Burgerparticipatie kan op verschillende manieren worden toegepast: bijvoorbeeld als een maatschappelijk probleem in kaart gebracht moet worden, of als een gemeente een beter beeld wil krijgen van wat de burgers in hun gemeente nou eigenlijk bezighoudt.   

Er zijn nog 10 extra documenten zichtbaar als je bent ingelogd. Inloggen

Praktijkvoorbeelden

Mijn Rotterdam is dé centrale digitale ontmoetingsplek waar Rotterdammers de mogelijkheid hebben om mee te denken, -doen en - beslissen. Een plek waar Rotterdammers en ambtenaren elkaar weten te vinden en samen een stad creëren waarin het goed samenwerken en leven is. En waar bewoners meer invloed hebben op gemeentelijk beleid en hun leefomgeving.

 • Datum: 10 Nov 2022
 • Auteur: Gemeente Rotterdam
 • Documenttype: Praktijkvoorbeeld
 • Pagina's: 2

Overzicht van meest courante apps waarmee bewoners een bijdrage kunnen leveren aan de veiligheid in de buurt.

 • Datum: 19 Jan 2017
 • Documenttype: Praktijkvoorbeeld
 • Pagina's: 1

Om ervoor te zorgen dat het voor iedereen duidelijk is welke ruimte er is voor zeggenschap bij beleid of een project, gebruikt de gemeente Rotterdam de participatiecirkel.

 • Datum: 24 May 2022
 • Auteur: Gemeente Rotterdam
 • Documenttype: Praktijkvoorbeeld
 • Pagina's: 3

Van het opstarten van een buurtpreventieteam tot een goed overleg met politie en gemeenten, het staat allemaal in deze Praktijktips Buurtpreventie

 • Datum: 19 Jan 2017
 • Auteur: Michiel Jansen
 • Documenttype: Praktijkvoorbeeld
 • Pagina's: 35

Onderzoeksrapporten en publicaties

In Rotterdam, net als in veel andere Nederlandse gemeenten, doen burgers steeds vaker aan digitale buurtpreventie. In buurtveiligheidsgroepen, zoals een zelf opgerichte WhatsAppgroep of een buurtgroep in de Veilige Buurtapp werken zij samen aan de veiligheid in de buurt. In deze studie naar de effecten van digitale buurtpreventie in Rotterdam reconstrueerden wij - aan de hand van beleidsstukken en interviews - eerst de aan dit materiële beleid ten grondslag liggende beleidslogica. Die gaat er vanuit digitale buurtpreventie leidt tot een verbetering van de veiligheid, veiligheidsbeleving en leefbaarheid in een deelnemende buurt, maar wordt dat effect in de Rotterdamse praktijk ook bereikt?

 • Datum: 20 Sep 2019
 • Auteur: Marnix Eysink Smeets e.a.
 • Documenttype: Infographic
 • Pagina's: 112

Drs. Henk Sollie en dr. Nicolien Kop van het lectoraat Criminaliteitsbeheersing & Recherchekunde hebben onderzoek gedaan naar burgerparticipatie met online middelen. In hun onderzoek ‘Burgerparticipatie bij opsporingsonderzoek Venne’ hebben ze ervaringen van de eenheid Zeeland- West-Brabant vastgelegd en burgers naar hun mening hierover gevraagd. Burgers waarderen de participatie, maar de inzet kan volgens de onderzoekers optimaler

 • Datum: 1 Dec 2013
 • Auteur: Drs. Henk Sollie en dr. Nicolien Kop van het lectoraat Criminaliteitsbeheersing & Recherchekunde
 • Documenttype: Rapport
 • Pagina's: 1

Infographic horende bij het onderzoek alerte burgers, meer veiligheid? Onderzoek naar de werking van digitale buurtpreventie in Rotterdam

 • Datum: 20 Sep 2019
 • Auteur: Marnix Eysink Smeets e.a.
 • Documenttype: Infographic
 • Pagina's: 1

Er zijn weliswaar initiatieven die het betrekken van burgers bij de opsporing onderzoeken en stimuleren, maar het gebeurt nog onvoldoende. Het doel zou moeten zijn een treetje hoger op de participatieladder. Een overzicht van de kansen die er liggen voor politie en OM, ook ter inspiratie om op dat gebied nog meer te gaan ondernemen.

 • Datum: 10 Nov 2022
 • Auteur: Nicolien Kop Politieacademie, lector Criminaliteitsbeheersing & Recherchekunde
 • Documenttype: Rapport
 • Pagina's: 4

In het huidige tijdsgewricht is de zorg voor veiligheid verschoven van een exclusieve taak van de politie naar een gedeelde verantwoordelijkheid tussen een groot aantal publieke en private partijen en de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Dat is een gegeven, ieder moet zijn/haar eigen rol pakken om een bijdrage te leveren aan een veilige samenleving. Burgerparticipatie is hier een mooie uiting van, waarmee nog veel winst is te behalen in de nabije toekomst. Dat vereist wel dat we ervoor zorgen dat de politie – ook als er nieuwe mogelijkheden bijkomen – de regie blijft behouden, om nadelen te ondervangen en condities te creëren waarin kansen optimaal benut worden.

 • Datum: 16 Jul 2013
 • Auteur: Nicolien Kop Politieacademie, lector Criminaliteitsbeheersing & Recherchekunde
 • Documenttype: Rapport
 • Pagina's: 2

De verhouding tussen overheid en burger in het veiligheidsdomein is duidelijk aan het veranderen. Burgers zijn niet alleen slachtoffer, aangever of dader, maar steeds vaker ook participant en regisseur in de realisatie van hun eigen veiligheid.

 • Datum: 31 Dec 2021
 • Auteur: Nicolien Kop, Jerome Lam
 • Documenttype: Rapport
 • Pagina's: 16

Praktische hulp

Handzaam boekje met allerlei informatie over Buurtpreventie, inclusief tips over het opstarten van een buurtpreventieteam

 • Datum: 15 May 2017
 • Auteur: Michiel Jansen
 • Pagina's: 63