Het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website. 

Actueel

 • 4 okt 2018

  GVB 1e helft 2018, daling geregistreerde criminaliteit zet door

  De totale geregistreerde criminaliteit in de eenheid Rotterdam is in de eerste helft van 2018 met -14% gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Tussen 2016 en 2017 was ook al sprake van een daling van het aantal geregistreerde misdrijven.<

  Net als vorig jaar in dezelfde periode daalt het aantal inbraken van/uit voertuigen en woningbraken aanzienlijk. Maar ook het aantal misdrijven huiselijk geweld en misdrijven waarbij openlijk geweld tegen personen werd gepleegd nam af. Ten opzichte van vorig jaar is er wel sprake van een toename van het aantal geregistreerde incidenten met personen met verward gedrag. Het beeld kan per gemeente verschillen.

  In tegenstelling tot geregistreerde criminaliteit blijft ondermijnende criminaliteit vaak buiten beeld. Om hier meer zicht op te krijgen worden door de partners in het RIEC-samenwerkingsverband onder andere integrale ondermijningsbeelden opgesteld. Ook de criminaliteit via internet blijft nog veelal buiten beeld. In samenwerking met verschillende partners in de regio worden daarom activiteiten georganiseerd voor verschillende doelgroepen om de bewustwording en weerbaarheid op digitale veiligheid te vergroten.

  Deze en andere cijfers staan in de vandaag verschenen editie van het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld met factsheet van de Veiligheidsalliantie regio Rotterdam.

 • 12 sep 2018

  Gratis trainingen voor ondernemers en medewerkers

  In het kader van de week van de veiligheid en dankzij de samenwerking tussen CCV, VAR en het Platform Veilig Ondernemen Rotterdam i.o. zijn een 5-tal gratis trainingen beschikbaar in of rond de week van 8 oktober.

  Er kan gekozen worden tussen trainingen over agressie, winkeldiefstal of overvallen. De duur van de training is ongeveer 2,5 uur. Er is een trainer en een acteur aanwezig en de groepsgrootte kan variëren van 12 tot 20 personen. Normaal gesproken kosten de trainingen 1000 euro. 

  Een mooi aanbod voor een actieve ondernemersvereniging in uw gemeente, of een grotere winkel of horecaonderneming die eens iets leuks (en nuttigs) voor de medewerkers wil doen. 

  Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de VAR, via VAR@rijnmond.politie.nl. Zoals gezegd, het aantal is beperkt dus wie het eerst komt... 

 • 11 sep 2018

  Manifest Landelijk Schakelteam Personen met Verward Gedrag

  Het Landelijk Schakelteam Personen met Verward Gedrag roept alle Nederlanders op om oog voor elkaar te hebben. Durf je met elkaar te bemoeien als dat nodig is.

  Met de poster vraagt het Schakelteam, onder voorzitterschap van Onno Hoes, aandacht voor mededogen op straat. Iedere Nederlander kan goed doen, door er voor de ander te zijn. Volgende maand rondt het Landelijk Schakelteam haar werkzaamheden af.

  Het Regionaal Schakelteam, onder voorzitterschap van burgemeester Van Hemmen van Sliedrecht, blijft zich onverminderd inspannen voor de aanpak en de opvang van Personen met Verward Gedrag in de eenheid Rotterdam. De VAR verzorgt de secretarisfunctie van het Regionaal Schakelteam.

 • 21 aug 2018

  Stimulering doen van aangifte minderjarige slachtoffers seksuele uitbuiting

  De politie en het kabinet ondernemen actie om meer minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting te bewegen aangifte te doen.

  Dit blijkt uit de antwoorden van staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Mark Harbers op vragen van Tweede Kamerlid Anne Kuik van het CDA. Zij stelde deze naar aanleiding van het verschijnen van het rapport 'Aangifte doe je niet' van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel. Doel van het onderzoek van het CKM was zicht verkrijgen op de drempels die slachtoffers ervaren bij het doen van aangifte. Drempels die mogelijk te maken hebben met hoe in Nederland het strafproces is vormgegeven.

  Harbers stelt dat het kabinet al geruime tijd bezig is om onnodige drempels weg te nemen die het aangifteproces in de weg staan. Toch doen er steeds minder slachtoffers aangifte. Vooral onder minderjarigen daalt het cijfer. In 2016 en 2017 was dit slechts 30%.

  Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat een belangrijke drempel voor slachtoffers om aangifte te doen, de angst voor represailles is. En daarmee de vrees voor de eigen veiligheid en die van hun naasten. Ook onbekendheid met het vaak langdurige strafproces dat volgt is een belangrijke factor. "De politie spant zich tot het uiterste in om de drempel zo laag mogelijk te laten zijn, maar de stap naar aangifte blijft uiteindelijk een persoonlijke afweging van het slachtoffer", aldus Harbers.

  Het kabinet presenteert na de zomer een plan van aanpak met daarin onder meer maatregelen om het melden en het doen van aangifte te stimuleren. Het plan besteedt ook aandacht aan het signaleren en ondersteunen van slachtoffers.

  Het onderzoek is uitgevoerd door S.D.E. Leermakers, E.I. Simons en F. Noteboom. Het maakt onderdeel uit van de werkzaamheden in het kader van de Coaltie tegen seksuele kinderuitbuiting.

  Interesse? Download het rapport vanuit het persbericht van het CKM.

   

   

   

 • 21 aug 2018

  Themadag Lectoraat Aanpak Jeugdcriminaliteit, Hogeschool Leiden - 12/9

  Het Lectoraat Aanpak Jeugdcriminaliteit van de Hogeschool Leiden organiseert op woensdag 12 september de Themadag Gedragsverandering.

  Zowel in de leefwereld op straat als in de systeemwereld is ruimte om gedrag te veranderen en te verbeteren. De onderzoekers delen vandaag hun ervaringen op basis van voortschrijdende inzichten uit praktijkgericht onderzoek en uit de eigen werkervaring.

  Het belooft een gevarieerd programma te worden met prikkelende presentaties en interactieve attracties rondom spannende onderwerpen. De dag wordt om 17.00 afgesloten met een festival inclusief een informatiemarkt en ruime gelegenheid tot netwerken. Dit alles onder het genot van een hapje en een drankje. In plaats van een plenaire terugkoppeling ontvangen de deelnemers een uitgebreid verslag met daarin de belangrijkste bevindingen aan de hand van interviews en videobeelden. Het rapport is zowel op papier als online beschikbaar.

  De dag is bedoeld voor professionals die werkzaam zijn binnen de integrale aanpak van overlast en jeugdcriminaliteit. Maar ook voor studenten, docenten, onderzoekers en overig geinteresseerden. Deelname is kosteloos.

  Interesse? Bekijk het programma of meld je direct aan