De Nationaal Rapporteur Mensenhandel maakt zich zorgen om het zicht op het aantal slachtoffers mensenhandel in Nederland. Uit de jaarrapportage blijkt dat er in 2022 slechts 814 slachtoffers zijn gemeld bij het Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel (Comensha). Naar schatting zijn er jaarlijks zo’n 5.000 slachtoffers mensenhandel in Nederland. Opvallend is de stijging in het aantal Oekraïense slachtoffers en de terugloop in het aantal verdachten en vervolgingen van verdachten: ‘Het is belangrijk meer aandacht te hebben voor signalen van mensenhandel onder vluchtelingen en in te zetten op de aanpak van daders binnen de strafrechtketen’, aldus Nationaal Rapporteur Conny Rijken.

Oekraïense slachtoffers mensenhandel: voornamelijk arbeidsuitbuiting
Momenteel verblijven zo’n 91.000 vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland. In 2022 is een toename te zien in het aantal gemelde Oekraïense slachtoffers van mensenhandel. Afgelopen jaar waren dit er 51 ten opzichte van 7 in het jaar 2021. Het gaat hierbij om slachtoffers van arbeidsuitbuiting. ‘De stijging maakt duidelijk dat het noodzakelijk is te blijven inzetten op het voorkomen van mensenhandel onder vluchtelingen, waaronder Oekraïense vluchtelingen. Mensen op de vlucht, maar ook na aankomst in ons land, bevinden zich in een kwetsbare situatie waar misbruik van gemaakt kan worden’, zegt Rijken. Zij pleit voor voortdurende aandacht voor signalen van mensenhandel onder vluchtelingen van alle nationaliteiten.

Strafrechtelijke aanpak van daders mensenhandel verslechterd
In 2022 waren er 254 (potentiële) daders van mensenhandel in beeld bij de politie. Het ging hierbij met name om daders van seksuele uitbuiting. In 165 gevallen startte de politie een onderzoek op naar aanleiding van een melding. Het aantal verdachten dat in beeld komt bij de politie daalt, evenals het aantal zaken dat bij het Openbaar Ministerie wordt ingeschreven. Het aantal zaken waarin geseponeerd wordt, is ten opzichte van 2021 gedaald maar nog steeds aanzienlijk (45%). Ook het aantal zaken waarin de rechter een uitspraak heeft gedaan, is iets gedaald en het aantal zaken dat leidde tot vrijspraak van de verdachte is gestegen. 

Mensenhandel als prioriteit
Mensenhandelzaken zijn vaak complex en vergen een behoorlijke investering van menskracht en middelen om een zaak succesvol te vervolgen en berechten. ‘Een blijvende prioritering en investering in de strafrechtelijke aanpak om de daders succesvol te kunnen vervolgen, is noodzakelijk’, zegt rapporteur Rijken. Eerder uitte de Nationaal Rapporteur zorgen over de strafrechtelijke aanpak van mensenhandel. Daarnaast is het vergroten van de effectiviteit van de strafrechtelijke aanpak als het gaat om mensenhandelzaken voor de Nationaal Rapporteur voor de komende jaren een van de prioriteiten.

Bron: nationaalrapporteur.nl