Hier vind je onderzoeksrapporten over mensenhandel.

Dadermonitor Mensenhandel 2015-2019

De dadermonitor geeft inzicht in de daders van de verschillende vormen van mensenhandel en in de strafrechtelijke aanpak in de periode 2015-2019.

 • Datum: 21 Jan 2021
 • Auteur: Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld
 • Pagina's: 250

Onderzoeksrapporten en publicaties

In dit rapport worden inzichten gegeven in de problematiek van seksueel geweld tegen kinderen en mensenhandel in Nederland. Het is van groot belang dat we uitbuiting en seksueel geweld tegen kinderen in de eerste plaats proberen te voorkomen en als het toch plaatsvindt, om het zo snel mogelijk te stoppen en slachtoffer te beschermen en hulp te bieden. De Nationaal Rapporteur Herman Bolhaar biedt in dit rapport naast cijfers, ook perspectief op wat hiervoor in de toekomst nodig is.

 • Datum: 24 May 2022
 • Auteur: Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
 • Documenttype: Rapport
 • Pagina's: 56

In 2020 waren er in Nederland 984 meldingen van mensenhandel. De Nationaal Rapporteur maakt zich opnieuw ernstig zorgen om de misstanden waar de meest kwetsbare groepen mee te maken krijgen. Dit zijn minderjarigen, arbeidsmigranten en kwetsbare mensen in migratiestromen. De coronacrisis en de maatregelen om deze tegen te gaan hebben hen verder geïsoleerd en extra kwetsbaar gemaakt. Uit het onderzoek blijkt dat 45% van de slachtoffers van mensenhandel binnen vijf jaar opnieuw slachtoffer van een misdrijf is. Na zeven jaar is dat zelfs 50%. Bij herhaald slachtofferschap gaat het vaak weer om ernstige delicten. Hierbij kan het opnieuw gaan om uitbuiting. Ook kan het gaan om mishandeling, bedreiging en seksueel geweld.

 • Datum: 7 Dec 2021
 • Auteur: Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen
 • Pagina's: 119

Een landelijke verkenning naar criminele uitbuiting in dertien (middel)grote gemeenten in Nederland

 • Datum: 30 Jun 2022
 • Auteur: CKM
 • Pagina's: 126

Een onderzoek naar de strafrechtelijke aanpak van criminele uitbuiting

 • Datum: 13 Dec 2022
 • Auteur: CKM
 • Pagina's: 401

Uit het onderzoek ‘Aangifte doe je niet’ van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) blijkt dat het doen van aangifte door Nederlandse minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting nog niet zo vanzelfsprekend is. Op basis van de bevindingen van dat onderzoek is de ‘proeftuin aangiftebereidheid’ gestart, waar dit rapport over gaat.

 • Datum: 15 May 2023
 • Auteur: CKM
 • Pagina's: 71

De dadermonitor geeft inzicht in de daders van de verschillende vormen van mensenhandel en in de strafrechtelijke aanpak in de periode 2015-2019.

 • Datum: 21 Jan 2021
 • Auteur: Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld
 • Pagina's: 250

Praktische hulp

De handreiking richt zich op het gebruik van persoonsgegevens bij de aanpak van mensenhandel door organisaties.

 • Datum: 18 Nov 2020
 • Auteur: Ministerie van JenV
 • Pagina's: 73