Het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website. 

Actueel

 • 21 feb 2019

  Koning Willem-Alexander bezoekt Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond

  Zijne Majesteit de Koning heeft op dinsdagmiddag 19 februari een bezoek gebracht aan ZSM en het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond.

  Dit werkbezoek maakte onderdeel uit van een bezoek aan de Rotterdamse wijk Bospolder-Tussendijken en stond in het teken van veiligheid, wonen, wijkvernieuwing, jeugdzorg en ondernemerschap.

  Klik voor het persbericht van het VHRR over dit bezoek op deze link

 • 30 jan 2019

  Graven naar de wortels van onveiligheidsgevoelens

  De VAR werkt al enige tijd nauw samen met Dr. Remco Spithoven die (onder andere) als lector Maatschappelijke Veiligheid is verbonden aan de Academie voor Bestuur, Recht en Ruimte van de Hogeschool Saxion. In een nieuw artikel geeft de bevindingen weer.

  De onderzoeksvraag voor elke buurt was: Welke uitleg geven buurtbewoners zelf voor de toename in gemeten gevoelens van onveiligheid? De resultaten van het empirisch werk in twaalf buurten waar onveiligheidsbeleving toenam, onderstrepen volgens Spithoven de noodzaak om in beleidsplannen voldoende ruimte te laten voor maatwerk op buurtniveau. “Het aanpakken van ‘het onveiligheidsgevoel’ vraagt om meer dan daadkrachtige taal in verkiezingsprogramma’s en beleidsplannen”, zo concludeert hij. “Het werkelijk effectief bestrijden van gevoelens van onveiligheid vraagt in de uitvoering per wijk en buurt steeds opnieuw om verdiepende vragen, luisteren, uitproberen en écht samenwerken met verschillende professionals en burgers.”

  Voor het hele artikel, klik op deze link.

 • 29 jan 2019

  Wet verplichte GGZ

  Op 1 januari 2020 treedt de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg (WvGGZ) in werking. Deze vervangt de huidige Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ). De wet heeft gevolgen voor gemeenten.

  Zo verandert de positie van de burgemeester. De huidige IBS wordt een crisismaatregel, met een andere regelgeving en een hoorplicht. Bovendien komt er een regionaal overleg over de uitvoering van de WvGGZ tussen de burgemeester, het OM en de GGZ. Gemeenten moeten straks zelf verkennend onderzoek doen naar aanleiding van meldingen, die alle inwoners kunnen doen (en waar dus ook een meldpunt voor moet zijn). Waar nodig zet de gemeente het traject naar een zorgmachtiging (de huidige Rechterlijke Machtiging) in gang bij het OM.

  Op deze pagina van de VNG vindt u alle informatie.

  Naast de WvGGZ treedt op 1/1/20 ook de Wet Zorg en Dwang (Wzd) in werking. Deze heeft specifiek betrekking op onvrijwillige zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en mensen met dementie. Om deze cliënten, hun naasten en de zorgprofessionals goed voor te bereiden op de overgang van de Wet Bopz naar de Wzd, heeft het ministerie van VWS een nieuwe website geopend.

  De informatie is ook voor betrokken ambtenaren zeer de moeite waard!

  En alvast voor in de agenda: op maandag 1 juli organiseert de VAR een bestuurlijk Leerhuis over de WvGGZ. Daar zullen de bestuurders aan de slag gaan met concreet oefenmateriaal.

 • 19 dec 2018

  Integrale horecacontrole in Sliedrecht heeft direct resultaat

  Vorige week werd een eerste integrale horecacontrole in Sliedrecht gehouden met de Gemeente (beleid en handhaving), het RIEC, de Politie, de Belastingdienst, de Douane en de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit. 

  Bij zo’n integrale controle maken de verschillende partijen gebruik van hun zelfstandige controlebevoegdheid om eventuele misstanden te ontdekken.

  De controle had direct resultaat: in één van de gecontroleerde cafés werd illegaal gegokt en werden zakken vol met gokbonnen in beslag genomen. Daarnaast werd een luchtdrukwapen, zwaar illegaal vuurwerk, illegale Viagra en geld aangetroffen. Er werden twee personen aangehouden en er werd beslag gelegd op twee voertuigen.

  Lees hier het persbericht van de politie.

 • 15 nov 2018

  Drukbezochte Leerhuisbijeenkomst

  Op 12 november vond, onder leiding van burgemeester Hans Wagner, de leerhuisbijeenkomst Huiselijk Geweld plaats. Ongeveer 70 Bestuurders en medewerkers van gemeenten, politie en Openbaar Ministerie werden in 2 uur tijd bijgepraat over dit onderwerp.

  De eerste spreker van de bijeenkomst was Fayza Oum’Hamed. Zij deelde haar indrukwekkende verhaal. Als 15-jarig meisje werd zij door haar ouders weggegeven aan een onbekende man in Nederland. Acht jaar lang werd zij gevangengehouden in het huis waar zij met de man en zijn familie woont en ook vernederd en mishandeld. Na de geboorte van haar tweede kind weet ze te ontkomen. Over deze tijd schreef zij het boek ‘De Uitverkorene’.

  Jan-Dirk Sprokkereef, directeur van het Landelijk Programma Geweld hoort nergens thuis, vertelde vervolgens over dit programma wat op 25 april 2018 door VNG en de Ministeries Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en Veiligheid is gepresenteerd. De ambitie van het programma is om geweld te stoppen en de gezinssituaties veilig te maken. Jan-Dirk Sprokkereef vertelde onder andere dat het programma is opgebouwd langs 3 actielijnen: eerder en beter in beeld, stoppen en duurzaam oplossen en specifieke groepen.

  De derde spreker was Shantie Jagmohansingh. Zij is projectleider Schadelijke Traditionele Praktijken bij de gemeente Rotterdam. Zij vertelde over de aanpak van huwelijkse gevangenschap in Rotterdam. Ook vertelde zij over de samenwerking met sleutelfiguren vanuit zeer diverse religieuze en levensbeschouwelijke stromingen in Rotterdam. Met hen en andere samenwerkingspartners is de publicatie ‘(H)echt Verbonden’ tot stand kwam gekomen, dat op 1 november gelanceerd werd. Voor meer informatie over dit onderwerp: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/hecht-verbonden/

  Tot slot kwamen Anja de Bruin, sectorhoofd district Rotterdam Stad en portefeuillehouder Kwetsbare Doelgroepen, Jan Staneke, projectleider Slachtofferzorg en Johan Bos, interne trainer slachtofferzorg, van de politie een toelichting geven op de Individuele Beoordeling (IB). Met dit instrument beoordeelt de politie de kwetsbaarheid van slachtoffers, op basis waarvan eventuele beschermingsmaatregelen worden getroffen. De veiligheid van slachtoffers staat hierbij voorop.