Het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website. 

Actueel

 • 16 sep 2020

  Cybernetwerk Zuid-Hollandse Eilanden opgericht

  Met inzet van het Platform Veilig Ondernemen (PVO) en een subsidie vanuit het ministerie van economische zaken is deze maand de stichting Cybernetwerk Zuid-Hollandse Eilanden opgericht.

  Samen met het PVO werkt het Cybernetwerk aan het vergroten van de cyberweerbaarheid bij niet-vitale ondernemers op de Zuid-Hollandse Eilanden (Hoeksche Waard, Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten).

  Het PVO is een separate entiteit onder de vleugels van de VAR. De primaire focus ligt hierbij op het bereiken en mobiliseren van ondernemers in de regio Rotterdam rond het brede thema veiligheid.

   

  Het samenwerkingsverband Cybernetwerk Zuid-Hollandse Eilanden bestaat uit een unieke samenwerking tussen publieke en private organisaties. “De afhankelijkheid van IT wordt door digitalisering alsmaar groter. Het is zorgwekkend hoe kwetsbaar organisaties zijn voor digitale dreigingen.” Aldus Christian Boertje (Directeur Cybersecurity bij Nemesys), één van de initiatiefnemers van het samenwerkingsverband.

  Michael de Man van het Platform Veilig Ondernemen Rotterdam voegt hieraan toe: “Cybercrime is een sterk toenemend delict in onze regio. Alleen door de krachten van publieke- en private organisaties te bundelen kunnen we dit probleem tegengaan.”

  Door middel van diverse on- en offlineactiviteiten wordt inzicht geboden aan de doelgroep. Ook worden zij gefaciliteerd met kennis en kunde om in de toekomst voldoende beschermd te zijn tegen cybercriminelen. Zo is het voor ondernemers mogelijk om zich te richten op hun reguliere business, en kunnen zij blijven innoveren.

  Meer informatie is te vinden op www.cybernetwerkzhe.nl

 • 11 sep 2020

  Oktober: Overheidsbrede Cyberwebinars en Cyberoefening

  Op 26 oktober organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Overheidsbrede Cyberoefening, in navolging op de cyberoefening van oktober vorig jaar.

  In diezelfde maand tijdens Alert Online en de Europese maand van de cybersecurity organiseren o.a. gemeenten, provincies en waterschappen diverse webinars onder de naam ‘Overheidsbrede Cyberwebinars’.

  Tijdens deze online sessies delen bestuurders en professionals uit verschillende overheidslagen hun lessons learned. Wat hebben zij het afgelopen jaar gedaan aan cyberveiligheid? Wat zijn hun best practices als het gaat om oefenen met cyberincidenten? Welke invloed heeft het coronavirus en het thuiswerken op de organisatieveiligheid? Deze interactieve webinars dagen uit om actief aan de slag te gaan in uw eigen organisatie, zodat u nog beter voorbereid bent en we weerbaarder worden tegen cyberincidenten.

  Via de website kunt u zich aanmelden voor de Overheidsbrede Cyberoefening en webinars. https://www.weerbaredigitaleoverheid.nl/

 • 9 sep 2020

  Even voorstellen: Soesma Radja

  Per 1 september is Soesma Radja gestart bij de VAR als Regionaal beleidsregisseur mensenhandel. Haar speerpunten worden o.a. het bevorderen van de regionale en integrale samenwerking op dit onderwerp en ondersteuning bieden aan de Regionaal portefeuillehouder mensenhandel.

  Soesma is sinds 2014 werkzaam bij Gemeente Rotterdam, als adviseur op het onderwerp Social Return. Daarvoor werkte ze aan aantal jaar als jurist in de consultancy. Na een leuke periode en mooie doelen te hebben bereikt, wilde ze haar horizon verbreden. Dat doet ze graag in een boeiend werkveld, gericht op zowel de veiligheids- als de zorgketen.

  Soesma gaf in de afgelopen periode lezingen over haar boek "Madam is not good", een waargebeurd verhaal over een verhandelde huisslavin in India. Vandaar ook haar interesse in en affiniteit met de problematiek rondom mensenhandel.

  Ze heeft ontzettend veel zin in deze nieuwe uitdaging en kijkt er naar uit om jullie (digitaal) te ontmoeten en met jullie samen te werken.

 • 9 sep 2020

  Even voorstellen: Ilona Nienhuis

  Met de terugkeer van Léon Heijmans naar de politie, is Ilona Nienhuis de nieuwe vertegenwoordiger vanuit de politie binnen het kernteam VAR.

  Ilona werkt sinds 1985 bij de politie en heeft ruim 20 jaar in het uniform op straat gewerkt. Na wat studies kreeg ze vanaf functies als beleidsadviseur, programmasecretaris bij de staf Korpsleiding en projectleider en kwartiermaker bij de Landelijke Eenheid en het Politiedienstencentrum.

  Sinds 2017 werkt ze als adviseur in de eenheid Rotterdam bij het team Bestuursondersteuning in onder andere het district Rotterdam Stad en voor de eenheidsleiding. De overstap naar de VAR is voor Ilona een mooie nieuwe uitdaging op een plek waar ze haar kennis en ervaring kan delen in een ander netwerk.

  Ze vindt het boeiend om met het team en met partners integrale kennis op allerlei veiligheidsgebieden met elkaar in verbinding te brengen en uit te wisselen en kijkt uit naar nadere kennismaking en een fijne samenwerking iedereen binnen het netwerk.

 • 16 jul 2020

  Regionaal Convenant Woonoverlast

  Vanuit het Privacy Platform Eenheid Rotterdam (PPER) wordt hard gewerkt aan een nieuw regionaal convenant woonoverlast.

  Waar we in de eenheid nu nog werken met drie verschillende convenanten, hebben we straks 1 exemplaar voor alle 25 gemeenten. Een mooi moment, want de drie convenanten lopen af en dienen geactualiseerd te worden.

  De gemeenten ontvangen eind juli het concept van het nieuwe regionale convenant. Zij krijgen tot eind augustus de tijd om deze te bestuderen, samen met hun woningbouwpartners. Hun opmerkingen worden verwerkt. Daarna wordt het het convenant ter vaststelling naar het RVO gestuurd. Bij akkoord ondertekent de politiechef eenmaal voor de gehele eenheid. De burgemeesters ondertekenen het convenant vervolgens samen met hun woningbouwpartners op een zelf gekozen moment.