In juli 2023 heeft het Regionaal Veiligheidsoverleg (23 burgemeesters, politiechef en hoofdofficier van de regio Rotterdam) een (herijkt) Regionaal beleidskader Mensenhandel 2023-2026 vastgesteld. Binnen de regio wordt sinds 2018 samengewerkt bij de aanpak van mensenhandel. De ketenregie is belegd bij de VeiligheidsAlliantie.


Binnen de regionale aanpak werken we samen met gemeenten en ketenpartners aan de volgende opgaven:

1. Verbeteren zicht op aard en omvang

2. Bevorderen regionale samenwerking

3. Bewustwording, signaleren en melden

4. Aanpakken van faciliteerders en mensenhandelaren

5. Preventie & Zorg voor het slachtoffer

In de komende periode wordt er voor iedere gemeente een lokaal uitvoeringsplan opgesteld en wordt een regionaal uitvoeringsplan 2023-2026 aangeboden in het Regionaal Veiligheidsoverleg van november 2023.