Woonoverlast is hinder die in, vanuit en rondom een woning wordt veroorzaakt. De overlastgever en/of degenen voor wie hij verantwoordelijk is, vertonen overlastgevend gedrag en of laten juist na bepaald gedrag te vertonen, waardoor een onplezierige ervaring bij omwonenden wordt veroorzaakt. De aanpak van woonoverlast is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten, woningcorporaties, politie en buurtbewoners.


Er zijn nog 6 extra documenten zichtbaar als je bent ingelogd. Inloggen

Praktijkvoorbeelden

De Wet Bijzondere Maatregelen Grootstedelijke Problematiek biedt gemeenten demogelijkheid om in aangewezen wooncomplexen, straten of gebieden: de instroom van huurders met een zwakke sociaal-economischepositie te beperken, "aan doelgroepen voorrang te verlenen bij de woningtoewijzingop basis van bepaalde sociaal-economische kenmerken, “de instroom van woningzoekenden met overlastgevend ofcrimineel gedrag tegen te gaan

 • Pagina's: 4

Beschrijving van het Rotterdamse beleid ten aanzien van woonoverlast. Inclusief schematisch stappenplan.

 • Datum: 15 Dec 2017
 • Auteur: Gemeente Rotterdam
 • Documenttype: Praktijkvoorbeeld
 • Pagina's: 13

De beleidsregel van de gemeente Dordrecht is onderworpen aan een insprakeprocedure en ligt tot 2 februari 2018 ter inzage.

 • Datum: 1 Jan 2018
 • Auteur: Dordrecht Sanne Voncken
 • Documenttype: Praktijkvoorbeeld
 • Pagina's: 10

APV Dordrecht en toelicting

 • Datum: 1 Jan 2018
 • Documenttype: Praktijkvoorbeeld
 • Pagina's: 5

Schematische weergave van de aanpak woonoverlast van de gemeente Dordrecht

 • Datum: 1 Jan 2018
 • Documenttype: Praktijkvoorbeeld
 • Pagina's: 3
 • Datum: 9 Apr 2018
 • Auteur: Gemeente Nissewaard
 • Documenttype: Praktijkvoorbeeld
 • Pagina's: 13
 • Datum: 19 Apr 2018
 • Auteur: Gemeente Nissewaard
 • Documenttype: Praktijkvoorbeeld
 • Pagina's: 5

Tekst voor aanpassing van de Rotterdamse APV en toelichting

 • Datum: 15 Dec 2017
 • Auteur: Gemeente Rotterdam
 • Documenttype: Praktijkvoorbeeld
 • Pagina's: 2
 • Datum: 1 Apr 2021
 • Auteur: Gemeente Nissewaard
 • Pagina's: 100
 • Datum: 1 Apr 2021
 • Auteur: Gemeente Rotterdam

Convenanten

De gemeente Rotterdam heeft een addendum geschreven behorend bij het regionaal convenant Woonoverlast. Hiermee wordt het convenant geactualiseerd. Het geactualiseerde uitvoeringsplan van de gemeente Rotterdam kan bij Marieke de Leeuw opgevraagd worden.

 • Datum: 22 Jul 2022
 • Auteur: Marieke de Leeuw, gemeente Rotterdam
 • Documenttype: Convenant
 • Pagina's: 36

Het door de politiechef ondertekende convenant woonoverlast dat gebruikt kan worden door alle 25 gemeenten in de eenheid Rotterdam.

 • Datum: 24 Sep 2020
 • Auteur: Gemeente Rotterdam
 • Documenttype: Convenant
 • Pagina's: 14

De aanpak van woonoverlast is erop gericht om het gedrag dat woonoverlast veroorzaakt te stoppen, met als doel het voorkomen dat de overlast de openbare orde en veiligheid schaadt. Tevens is het aanpak erop gericht, om het vertrouwen van de burger, die overlast ervaart, in de gezamenlijke aanpak woonoverlast te vergroten.

 • Datum: 1 Apr 2021
 • Auteur: VAR/Politie/Regiogemeenten
 • Pagina's: 15

Praktische hulp

Werking van de Wet Aanpak Woonoverlast (artikel 151D Gemeentewet)

 • Datum: 1 Apr 2021
 • Auteur: CCV
 • Pagina's: 3
 • Datum: 13 Oct 2023
 • Auteur: Dordtse welzijnsorganisatie
 • Pagina's: 3