41 resultaten gevonden

Onderwerp

Mensenhandel

Mensenhandel is uitbuiting. Het gaat over werk in een situatie van dwang en/of afhankelijkheid. De uitbuiter verdient geld over de rug van de werker. Dit kan overal gebeuren waar geld verdiend wordt: in sekswerk, bij bedrijven, in huishoudens, bij bedelarij en bij gedwongen criminele klussen. ...

File

Informatie 'Kijk op Mensenhandel'

De campagne Kijk op Mensenhandel is ontwikkeld door GOUDtrainingen en mede mogelijk gemaakt door RIEC Den Haag, RSIV en Veiligheidsalliantie Rotterdam. De campagne ‘Kijk op Mensenhandel’ is nu beschikbaar voor alle gemeenten die binnen de eigen organisatie willen werken aan bewustzijn rond het ...

File

Dadermonitor Mensenhandel 2015-2019

Hieruit volgt een aantal aanbevelingen. dadermonitor mensenhandel 2015–2019 32 2 Ontwikkelingen aanpak mensenhandel Dit hoofdstuk beschrijft belangrijke ontwikkelingen in de integrale aanpak van mensenhandel in de periode september 2019 tot en met oktober 2020. ...

File

Slachtoffermonitor Mensenhandel 2016-2020

Ook is er onder 1 Nationaal Rapporteur, 2017 (Slachtoffermonitor mensenhandel 2012-2016). https://www.nationaalrapporteur.nl/publicaties/rapporten/2017/10/18/slachtoffermonitor-mensenhandel-2012-2016 sl achtoffermonitor mensenhandel, 2016–2020 18 leiding van Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel (CoMensha) een werkgroep ingesteld om de effecten van COVID-19 op mensenhandel te monitoren. ...

Agenda

Kennis- en netwerksessie mensenhandel

Op donderdag 3 oktober organiseert het RIEC Rotterdam een speciale kennis- en netwerksessie die in het teken staat van mensenhandel en mensensmokkel. Dit evenement sluit aan bij de ‘maand tegen mensenhandel’; een initiatief van de Veiligheidsalliantie regio Rotterdam en RIEC Rotterdam. Deze kennissessie is speciaal bedoeld voor BOA’s, OOV’ers en ...

File

Regionaal beleidskader Mensenhandel 2023-2026

Voor de regio Rotterdam betekent dit dat we uitgaan van ongeveer 500 – 600 slachtoffers van mensenhandel per jaar. Deze cijfers zijn in groot contrast met het aantal meldingen mensenhandel dat bij Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel (CoMensha) binnenkomt. Zij zien al enkele jaren een daling van het aantal meldingen van slachtoffers ...

File

Regionaal Actieplan Mensenhandel 2024-2026

Actie Planning Wie 1 Overleg Regionale Tafel Mensenhandel. Minimaal 3x per jaar Portefeuillehouder mensenhandel (voorzitter)/ VAR (secretaris), AVIM/ ESSM/ RIEC/ NLA/ OM/ ZVH RR en ZHZ/ Belastingdienst/ gemeenten Rotterdam en Dordrecht. 2 Overleg Platform Mensenhandel. ...

File

Jaarcijfers Mensenhandel Nationaal Rapporteur 2022

INHOUD INTRODUCTIE 4 Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen 5 Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Jaarcijfers M ensenhand el 2022 SLACHTOFFERS vormen van mensenhandel DALING AANTAL MELDINGEN SLACHTOFFERS MENSENHANDEL STABILISEERT Er zijn in 2022 814 slachtoffers van mensenhandel gemeld. ...

Nieuwsbericht

Nationaal Rapporteur Mensenhandel wil meer aandacht voor vluchtelingen

De Nationaal Rapporteur Mensenhandel maakt zich zorgen om het zicht op het aantal slachtoffers mensenhandel in Nederland. Uit de jaarrapportage blijkt dat er in 2022 slechts 814 slachtoffers zijn gemeld bij het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel (Comensha). ...

Nieuwsbericht

Regionaal beleidskader Mensenhandel 2023-2026

In juli 2023 heeft het Regionaal Veiligheidsoverleg (23 burgemeesters, politiechef en hoofdofficier van de regio Rotterdam) een (herijkt) Regionaal beleidskader Mensenhandel 2023-2026 vastgesteld. Binnen de regio wordt sinds 2018 samengewerkt bij de aanpak van mensenhandel. De ketenregie is belegd bij de VeiligheidsAlliantie. Binnen de regionale aanpak werken we samen met ...

