Het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website. 

Actueel

 • 26 aug 2022

  Webinarreeks Radicalisering en Maatschappelijk Onrust

  De VAR organiseert dit jaar een webinarsreeks op het thema Radicalisering en Maatschappelijke Onrust. Het eerstvolgende webinar is op donderdag 29 september van 9.30-12.00 uur en gaat over de signalering van radicalisering. 

  Vooruitblik webinars

  Donderdag 29 september 9.30 -12.00 uur.
  Signalering van radicalisering: Onderbuikgevoel of werkelijkheid? 
  Hoe meer informatie er bekend is bij professionals in de zorg, de veiligheid en het sociale domein, hoe beter ze beslissingen kunnen nemen. Maar hoe krijg je deze signalen binnen en hoe zorg je dat ze niet gebaseerd zijn op vooroordelen of halve waarheden?

  Doelgroep: professionals die coördinator of deel zijn van een signaleringsnetwerk.

  Donderdag 13 oktober 9.00 -12.00 uur. 
  Extreemlinks – Een introductie. 
  Deze training geeft in vogelvlucht een beeld over het extreemlinkse radicaliseringsproces. De ideologie, de geschiedenis en de huidige verschijning worden besproken. De focus ligt op anarchisme, antifascisme en communisme. Andere vormen van links activisme worden ook besproken, daar waar ze met extreemlinkse ideologie overlappen.

  Doelgroep: professionals die gaan werken met actoren met een extreemlinks wereldbeeld of er signalen over moeten opvangen

  Donderdag 10 november 9.30 -12.00 uur.
  Rechts-extremisme:
  De strijd beter vandaag dan morgen. In deze training wordt gekeken naar rechts-extremisme. Extreemrechts heeft terreurgroepen en bewegingen die oproepen tot een gewelddadige revolutie (zoals de Siege-cultuurgroepen en het ‘accelerationisme’). Deze training laat zien hoe rechtsextremisten naar de wereld kijken en geeft een inkijkje in hoe ze opereren.

  Doelgroep: professionals die (gaan) werken met actoren met een rechtsextremistisch wereldbeeld of er signalen over moeten opvangen.

  Donderdag 24 november 9.30 -12.00 uur. 
  Complotdenken als wereldbeeld.
  Tijdens de coronacrisis treedt het complotdenken in Nederland meer naar de voorgrond. Een van de verschillende gedachten hierbij is een geheime elite die de wereld zou controleren en de mensheid zou onderdrukken. Wat is het verschil tussen kritisch naar complotten kijken en problematisch complotdenken? En hoe treed je met zo iemand in gesprek?

  Doelgroep: professionals die (potentieel) gaan werken met complotdenkers of er signalen over moeten opvangen.

   

  Aanmelden 
  Vooraf aanmelden per webinar en kan hier. 

 • 22 aug 2022

  Interactieve film digitale weerbaarheid voor senioren (vanaf oktober beschikbaar)

  De VAR is bezig met het ontwikkelen van een interactieve film waarmee tijdens een bijeenkomst met senioren het gesprek aangegaan kan worden over veilig internetgebruik. Vanaf half oktober (week van de veiligheid) komt de film gratis ter beschikking voor gemeenten, politie, ouderenwerk en bibliotheken. 

  De film bestaat uit korte, door acteurs gespeelde, scenes. In de film zitten keuzemogelijkheden, hierbij wordt de film stopgezet en wordt aan de senioren gevraagd wat zij in deze situatie zouden doen. De film gaat dan verder met de keuze die gemaakt is.

  Door het organiseren van een bijeenkomst en het vertonen van de film wordt niet alleen informatie gezonden, maar wordt er ook vanuit de doelgroep gevraagd na te denken over de keuzes die gemaakt moeten worden. Door te ervaren wat er gebeurt als er een verkeerde keuze wordt gemaakt, blijft de opgedane kennis beter hangen.

  De hierbij aangeboden handleiding zorgt ervoor dat de workshop-begeleiders van de verschillende organisaties zonder externe begeleiding gebruik kunnen maken van de film.

  Voor meer informatie kun je contact opnemen met de VAR via var.rotterdam@politie.nl of met Leonora Buis-Meulmeester via 06-48061820. 

 • 7 aug 2022

  Cyber Sessions voor OOV-ers en CISO's

  We zijn het er allemaal over eens: Gemeenten kunnen niet langer wachten, de digitale veiligheid moet worden geborgd in het gemeentelijke beleid. In het kader van ‘the time is now’ bieden het CCV en de VNG vijf Cyber Sessions aan. De eerste sessie is hier te bekijken.

