Het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website. 

Actueel

 • 22 mei 2019

  Leerzame gezamenlijke kennisbijeenkomst radicalisering

  Op 21 mei is in Dordrecht een goed bezochte en leerzame gezamenlijke kennisbijeenkomst rondom radicalisering gehouden. 

  Gastsprekers waren o.a. de NCTV, Stijn Sieckelinck (bekend van reradicaliseren) en Impact / Arq pyschotrauma expert groep. Ook werd stilgestaan bij voorbeelden van persoonsgerichte aanpak in de gemeenten. De gezamenlijke kennisbijeenkomst wordt georganiseerd door het veiligheidshuis Zuid-Holland-Zuid, het zorg- en veiligheidshuis en de veiligheidsalliantie regio Rotterdam. 

 • 3 apr 2019

  Gezamenlijk Veiligheidsbeeld regio Rotterdam 2018

  De totale geregistreerde criminaliteit in de eenheid Rotterdam is in 2018 gedaald met 9 procent ten opzichte van 2017.  Tussen 2017 en 2016 was ook al sprake van een daling van het aantal geregistreerde misdrijven.

  Net als vorig daalt het aantal woningbraken aanzienlijk. Ook de aantallen geregistreerde vormen van vermogenscriminaliteit en het aantal misdrijven huiselijk geweld namen verder af. Ten opzichte van vorig jaar is er wel sprake van een toename van het aantal geregistreerde incidenten met personen met verward gedrag.

  Het beeld kan per gemeente verschillen.

  In tegenstelling tot geregistreerde criminaliteit blijft ondermijnende criminaliteit vaak buiten beeld. Om hier meer zicht op te krijgen worden door de partners in het RIEC-samenwerkingsverband onder andere integrale ondermijningsbeelden opgesteld. Ook de criminaliteit via internet blijft nog veelal buiten beeld. In samenwerking met verschillende partners in de regio worden daarom activiteiten georganiseerd voor verschillende doelgroepen om de bewustwording en weerbaarheid op digitale veiligheid te vergroten.

  Deze en andere cijfers staan in de vandaag verschenen editie van het Veiligheidsbeeld met factsheet van de Veiligheidsalliantie regio Rotterdam.

   

 • 19 mrt 2019

  Burgemeester demonstreert de sleutelbox als bescherming tegen inbraak voor keyless entry auto's

  Gemeente Hendrik Ido Ambacht heeft een sleutelbox laten ontwikkelen. Deze sleutelbox kan als bescherming dienen tegen inbraak voor keyless entry auto's.

  Een veilige woonomgeving is belangrijk voor de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. De gemeente vindt het een belangrijke taak om de veiligheid van haar inwoners zoveel mogelijk te blijven garanderen. Daarom vindt zij het ook belangrijk om het aantal autodiefstallen terug te dringen. De hoeveelheid auto's met keyless entry, oftewel een contactloze autosleutel neemt toe. Autodieven spelen daar handig op in door met relatief eenvoudige apparatuur het signaal van de sleutel naar de auto te kopiëren of door te zenden.

  Autodiefstallen en preventie

  Verzekeraars willen graag dat eigenaren de keyless entry uit laten zetten, omdat het niet de vraag is 'of' maar 'wanneer' de auto op deze manier wordt gestolen. Maar er is nog een manier om diefstal tegen te gaan. Met de zogenaamde sleutelbox. Als de sleutel na gebruik hierin wordt opgeborgen, kan het signaal van de sleutel niet worden gekopieerd of doorgezonden worden en neemt de kans op diefstal af.

  Burgemeester demonstreerde sleutelbox

  Op 18 maart demonstreerde burgemeester Heijkoop het gebruik van de sleutelbox. Hij liet zien hoe de kans op autodiefstal vermindert door het gebruik ervan. Het is geen waterdicht systeem. Op straat zal de sleutel ook in de box bewaard moeten worden, om ervoor te zorgen dat het signaal niet door autodieven kan worden opgepikt. Maar door de sleutelbox het grootste deel van de tijd te gebruiken, vermindert wel de kans dat een auto op deze manier gestolen wordt.

  Ontvang ook een sleutelbox

  De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht geeft als preventieactie een aantal sleutelboxen weg. Burgemeester Jan Heijkoop: "op deze manier dragen inwoners zelf bij aan een vermindering van het aantal autodiefstallen. En dat is mooi, want het zorgt ook voor een veilig(er) Hendrik-Ido-Ambacht". Inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht kunnen op vertoon van hun autosleutel met keyless entry een sleutelbox ophalen bij het gemeentehuis.

 • 21 feb 2019

  Koning Willem-Alexander bezoekt Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond

  Zijne Majesteit de Koning heeft op dinsdagmiddag 19 februari een bezoek gebracht aan ZSM en het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond.

  Dit werkbezoek maakte onderdeel uit van een bezoek aan de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken en stond in het teken van veiligheid, wonen, wijkvernieuwing, jeugdzorg en ondernemerschap.

  Klik voor het persbericht van het VHRR over dit bezoek op deze link

 • 30 jan 2019

  Graven naar de wortels van onveiligheidsgevoelens

  De VAR werkt al enige tijd nauw samen met Dr. Remco Spithoven die (onder andere) als lector Maatschappelijke Veiligheid is verbonden aan de Academie voor Bestuur, Recht en Ruimte van de Hogeschool Saxion. In een nieuw artikel geeft de bevindingen weer.

  De onderzoeksvraag voor elke buurt was: Welke uitleg geven buurtbewoners zelf voor de toename in gemeten gevoelens van onveiligheid? De resultaten van het empirisch werk in twaalf buurten waar onveiligheidsbeleving toenam, onderstrepen volgens Spithoven de noodzaak om in beleidsplannen voldoende ruimte te laten voor maatwerk op buurtniveau. “Het aanpakken van ‘het onveiligheidsgevoel’ vraagt om meer dan daadkrachtige taal in verkiezingsprogramma’s en beleidsplannen”, zo concludeert hij. “Het werkelijk effectief bestrijden van gevoelens van onveiligheid vraagt in de uitvoering per wijk en buurt steeds opnieuw om verdiepende vragen, luisteren, uitproberen en écht samenwerken met verschillende professionals en burgers.”

  Voor het hele artikel, klik op deze link.