Het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website. 

Actueel

 • 26 mrt 2023

  Serious game radicalisering, extremisme en polarisatie voor docenten

  Vanuit de gemeentelijke aanpak radicalisering, extremisme en polarisatie wordt onder andere ingezet op het vergroten van de deskundigheid van professionals op het thema’s maatschappelijk ongenoegen. In de afgelopen periode is in dit kader de serious game voor docenten ontwikkeld.

  Vanuit de gemeentelijke aanpak radicalisering, extremisme en polarisatie wordt onder andere ingezet op het vergroten van de deskundigheid van professionals op het thema’s maatschappelijk ongenoegen. Docenten en andere onderwijsprofessionals zijn hierin een belangrijke doelgroep en partner. In de afgelopen periode is in dit kader de serious game voor docenten ontwikkeld.

  In deze serious game komen drie verhaallijnen met elk een eigen thema aan bod: botsende ideeën, polarisatie en mediawijsheid. Vanuit het perspectief van docent Robin word je als speler geconfronteerd met verschillende situaties in de klas gerelateerd aan de thematiek en krijg je kennis en handelingsperspectieven aangereikt. Daarnaast is de game gekoppeld aan een platform waarop verdiepend materiaal te vinden is.

  Met deze game is een laagdrempelig product ontwikkeld voor docenten om hun kennis en handelingsvaardigheden te vergroten op het gebied van radicalisering, extremisme en polarisatie. Gezien de gevoeligheid van de thema’s werken we in het verschaffen van toegang tot de game en het platform met persoonlijke inlogcodes.

  Mocht u interesse hebben om toegang te verkrijgen tot de game, kunt u hier de inlogcode opvragen.

 • 27 mrt 2023

  Aanmelden Cybercongres ‘City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime’

  Maar liefst 17 innovatieve cyberprojecten vanuit het hele land tonen hun resultaten tijdens het congres ‘City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime’.

  Maar liefst 17 innovatieve cyberprojecten vanuit het hele land tonen hun resultaten tijdens het congres ‘City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime’. Op donderdag 22 juni 2023 organiseert het CCV dit cybercongres in het Van der Valk hotel in Utrecht van 10.00 tot 17.00 uur. Laat je inspireren, haal kennis op en pas het toe in je eigen gemeente of regio.

  Meld je direct aan via het aanmeldformulier.  Cybertalks

  Al deze 17 cyberprojecten behoren bij gemeenten of regio’s die zijn aangesloten bij de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime. Zij hebben met elkaar afgesproken om burgers en bedrijven weerbaarder te maken tegen cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit. Hoe ze dat doen en of dat is gelukt, vertellen zij tijdens het congres ‘City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime’ in verschillende cybertalks.

 • 5 mrt 2023

  VNG Meet-up XL Digitale Veiligheid: Online aangejaagde ordeverstoring

  Gemeenten worden steeds vaker geconfronteerd met ordeverstoringen die online beginnen of versterkt worden. De VNG organiseert op 25 april voor OOV-ers, CIOS's, FG's en PO's een bijeenkomst over monitoring en interventies op online aangejaagde ordeverstoringen.

  Hoe kan een gemeente online verstoringen van de openbare orde en veiligheid (laten) signaleren? Denk hierbij aan onrust rondom politieke besluiten, overlast door groepen en individuen, oproepen tot demonstraties, illegale evenementen en het versterken van tegenstellingen tussen inwoners. Tijdens de bijeenkomst wordt onder andere de nieuwe handreiking juridisch kader online monitoring toegelicht die het ministerie van BZK heeft opgesteld met de VNG. Om online op te treden zijn gemeenten nog zoekende naar de verschillende maatregelen die ingezet kunnen worden. Welke traditionele en nieuwe maatregelen kunnen gemeenten inzetten voor de online openbare orde en veiligheid?

  Ben jij OOV’er, CISO, FG’er, of PO? Meld je dan via teamadv@vng.nl aan voor de fysieke meet-up XL op dinsdag 25 april van 13.00 - 17.00 uur in Utrecht.

 • 5 mrt 2023

  Grip krijgen op digitale ontwrichting? Ga aan de slag met het interactieve oefenpakket!

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement (COT) hebben, om gemeenten te helpen zich voor te bereiden op een digitale crisis, een cyberoefenpakket ontwikkeld. Met deze laagdrempelige oefening kunnen gemeenten zelfstandig aan de slag. 

   

  Wie doet wat in het geval van een crisis? Ondanks dat een incident of crisis vaak anders verloopt dan het crisisplan voorschrijft, is voorbereiding essentieel voor een snelle afhandeling en het beperken van mogelijke schade en cascade-effecten. Duidelijk inzicht in rollen, taken en verantwoordelijkheden maakt dit proces een stuk makkelijker.

  In de verschillende modules van de oefening komen twee werelden samen, het digitale domein en crisisbeheersing. Hierin staan oefeningen voor het gemeentelijk beleidsteam. Ook wordt gekeken naar de samenwerking met de CISO, FG, de lokale driehoek en waar nodig zelfs regionaal operationeel team (ROT). De voorbereiding en de uitvoering van de cyberoefening is zelfstandig uit te voeren door het crisisteam van de gemeente. Alle benodigdheden (scenario, berichten, plan van aanpak) zitten in het pakket.

  Voor vragen, neem contact op met Jelle Kuiper (jelle.kuiper@vng.nl).

 • 5 mrt 2023

  VNG Checklist Digitale Veiligheid voor Raadsleden nu online!

  De digitale transitie biedt kansen en uitdagingen. Ook gemeenten moeten weerbaar worden én blijven tegen digitale dreigingen. De gemeenteraad heeft hier een belangrijke rol in. Maar wat kan een raadslid doen? In de Checklist digitale veiligheid staat hoe raadsleden vanuit verschillende rollen de digitale weerbaarheid van hun gemeente kunt versterken. Ieder raadslid kan er direct mee aan de slag.