Preventie met Gezag is een structureel programma met structurele middelen en heeft als doel te voorkomen dat jongeren kiezen voor of doorgroeien in de criminaliteit. Het bieden van mogelijkheden en kansen gaat in het programma hand in hand met het stellen van grenzen. 

Er zijn nog 1 extra documenten zichtbaar als je bent ingelogd. Inloggen

Praktijkvoorbeelden

Met veel jongeren gaat het goed in Rotterdam. Toch zien we dat in bepaalde wijken de criminaliteit steeds zwaarder en heftiger wordt. En dat jongeren veel meer betrokken zijn bij criminaliteit in vergelijking met andere leeftijdsgroepen. Rotterdam wil beter grip krijgen op de risico’s die jongeren lopen, hen begeleiden naar een kansrijke toekomst. We werken aan hun veerkracht, weerbaarheid en talenten en we stellen grenzen wanneer dat nodig is

 • Datum: 21 Nov 2023

Onderzoeksrapporten en publicaties

Vrijwel alle Nederlandse en internationale literatuur over straatcultuur gaat over mannen. Niet alleen ligt de focus van deze onderzoeken op de gedragingen van mannen, ook zijn zij degenen die worden geïnterviewd, geobserveerd en geanalyseerd. Op basis van recent wetenschappelijk onderzoek (Roks & Van den Broek, 2020) en de werkpraktijk van Stichting JOZ lijken echter ook jonge vrouwen een belangrijke rol te vertolken binnen het leven van de Rotterdamse straat. In dit onderzoek komen daarom nadrukkelijk de meiden – en de professionals die met hen werken – aan het woord.

 • Datum: 1 Nov 2022
 • Auteur: Jeroen van den Broek
 • Documenttype: Rapport

Om te voorkomen dat kinderen van 9 tot 15 jaar bij ernstige delicten betrokken raken, zien professionals voor alle leeftijden een duidelijke meerwaarde in het versterken van het goed opgroeien van kinderen. Dit kan bijvoorbeeld door steun aan de ouders, het versterken van een veilige opvoedsituatie, ontplooiingsmogelijkheden voor jongeren in de wijk en een veilige ontwikkeling op school. Over de meerwaarde van repressief ingrijpen, zoals contact met de politie of jeugdzorg, bestaat minder overeenstemming. Zeker wanneer het gaat om kinderen tot 11 jaar. Dit blijkt uit onderzoek van de Hogeschool Utrecht, in opdracht van het WODC.

 • Datum: 31 Dec 2023
 • Auteur: Joep Hanrath, Eveline van der Herberg, Andrea Donker
 • Documenttype: Rapport

Een kennissynthese van ingroeimechanismen en rekruteringsprocessen van jongeren in de georganiseerde criminaliteit. Aanpak breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit (BOTOC). Voor de preventieve aanpak is het van belang om te weten waarom bepaalde jongeren en jongvolwassenen de georganiseerde criminaliteit in gaan. Wat zijn, met andere woorden, risico- en beschermende factoren? Op basis van deze kennis kunnen vervolgens zinvolle interventies worden (door)ontwikkeld en worden ingezet. In dit rapport wordt verslag gedaan van een literatuuronderzoek waarin de vraag centraal staat wat in de wetenschappelijke literatuur bekend is over ingroeimechanismen en rekruteringsprocessen van jongeren in de georganiseerde misdaad.

 • Datum: 8 Mar 2022
 • Auteur: Bekereeks: Hester de Boer, Henk Ferwerda, Jos Kuppens
 • Documenttype: Rapport
 • Pagina's: 61

Jongeren die veerkrachtig zijn, kunnen beter omgaan met problemen en tegenwicht bieden aan negatieve invloeden. Het ontwikkelen en vergroten van veerkracht speelt daarom een belangrijke rol bij het voorkomen van polarisatie en radicalisering. Een inventarisatie van betrokkenheid en behoeften van jongerenwerkers.

 • Datum: 31 Jul 2023
 • Auteur: Verwey-Jonkerinstituut - Ron van Wonderen
 • Documenttype: Rapport
 • Pagina's: 22

Een praktijkscan op interventies die vanuit BOTOC-gelden zijn opgestart om doorgroei en recrutering van jongeren in de criminaliteit te stoppen.

 • Datum: 1 Apr 2022
 • Auteur: Bureau Beke
 • Documenttype: Rapport
 • Pagina's: 47

Praktische hulp

Werken in de online leefwereld van jongeren. Handvatten voor jongerenwerkers en managers. Ism Jongerenwerk op Zuid Rotterdam.

 • Datum: 1 Jan 2019
 • Auteur: Nederlands Jeugdinstituut: Tarik Hamdiui en Jeroen van den Broek
 • Documenttype: Rapport
 • Pagina's: 22

Schiedam is één van de gemeenten uit onze regio die vanuit het rijk middelen heeft het programma Preventie met Gezag. Dit document bevat het uitvoeringsplan van de gemeente voor de aankomende jaren.

 • Datum: 2 Oct 2023
 • Auteur: Gemeente Schiedam
 • Pagina's: 46