds 2017, alsook nagenoeg een halvering van het aantal gevallen van zakkenrollen. Het aantal geregistreerde misdrijven cybercrime is nog altijd laag.

  De meldingen overlast van “verwarden” is in 2019 wederom toegenomen en overstijgt het aantal meldingen van overlast jeugd. Waar in 2018 nog 8156 incidenten gemeld werden bij de politie, zijn dit er in 2019 inmiddels 11.065. Een stijging van 36%; een trend die door de politie al langere tijd gesignaleerd wordt.

  Het aantal inwoners dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen woonbuurt daalde licht. Bovendien scoort de leefbaarheid ook positief – de buurt gaat volgens meer inwoners vooruit en minder inwoners vinden dat de buurt achteruitgaat.

  De aanpak ondermijning wordt voortgezet. Lokale ondermijningsbeelden, casuïstiek, fenomeenanalyse en onderzoek hebben geleid tot een verscherpt regionaal beeld van de aard, ernst en omvang van ondermijning. Conclusie: de regio Rotterdam kent vele gelegenheidsstructuren, die mede zorgen voor een sterke verwevenheid tussen onder- en bovenwereld. Dit levert een zorgwekkend beeld op dat vraagt om meer en nader onderzoek.

  Het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld brengt in een halfjaarlijkse rapportage verschillende indicatoren voor de gemeentelijke en regionale veiligheid bijeen. Eens in de twee jaar wordt hier de Veiligheidsmonitor aan toegevoegd. Dit is een door het ministerie van Justitie en Veiligheid ontwikkelde enquête die inzicht geeft in onveiligheidsgevoelens in de regio. Het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld is een uitgave van de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam in samenwerking met Politie, OM, Zorg- en Veiligheidshuizen, RIEC, Burgernet, Humanitas, Enver, Jeugdteams ZHZ en Halt Rotterdam.

  Het factsheet en de rapportage zijn hier te vinden. 

 • 25 mei 2020

  Naar Halt bij overtreden Corona maatregelen

  Als jongeren tussen de 12 en 18 jaar (in een te grote groep) te weinig afstand houden van elkaar, kunnen zij een boete van 95 euro krijgen, alsmede een aantekening bij Justitie. BOA's en politie kunnen hen echter ook verwijzen naar Halt en dat gebeurt op steeds meer plekken.

  De verwijzingen stromen inmiddels binnen, voornamelijk vanuit de politie. Halt pakt deze zaken binnen een week op. De eerste reacties zijn zeer positief. Jongeren leren er veel meer van dan wanneer zij een boete betalen. 

  Tijdens de interventie krijgen jongeren inzicht in de achtergrond van de coronamaatregelen en waarom hun gedrag strafbaar is. Ook de ouders worden betrokken. Samen worden afspraken gemaakt over hoe herhaling te voorkomen. 

  In onze regio maken nu nog slechts twee gemeenten gebruik van deze optie, waar een gemeentelijk besluit aan ten grondslag ligt.

  Ook interesse om de Halt straf in te zetten bij overtredng van de corona maatregelen? Neem dan contact op met Halt.

 • 19 mei 2020

  Lachgas: hoe bereik je de gebruiker

  Het Trimbos instituut organiseert op donderdag 4 juni een (gratis) livestream rondom het thema lachgas.

  Deze livestream is bedoeld voor deelnemers vanuit gemeenten, toezichthouders, instellingen voor verslavingszorg en jongerenwerk. Ook andere geïnteresseerden die denken een bijdrage te kunnen leveren zijn van harte welkom.

  Lachgasgebruik brengt op gemeentelijk niveau de nodige uitdagingen met zich mee. Hoe beperk je de beschikbaarheid? En hoe bereik je gebruikers met oog voor cultuur en omgeving?

  Wat leert u? In deze twee uur durende (4 juni 13.00 - 15.15) online Zomersessie praten drie experts je bij over de mogelijkheden en uitdagingen die je als professional tegenkomt rondom het thema lachgas.

  Programma & aanmelden via deze link

 • 21 apr 2020

  Speciale games moeten helpen jongeren uit de cybercriminaliteit te houden

  Op dinsdag 21 april 2020 is de (politie) campagne ´Gamechangers´ gestart, waarbij jeugd tussen 12 en 18 jaar voor online uitdagingen komt te staan. Via deze uitdagingen leren ze cybercrime te herkennen en wordt geprobeerd te voorkomen dat zij (onbedoeld) dader worden. Meer informatie kun je vinden op https://publicaties.politie.nl/changeyourgame/