  De overige 4 volgen na de zomer.

  Tijdens de online sessies vertellen interessante sprekers over praktische zaken rondom digitale veiligheid: Waar begin je, hoe krijg je het bestuur mee, welke partners heb je nodig? Daarbij komt de Lokale cyberwegenkaart van het CCV uitgebreid aan bod. Die maakt duidelijk welke rol de gemeente kan pakken, welke gevaren er op de weg zijn en waar de gemeente hulp kan inroepen. Daarnaast staat het Focusblad Digitale Veiligheid centraal in de sessies. Dit is een aanvulling op het Kernbeleid Veiligheid. Hiermee ondersteunt de VNG gemeenten met het opnemen en uitwerken van het thema digitale veiligheid in het Integraal Veiligheidsplan.

  De eerste sessie is een introductie van het thema, de volgende vier uitzendingen gaan elk in op een eigen weg van de Lokale cyberwegenkaart, namelijk: • Eigen huis op orde • Cyberincidenten en cybercrisis • Cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit • Online aangejaagde ordeverstoring

  Je kunt je inschrijven via het inschrijfformulier. Dan word je op de hoogte gehouden wanneer de sessies online staan. En als je bent ingeschreven ontvang je na de 5 sessies ook een digitale ‘goody bag’ met informatie en producten rondom digitale veiligheid.

 • 20 jul 2022

  Overheidsbrede Cyberwebinars en (simultane) cyberoefening

  In 2022 organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verschillende cyberwebinars en een overheidsbrede cyberoefening. Meer informatie vind je hier.

  In oktober worden er een aantal cyberwebinars georganiseerd. Daarnaast kun je een masterclass volgen en er is een bestuurlijke cyberspecial. Nieuw dit jaar is dat je binnen je eigen organisatie simultaan kunt mee oefenen tijdens de Overheidsbrede Cyberoefening. Je ontvangt vanuit het Overheidsbreed Cyberprogramma een toolkit die uitleg geeft over het scenario en op welke manier je organisatie zelfstandig kan mee oefenen. Interesse? Mail naar weerbaredigitaleoverheid@ictu.nl

 • 23 aug 2022

  Mensenhandelmonitor regio Rotterdam 2021

  De Mensenhandelmonitor 2021 geeft meer inzicht in de aard en omvang van mensenhandel in de regio Rotterdam. Hoe groot is het probleem? Zijn er trends of verschuivingen in de problematiek te ontdekken? Het doel van de monitor is antwoord geven op deze vragen en op termijn bijdragen aan een effectieve aanpak.

   

  Over 2020 werd voor de eerste keer een regionale monitor gemaakt. Die monitor bood in de eerste instantie informatie die makkelijk te ontsluiten was, zoals het aantal strafrechtelijke onderzoeken en het aantal uitgevoerde bestuurlijke controles. Deze cijfers zeggen echter op zichzelf echter weinig over de aard van de problematiek.

  Over het jaar 2021 zijn cijfers én bijbehorende context inzichtelijk gemaakt. Deze biedt meer zicht op de aard van het fenomeen mensenhandel in de regio Rotterdam én de inzet van de diverse partners en de geboekte resultaten. Dergelijke informatie bij elkaar biedt richting aan nieuw beleid en het stellen van prioriteiten in de aanpak van mensenhandel in onze regio.

  In de monitor vallen een aantal zaken op. Hoewel we als regio flinke voortang hebben geboekt in de ontwikkeling van de aanpak en de regionale samenwerking, zijn er ook zorgen:

  • De afwijking tussen het geschatte aantal slachtoffers mensenhandel in de regio en het daadwerkelijk aantal aangetroffen slachtoffers.
  • Slechte zicht op de minderjarigen.
  • Slecht zicht op criminele uitbuiting (minderjarige en/of kwetsbare burgers die worden misbruikt in de criminaliteit, zoals de drugsscene).
  • En de misstanden in relatie tot arbeid (uitbuiting, stelselmatig overtreden van de Arbeidstijdenwet e.d.)

  De monitor is ontwikkeld in het kader van de regionale aanpak mensenhandel en is een product van de VeiligheidsAlliantie Rotterdam (VAR) en opgezet in samenwerking met de politie Eenheid Rotterdam, Nederlandse Arbeidsinspectie, RIEC Rotterdam, FIER en de gemeenten Dordrecht en Rotterdam. De monitor heeft dan ook betrekking op de 25 regiogemeenten die bij de VAR zijn aangesloten.