Het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website. 

Actueel

 • 19 jul 2021

  Week van de Veiligheid: 11-17 oktober 2021

  Ieder jaar wordt in oktober de landelijke Week van de Veiligheid georganiseerd. In die week brengen we, het thema veiligheid extra onder de aandacht. In 2021 is de Week van de Veiligheid van maandag 11 oktober tot en met zondag 17 oktober.

   

  Per dag staat één High Impact Crime (HIC) in de spotlight:

  • Maandag: Geweld
  • Dinsdag: Overvallen
  • Woensdag: Cybercrime
  • Donderdag: Ondermijning

  Het kernteam van de VAR werkt samen met veiligheidspartners aan een programma. Ook leuke ideeën of plannen? Laat het ons weten! Wij maken graag de verbinding binnen de regio en kijken hoe we jullie project nog meer aandacht kunnen geven. Mail ons via: var.rotterdam@politie.nl.

  Meer informatie over de Week van de Veiligheid vind je hier: deweekvandeveiligheid.nl

 • 15 jul 2021

  Campagne Geweldig Rotterdam gestart

  Op 2 juli gaf burgemeester Aboutaleb het startsein voor de campage Geweldig Rotterdam, bedoeld om het messenbezit en -geweld onder jongeren te verminderen. Voor professionals en belangstellenden is de website Geweldig Rotterdam opgericht.

  De campagne vormt onderdeel van het landelijk Actieplan Wapens en Jeugd van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

  Messenbezit onder jongeren komt steeds vaker voor, zelfs onder 12- 15 jarigen. Het kan leiden tot ernstige steekincidenten met dodelijke afloop. Uit onderzoek blijkt dat de oorzaken voor het toenemende messenbezit varieren. Van de negatieve invloed die social media heeft, tot het ontbreken van goede rolmodellen en coaches, ook thuis. 

  Om het messenbezit en -geweld te verminderen gaat een groep van o.m. wetenschappers, jongerenwerkers en rolmodellen samen aan de slag. Na de zomer zullen zij voor jongeren interactieve activiteiten organiseren zoals gesprekken en workshops. Daarnaast wordt er vanuit de media een tegengeluid georganiseerd. "Wij gaan onze jongeren een helpende hand toesteken, die zij zelf moeten verzilveren" aldus burgemeester Aboutaleb. "Wij gunnen hen een veilige toekomst." Bron: www.ad.nl 02/07/2021

  De gemeente Rotterdam verzorgt een maandelijkse nieuwsbrief over deze campagne. Abonneren kan op de site Geweldig Rotterdam.

  Geweldig Rotterdam is een initiatief van de gemeente Rotterdam, de politie, het Openbaar Ministerie, HALT, JOZ, de Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering NL, Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond, de RET en het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond.

 • 15 jul 2021

  Leerhuis Kwetsbare mensen in Kwetsbare wijken - 16 september 2021

  Op donderdag 16 september aanstaande organiseert de VAR het Leerhuis Kwetsbare mensen in Kwetsbare wijken. De eerste spreker is inmiddels bekend.

  We hebben Jeroen Frissen kunnen vastleggen voor dit Leerhuis. Jeroen is als adviseur sociale huisvesting verbonden aan Circusvis en geeft presentaties door het hele land aan gemeentelijk bestuurders, de GGZ en woningbouwcorporaties.

  Tijdens het Leerhuis zal hij ingaan op de transformatie die gaande is onder de bewoners van de sociale huursector, de ontwikkelingen op het gebied van overlast en veiligheid in wijken waar de sociale woningvoorraad zich concentreert en de invloed van deze concentratie. Ook de achtergronden bij deze ontwikkelingen worden toegelicht. Jeroen zal stilstaan bij de manier waarop verschillende partijen kunnen omgaan met deze ontwikkelingen. Daarbij komen ook praktische voorbeelden aan bod. Het belooft een agenderende, prikkelende bijdrage te worden met veel ruimte voor interactie.

  We gaan vooralsnog uit van een fysiek Leerhuis in Landvast, Alblasserdam. Aanmelden kan op deze pagina.

 • 15 jul 2021

  Ontwikkeling Lokale PGA zorg en veiligheid

  Op woensdag 14 juli verstuurde de VAR een brief naar alle gemeenten in de eenheid om hen te informeren over de ontwikkelingen rondom de Lokale Persoonsgerichte Aanpak zorg en veiligheid.

  De gemeente Rotterdam heeft het initiatief genomen om te komen tot een werkwijze en een bijbehorend convenant ten behoeve van een lokale PGA zorg en veiligheid. Het Privacy Platform Eenheid Rotterdam (PPER) van de VAR volgt dit proces nauwgezet en informeert de regio over de laaste ontwikkelingen.

  Gemeenten ontvangen naar verwachting in oktober de concept stukken en worden dan uitgenodigd om daar feedback op te geven. De uiteindelijk vastgestelde stukken worden beschikbaar gesteld voor de gehele regio. Gemeenten die dit willen kunnen dan aan de slag met een lokale PGA zorg en veiligheid binnen de juiste juridische kaders.

  De brief van de VAR is te vinden op de pagina van het Privacy Platform Eenheid Rotterdam in onze kennisbank.

 • 13 jul 2021

  Database cyberprojecten CCV

  Neem eens een kijkje in de CCV database lokale cyberprojecten. Hierin staan alle City Deal cyberprojecten én nog meer projecten bij elkaar. Zo wordt het makkelijker om goede initiatieven van elkaar over te nemen en cyberprojecten te vinden die passen in jouw eigen gemeente of organisatie.