Samenwerken aan veiligheid

De VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam is een samenwerkingsverband van 25 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Rotterdam.

De VAR functioneert binnen de regio als platform om kennis en ervaring te delen. Daarnaast ondersteunt de VAR regionale samenwerking tussen partners door actief te signaleren, agenderen, initiëren en verbinden. Daarbij houdt de VAR oog voor de diversiteit van de veiligheidsproblematiek in de regio. De aanpak is uiteindelijk altijd het meest gebaat bij lokaal maatwerk.

Criminaliteit en overlast stoppen niet bij gemeentegrenzen. Bovendien kunnen veiligheidsopgaven complex, divers en veranderlijk zijn. Samenwerking is dan ook een effectieve manier om lokale problemen samen met politie, OM en andere partners in een regionale context te bekijken èn aan te pakken. 

De kennisbank

Het laatste nieuws

  • 19 dec 2019 De VAR wenst u een fijne (en veilige) feestdagen!

    Dank voor de goede samenwerking en het vertrouwen, ook in 2020 zullen wij gezamenlijk weer de schouders gaan zetten onder actuele veiligheidsthema's. Namens de medewerkers en het bestuur van de VAR wensen wij u fijne en veilige feestdagen!  

  • 19 dec 2019 Privacy Platform Eenheid Rotterdam: nieuws én een oproep

    Het PPER heeft in 2019 mooie producten opgeleverd en staat klaar om zich ook in 2020 weer het hoofd te breken over knelpunten rondom privacy en informatiedeling. 

  • 9 dec 2019 Terugblik Leerhuis vuurwapens

    Op 18 november organiseerde VAR een leerhuisbijeenkomst rondom het thema vuurwapens. Op de bijeenkomst spraken Jeroen van den Broek (criminoloog), de politie (Wim Hoek) en de gemeente Rotterdam (Nienke Riemersma) over de achtergronden en aanpak van vuurwapengeweld in de eenheid Rotterdam. 

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.