Het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website. 

Actueel

 • 8 sep 2021

  Regionale bijeenkomst Netwerk Veilig wonen/Woonoverlast 5 oktober 2021 (online)

  Op dinsdag 5 oktober aanstaande van 13:00 uur tot 15:00 uur vindt een digitale bijeenkomst plaats van het Netwerk Veilig wonen/Woonoverlast. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de Netwerk Veilig wonen van de VAR en is bedoeld voor woonoverlast-coördinatoren, OOV-beleidsadviseurs en professionals met woonoverlast in hun werkpakket. Uiteraard is er volop ruimte voor het stellen van vragen. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via deze link.

  Conceptprogramma:

  1. Inventarisatie woonoverlast, regionale stand van zaken

  2. Convenant woonoverlast en knelpunten uitvoeringsplannen

  3. Politie, knelpunten en escalatieladder

  4. Actualiteiten Wet Woonoverlast

  5. Actieprogramma EU-Arbeidsmigranten 2021-2025 Gemeente Rotterdam

 • 19 jul 2021

  Week van de Veiligheid: 11-17 oktober 2021

  Ieder jaar wordt in oktober de landelijke Week van de Veiligheid georganiseerd. In die week brengen we het thema veiligheid extra onder de aandacht. In 2021 is de Week van de Veiligheid van maandag 11 oktober tot en met zondag 17 oktober.

  Per dag staat één High Impact Crime (HIC) in de spotlights:

  • Maandag: Geweld
  • Dinsdag: Overvallen
  • Woensdag: Cybercrime
  • Donderdag: Ondermijning

  Het kernteam van de VAR werkt samen met veiligheidspartners aan een programma. Ook leuke ideeën of plannen? Laat het ons weten! Wij maken graag de verbinding binnen de regio en kijken hoe we jullie project nog meer aandacht kunnen geven. Mail ons via: var.rotterdam@politie.nl.

  Meer informatie over de Week van de Veiligheid vind je hier: deweekvandeveiligheid.nl

 • 8 sep 2021

  Netwerkbijeenkomst 'Combizittingen, de geïntegreerde aanpak van huiselijk geweld' 11 oktober 2021 (online)

  Op maandag 11 oktober aanstaande van 13:00 uur tot 15:00 uur vindt een digitale bijeenkomst plaats met als onderwerp ‘Combizittingen, de geïntegreerde aanpak van huiselijk geweld’. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de drivergroep Geweld van de VAR en is bedoeld voor iedereen die beroepshalve te maken heeft met huiselijk geweld.

  U kunt zich via de agenda aanmelden voor deze bijeenkomst.

  Pilot Huiselijk Geweld leidt tot nieuwe werkwijze  

  Huiselijk geweld is een groot maatschappelijk probleem en vindt helaas (te) vaak plaats. Vaak heeft huiselijk geweld te maken met allerlei problemen die binnen het gezin spelen. De verschillende problemen in eenzelfde gezin (denk aan schulden, verslaving, agressieproblematiek, echtscheiding) en daaruit voortkomende juridische procedures worden door verschillende rechters (straf-, jeugd- en familierechter) behandeld. Tijdens de behandeling van de strafzaak komt de strafrechter niet toe aan bespreking van de achterliggende problematiek. Maar als die problemen blijven bestaan, is de kans groot dat er ook in de toekomst sprake blijft van huiselijk geweld in het gezin. De rechtbank Rotterdam heeft samen met het OM en het Zorg- en Veiligheidshuis de afgelopen jaren in een pilot samengewerkt om ervoor te zorgen dat alle juridische procedures rondom een gezin dat met huiselijk geweld te maken heeft gecombineerd door dezelfde (straf)rechter worden behandeld. Hierbij staat minder de straf maar meer de oplossing van de onderliggende problemen centraal.

 • 10 sep 2021

  Congres City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime: 14 oktober 2021 (online)

  Op donderdag 14 oktober organiseert het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) het online congres City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime. Tijdens dit online congres worden alle cyberprojecten van de City Deal gepresenteerd, waaronder twee projecten van de VAR (HackShield Het Kaartspel) en het PVO Rotterdam (Cyberbuddies)

   

  De City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime is in oktober 2020 gestart met 18 verschillende projecten die nu met concrete resultaten komen. Er zijn creatieve en innovatieve toepassingen bedacht om de cyberweerbaarheid bij burgers en bedrijven te vergroten. Dit gebeurt op lokaal en regionaal niveau, verspreid over Nederland. Want hoe bereik je kwetsbare groepen? Hoe verhoog je hun digitale bewustzijn? Hoe kunnen overheden en andere partijen hun aanpak van cybercrime versterken?

  Kortom, wil je alles weten over deze City Deal, de inspirerende cyberprojecten die daar deel van uit maken en hoe jouw gemeente/organisatie daar profijt van kan hebben door bijvoorbeeld één of meerdere cyberprojecten bij jou in de gemeente te introduceren? Kijk dan donderdag 14 oktober om 13.00 uur naar het congres City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime. Via online streaming kun je dit congres waar je maar wilt live volgen. Dus mis het niet en meld je direct aan!

  Klik hier voor meer informatie

 • 26 aug 2021

  Landelijke Wapen Inleveractie

  Tijdens de week van de Veiligheid van 11 - 17 oktober vindt de Landelijke Wapen Inleveractie plaats. Het CCV maakte een toolbox met o.a. communicatiemateriaal voor gemeenten. Dit is kosteloos te gebruiken en biedt de mogelijkheid er een lokaal tintje aan te geven.

  Tijdens de Landelijke Wapen Inleveractie worden vooral jongeren aangemoedigd om hun steekwapens en (nep)wapens in te leveren bij de politie. Het ministerie van Justitie en Veiligheid organiseert de inleveractie en de landelijke communicatiecampagne. Demissionair ministers Grapperhaus en Dekker stuurden alle gemeenten op 10 mei jl. een brief waarin zij informatie verstrekten en gemeenten verzochten om deel te nemen.

  Er is een draaiboek beschikbaar voor deelnemende gemeenten. Daarin wordt stapsgewijs uiteengezet welke voorbereiding nodig is om de inleveractie in samenspraak met de politie en het OM in de eigen gemeente te organiseren.

  De communicatiecampgane is gericht op jongeren tussen de 12-25 jaar en hun sociale omgeving. De campagne is bedoeld om hen bewust te maken van de risico's van wapenbezit en hen aan te moedigen hun wapens in te leveren. De landelijke campagne wordt uitgevoerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid en wordt op dit moment ontwikkeld.

  De lokale campagne wordt uitgevoerd door de gemeenten. In de toolbox van het CCV vind je al het materiaal dat je hiervoor kosteloos kunt gebruiken. Er is materiaal gericht op jongeren en op hun sociale omgeving (school, jongerenwerk en ouders). Een deel bestaat uit open bestanden. Gemeenten kunnen deze naar eigen smaak aanpassen en een lokaal tintje geven. De landelijke en de lokale campagnes gaan op maandag 13 september van start. 

  De toolbox bevat verder informatie over de rol van de gemeenten binnen de landelijke aanpak Wapens en Jongeren, over de aanpak specifiek op scholen, in het uitgaansleven en online. Ook vind je er informate over wet- en regelgeving.

  De Landelijke Wapen Inleveractie vormt onderdeel van het landelijk actieplan Wapens en Jongeren van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vanuit onze eenheid zijn de gemeenten Barendrecht, Ridderkerk, Gorinchem, Nissewaard en Rotterdam hierbij actief betrokken.