Op donderdagmiddag 27 juni organiseerde de VAR een kennisbijeenkomst over domeinoverstijgend samenwerken tussen het Sociaal Domein en het Veiligheidsdomein, binnen en buiten PMG.

Wat is domeinoverstijgend samenwerken? En wat betekent het binnen en buiten Preventie met Gezag (PmG) – het programma om te voorkomen dat jongeren in– of doorgroeien in de criminaliteit? Een helder overzicht werd geschetst door Michiel Geuzinge. Michiel heeft  als senior adviseur openbare orde en veiligheid, op veel plekken in het land gezien wat het betekent als twee verschillende afdelingen, vaak, het zorg- en veiligheidsdomein, ineens nauw met elkaar moeten werken aan één doel. Binnen PmG gaat het niet alleen over zorg en veiligheid, maar ook onderwijs, wonen, welzijn en het bedrijfsleven aan bod. Alle obstakels op het pad van de samenwerking van verschillende ketens waren herkenbaar voor de zaal, helaas niet altijd bemoedigend. Daar tegenover staan gelukkig goede voorbeelden van samenwerking op verschillende plekken, bij gemeentes, instellingen en in kleine wijken soms, waar veel wel goed bij elkaar komt en grote stappen gezet kunnen worden om jongeren een gezond toekomstperspectief te bieden.

 Vervolgens kwamen twee goede voorbeelden uit de regio aan bod. Als eerste Schiedam – een gemeente met PmG -, waar de afdelingen Veiligheid en Sociaal Domein samen zijn gaan werken in de aanbesteding van het jongerenwerk. Door direct en samen van onderaf te kijken wat nodig is, lukte het een opdracht te formuleren, waarin het jongerenwerk effectief en de jongere centraal stellend, te werk kan gaan. Leidende principes zijn: uitgaan van de mogelijkheden van alle jongeren, zijn waar de jongeren zijn, leefwereld van de jongeren centraal, systeemgericht werken, slimme ketensamenwerking, grenzen stellen en kansen bieden.

Vanuit Capelle aan den IJssel – een gemeente zonder PmG – werd vervolgens levendig duidelijk gemaakt door stadsmarinier, Politie en Jeugd-BOA hoe meldingen die direct vanuit de Politie bij de gemeente terecht komen via het I28-formulier voor een enorme verbetering aan de preventiekant kunnen zorgen. Deze pilot met de naam vroegsignalering draait nog maar op een klein aantal plekken in Nederland, maar inspireerde de aanwezigen uit de regio Rotterdam in ieder geval zeer. De directe lijn in deze pilot zorgt ervoor dat signalen vanuit verschillende kanten rondom een persoon goed bij elkaar kunnen komen, waarop snel actie ondernomen kan worden als dat nodig blijkt te zijn.