Het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website. 

Actueel

 • 23 dec 2020

  De VAR wenst u fijne (en veilige) feestdagen!

  Het was een bijzonder jaar, met veel uitdagingen. We organiseerden een drukbezochte voorjaarscarrousel in maart van dit jaar, waar handen schudden al niet meer kon en de Brabantse collega’s uit het netwerk thuis moesten blijven. Een week later was thuiswerken voor iedereen de norm.

  Het was ook een jaar van creativiteit. Via video-overleggen en telefoontjes onderhielden we de contacten met het netwerk. We organiseerden in september een veilig 1,5 meter Leerhuis en verder vooral webinars én een digitale interactieve Najaarscarrousel.

  Het VAR Bestuur en -kernteam wil u heel hartelijk bedanken voor de samenwerking in 2020 en kijkt uit naar nieuwe ontmoetingen en inspiratie in het nieuwe jaar.

  Wij wensen u fijne feestdagen en heel veel geluk en gezondheid voor 2021!

 • 23 dec 2020

  Duim omhoog voor Cybernetwerk ZHE

  Met een duim omhoog, omdat een fysieke ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst niet mogelijk was door de coronamaatregelen, sluiten de burgemeesters van ZHE zich aan bij Cybernetwerk Zuid Hollandse Eilanden.

  Cybernetwerk ZHE is een uniek samenwerkingsverband bestaande uit publieke en private organisaties ter bestrijding van cybercriminaliteit. Dat doet het cybernetwerk door het organiseren van onder andere: (fysieke) kennisbijeenkomsten, online seminars en trainingen en nulmetingen.

  Vanuit het Platform Veilig Ondernemen (PVO) faciliteren we dit initiatief met als doel om samen het MKB digitaal weerbaarder te maken.

  Dat doet het PVO ook met het Cyberbuddies project. Tijdens deze gratis scan controleert een adviseur of een ondernemer voldoende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om cybercriminelen te weren. De scan is kosteloos en belangeloos. Na afloop ontvangt de ondernemer een adviesrapport met de maatregelen die hij kan nemen om de digitale veiligheid te verbeteren.

  Wil je dit als gemeente kosteloos aanbieden? Neem dan contact op met Michael de Man via michael.deman@hetccv.nl of 0631680811.

  Meer informatie het Cybernetwerk ZHE: klik hier

 • 21 dec 2020

  Kenniscarrousels 2021

  Ook in 2021 organiseert de VAR twee kenniscarrousels.  De voorjaarscarrousel vindt plaats op donderdagochtend 11 maart 2021, de Najaarscarrousel op donderdagochtend 28 oktober 2021

  Heb je een suggestie voor een onderwerp, laat het ons weten!

 • 8 dec 2020

  Regionale evaluatie hoorplicht WVGGZ

  De Erasmus Universiteit is gestart met de voorbereidingen van een eenheidsbrede evaluatie naar de hoorplicht binnen de Wet Verplichte GGZ (WVGGZ).

  De WVGGZ is nu bijna een jaar van kracht. Er bestaat (binnen onze eenheid) veel onvrede over het nut en de effectiviteit van de hoorplicht. We willen deze signalen graag nader onderzoeken en de uitkomsten daarvan agenderen tijdens een Leerhuis Personen met Verward Gedrag in april 2021. Waar nodig zullen we via portefeuillehouder Van Hemmen (burgemeester van Hoeksche Waard) knelpunten agenderen bij het Rijk.

  Door een groep student-onderzoekers van de faculteit Gezonsheidsrecht onder leiding van Prof. Dr. Buijssen, zal een kwalitatief onderzoek in de vorm van interviews uitgevoerd worden. De hoofdlijnen worden beschreven in een rapport, voorzien van een reflectie op zowel de hoorplicht zelf, als op de ervaringen daarmee in onze eenheid. De studenten is ook gevraagd om aanbevelingen te doen over de bedoeling van de wetgever met de hoorplicht en de manier waarop daar nu uitvoering aan wordt gegeven. Zijn er wellicht goede alternatieven?

  Bij de evaluatie worden burgemeesters betrokken, GGZ instellingen, het Openbaar Ministerie, client- en patientvertegenwoordigers, de hoordiensten in Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid, Ypsilon (familieperspectief), Basisberaad, WVGGZ advocaten en de rechtspraak. De interviews zijn voorzien voor januari en februari.

  De studenten worden begeleid door de VAR (Annemieke Wierstra) en de Dienst Gezondheid en Jeugd ZHZ (Annelies Nijhuis).

 • 20 nov 2020

  Documentaire "Voel jij je Maassluizer?"

  Polarisatie komt steeds vaker voor in ons land, zowel binnen als tussen bevolkingsgroepen. Polarisatie is deels het gevolg van het feit dat we meer over dan met elkaar praten en vooroordelen over elkaar te snel gevormd worden. Vanuit de overtuiging dat laagdrempelige ontmoetingen effectief kunnen zijn in de aanpak van polarisatie zet Maassluis onder andere in op het stimuleren van dialoog en ontmoeting. Doordat inwoners buiten hun eigen kring, gesprekken voeren en verbinding maken, ontstaat er vertrouwen en samenhang.

  Vanuit de gedachte dat alle inwoners samen de stad maken is onder de noemer “Voel jij je Maassluizer?” een stadsgesprek georganiseerd.

  Als kapstok werd hiervoor de documentaire “Voel jij je Maassluizer” gebruikt. Deze documentaire is gemaakt door het Vlog-team van het jongerenwerk e25. In de documentaire worden een aantal inwoners van Maassluis geïnterviewd over hoe zij Maassluizer zijn geworden.

  De documentaire staat voornamelijk in het teken van het leggen van verbindingen tussen verschillende generaties en culturele achtergronden. De documentaire geeft een mooi beeld van Maassluizers en hun achtergronden. 

  Naar aanleiding van de documentaire zijn inwoners met elkaar in gesprek gegaan over vragen als voel je je Maassluizer en wat is nodig om je Maassluizer te voelen.

  Klik op deze link om de documentaire te zien:

  https://www.youtube.com/watch?v=Ls9LH7iehn0&feature=youtu.be

  Meer informatie is te verkrijgen bij:

  Karen Heere: k.c.p.m.heere@maassluis.nl