Het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website. 

Actueel

 • 24 jul 2018

  Ondersteuning CCV bij invoering Wijk GGD-er

  Het CCV heeft via ZonMW een subsidie gekregen om opnieuw 20 gemeenten te mogen begeleiden bij de implementatie van een Wijk GGD-er. De begeleiding bestaat uit een startsubsidie én ondersteuning bij de implementatie.

  Wil je meer informatie of heb je direct interesse? Klik dan hier.

 • 19 jul 2018

  PrivacyApp Jeugd

  Een app voor jongeren én hulpverleners in de Jeugdzorg en -hulpverlening met handzame informatie over wat wel en niet mag rondom het delen van informatie en persoonsgegevens.

  De app geeft niet alleen informatie over het delen van persoonsgegevens, maar ook over het doen van een melding bij Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming of in de Verwijsindex Risicojongeren. Ook informatie over het organiseren van een casusoverleg is opgenomen. Professionals kunnen de app gebruiken in hun dagelijks werk, waneer er vragen zijn over privacy en informatiedeling met samenwerkingspartners. Middels een vragenlijst worden zij desgewenst toegeleid naar gedetailleerde stappenplannen. Zij kunnen de app ook gebruiken bij het informeren van clienten en hun ouders over hun privacy rechten.  

  Voor de jeugd bevat de app een filmpje van 60 seconden.

  De app is een initiatief van de manifestpartners 'In goed vertrouwen: de privacy van de jeugd geborgd'. Dit is een coaltie van de VNG en ruim 20 branche- en beroepsorganisaties in de jeugdhulp en -bescherming. Met de app willen zij bijdragen aan een grotere transparantie rond privacy issues voor alle betrokkenen en het goede gesprek hierover stimuleren. De app kwam tot stand met een finnaciele bijdrage van de ministeries van VWS, J&V en BZK. De app staat op www.jeugdconnect.nl. U vindt daar nog meer apps die jongeren helpen bij vragen over bijvoorbeeld kindermishandeling, bureau Halt en slachtofferhulp.

   

 • 5 jun 2018

  Gezamenlijk Veiligheidsbeeld 2017

  Het jaarlijkse gezamenlijk veiligheidsbeeld is gepubliceerd.

  Naast een jaarlijks veiligheidsbeeld, wordt om de twee jaar een veiligheidsmonitor afgenomen onder bewoners in de Eenheid Rotterdam. Deze veiligheidsmonitor geeft een beeld van de veiligheidsbeleving. Het hele rapport is overzichtelijk weergegeven in deze factsheet.

 • 4 jun 2018

  Onderzoek naar cybersecurity in Rotterdamse haven

  Vanuit een samenwerking tussen het Havenbedrijf Rotterdam, FERM, SmartPort, de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam, de Haagse Hogeschool en de Avans Hogeschool, start een veiligheidsonderzoek naar cybersecurity in de Rotterdamse Haven. Er is behoefte

  Tijdens het World Economic Forum 2018 (23-26 januari jl.) in Davos is cybersecurity als één van ‘s werelds grootste risico’s bestempeld. Het aantal cyberaanvallen neemt drastisch toe en cyberaanvallen belasten de wereldeconomie jaarlijks met zo’n $445 miljard.

  Ook de praktijk heeft aangetoond dat bedrijven in de Rotterdamse haven kwetsbaar kunnen zijn voor digitale dreigingen. Door de toenemende mate van digitale informatie-uitwisseling  en verbanden tussen ketens en organisaties in het vitale Rotterdams havengebied, is cybersecurity van cruciaal belang.

  Dit onderzoek maakt voor de VeiligheidsAlliantie deel uit van een breder cybersecurity-onderzoek, dat ze laat verrichten onder MBK-ondernemers in de regio.

 • 29 mei 2018

  Nieuwsbrief Mei 2018

  De nieuwsbrief is weer uit, met oa het informatie over het aanbod van de VAR en een verslag van het Leerhuis Mensenhandel van 9 april