Samenwerken aan veiligheid

De VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam is een samenwerkingsverband van 25 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Rotterdam.

De VAR functioneert binnen de regio als platform om kennis en ervaring te delen. Daarnaast ondersteunt de VAR regionale samenwerking tussen partners door actief te signaleren, agenderen, initiëren en verbinden. Daarbij houdt de VAR oog voor de diversiteit van de veiligheidsproblematiek in de regio. De aanpak is uiteindelijk altijd het meest gebaat bij lokaal maatwerk.

Criminaliteit en overlast stoppen niet bij gemeentegrenzen. Bovendien kunnen veiligheidsopgaven complex, divers en veranderlijk zijn. Samenwerking is dan ook een effectieve manier om lokale problemen samen met politie, OM en andere partners in een regionale context te bekijken èn aan te pakken. 

De kennisbank

Het laatste nieuws

 • 16 okt 2019 Lichte stijging geregistreerde criminaliteit in de eenheid Rotterdam

  In het eerste halfjaar van 2019 is de totale geregistreerde criminaliteit gestegen met 4 procent ten opzichte van het eerste halfjaar 2018. Tussen 2018 en 2017 was er sprake van een daling. 

  Deze en andere cijfers staan in de vandaag verschenen editie van het Gezamenlijke Veiligheidsbeeld van de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam. 

  Meer info leest u hier en hier.  

   

 • 1 okt 2019 Handreiking voor het onderwijs bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling beschikbaar

  In afstemming met betrokken ketenpartners is een handreiking ontwikkeld welke handvatten geeft aan professionals in het onderwijs hoe om te gaan met signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. De handreiking zal op korte termijn worden verspreid richting de colleges en veiligheidspartners. 

  Een preview valt hier te lezen.

 • 1 okt 2019 Wijziging emailadres VAR

  Recent heeft er een wijziging plaatsgevonden in het algemene emailadres van de VAR. Wij zijn vanaf heden bereikbaar op:

  var.rotterdam@politie.nl 

  Mocht u per abuis een mail versturen naar het oude emailadres, geen probleem, ook deze komen nog aan.  

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.