File

Regionaal Beleidskader Mensenhandel Regio Rotterdam 2018-2022

Het regionaal platform zorgt voor input voor de regionale tafel mensenhandel en kan opdrachten van de regionale tafel mensenhandel uitwerken. De gemeente Rotterdam zit het regionaal platform mensenhandel voor. Aanjager regionale aanpak mensenhandel In Q1-Q2 2019 wordt het aantrekken van een [ambtelijk] aanjager voor de regionale aanpak mensenhandel verder uitgewerkt. ...

File

Kerncijfers en inzichten mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen

De Nationaal Rapporteur heeft de regio Oost-Brabant, maar ook andere regio’s, meerdere malen geholpen op om zowel op ambtelijk als bestuurlijk dit soort ontwikkelingen in gang te zetten. ’ Lotte Niederer Ketenregisseur Mensenhandel Oost-Brabant ‘Om mensenhandel effectief aan te pakken, moeten we breder kijken. Niet alleen naar mensenhandel als delict ...

File

Regionale Mensenhandelmonitor regio Rotterdam 2023

Wanneer iemand terechtkomt bij de hulpverlening, leidt dit niet automatisch ook tot een aangifte. Contactmomenten Meld- en adviespunt mensenhandel 14 Vraag rondom jeugdprostitutie Vraag rondom mensenhandel Melding jeugdprostitutie Melding jeugdprostitutie preventief Melding mensenhandel seksuele uitbuiting Melding mensenhandel preventief Melding mensenhandel arbeidsuitbuiting Melding mensenhandel criminele ...

File

Mensenhandelmonitor regio Rotterdam 2022

Lancering bewustwordingscampagne ‘Kijk op mensenhandel’ In 2022 hebben de VAR, RIEC Den Haag en het Regionale Samenwerkingsverband Integrale Veiligheid (RSIV) een campagne ontwikkeld voor de bewustwording van mensenhandel. De campagne ‘Kijk op Mensenhandel’ is beschikbaar voor alle gemeenten die binnen de eigen organisatie willen werken aan bewustzijn rond het thema ...

File

De aanpak van mensen­handel en het gebruik van persoonsgegevens

Voor het verwerken van politiegegevens is verder relevant de regeling voor de Themaregisters Mensenhandel (art. 10 lid 1, aanhef en onder b, Wpg). Met het Themaregister Mensenhandel is het mogelijk om situaties waarbij er eventueel sprake zou kunnen zijn van mensenhandel (signalen) te onderzoeken. ...

File

Mensenhandelmonitor regio Rotterdam 2021

> Themachats De politie heeft in 2021 twee keer themachats georganiseerd voor burgers en professionals over het thema mensenhandel. Het doel van die chats was om een moment te creëren waarop men op een laagdrempelige manier contact op kan nemen met de politie. Deze momenten waren gekoppeld aan de Europese ...

File

Kijken met andere ogen deel 2

Waar niet heel veel muziek in zit. Maar je zal wel netjes de lijntjes uit moeten lopen.” (OvJ, eenheid 2) 44 Aanwijzing Mensenhandel. Zie: https://www.om.nl/onderwerpen/beleidsregels/aanwijzingen/opsporing ---politie/aanwijzing-mensenhandel-2022a002 (laatst geraadpleegd 22 oktober 2022). https://www.om.nl/onderwerpen/beleidsregels/aanwijzingen/opsporing---politie/aanwijzing-mensenhandel-2022a002 ...

Nieuwsbericht

Mensenhandelmonitor regio Rotterdam 2023

Bij het ESSM (Expertisecentrum Seksualiteit Sekswerk en Mensenhandel) werden in 2023, 148 slachtoffers van mensenhandel geholpen. In 2022 waren dit 143 cliënten. Onder de regie van het RIEC Rotterdam werden 4 casussen gedraaid waarbij het thema mensenhandel en -smokkel van toepassing was. ...

File

Mensenhandelmonitor regio Rotterdam 2020

Mensenhandelmonitor 2020 523 92 preventieve voorlichtingen seksueel over- schrijdend gedrag en jeugdprostitutie en scholieren | Rotterdam trainingen signaleren jeugdprostitutie en mensenhandel aan zorgprofessionals Rotterdam signalen vermoedens van mensenhandel bij de politie Regio 331 meldingen vermoedens mensenhandel bij Humanitas Regio 95 Campagne chaterover.nl (FIER) nieuw ingebrachte signalen MO-zorgtafel Rotterdam ...

File

Kijken met andere ogen deel 1

WERKGEBIEDEN EN MEEST WAARGENOMEN ACHTERGROND SLACHTOFFERS 118 BIJLAGE J. DE VRAGENLIJST 120 BIJLAGE K. TOPIC LIJST INTERVIEWS 126 ‘Maak mensenhandel zichtbaar’ Onder dit motto voert het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) de strijd tegen seksuele en criminele uitbuiting in Nederland. Het CKM innoveert, onderzoekt en agendeert. ...