Samenwerken aan veiligheid

De VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam is een samenwerkingsverband van 25 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Rotterdam.

De VAR functioneert binnen de regio als platform om kennis en ervaring te delen. Daarnaast ondersteunt de VAR regionale samenwerking tussen partners door actief te signaleren, agenderen, initiëren en verbinden. Daarbij houdt de VAR oog voor de diversiteit van de veiligheidsproblematiek in de regio. De aanpak is uiteindelijk altijd het meest gebaat bij lokaal maatwerk.

Criminaliteit en overlast stoppen niet bij gemeentegrenzen. Bovendien kunnen veiligheidsopgaven complex, divers en veranderlijk zijn. Samenwerking is dan ook een effectieve manier om lokale problemen samen met politie, OM en andere partners in een regionale context te bekijken èn aan te pakken. 

De kennisbank

Het laatste nieuws

 • 2 jun 2020 Geef je gemeente op voor de digitale veiligheidsscan voor ondernemers!

  Het platform veilig ondernemen Rotterdam heeft een subsidie ontvangen voor het project ‘Cyberbuddies’. Dit project komt voort uit een reeks cyberbijeenkomsten voor ondernemers, waarbij ondernemers in de evaluatie vaak aangaven maatwerk advies te willen ontvangen. Cyberbuddies zijn ICT-studenten die kosteloos digitale veiligheidsscans uitvoeren bij kleine ondernemers.

  Het project wordt momenteel voorbereid. Wij horen graag welke gemeenten dit (kosteloos) willen aanbieden aan hun ondernemers, zodat het project indien gereed snel van start kan. Geef je interesse door aan Michael de Man, projectleider PVO via michael.deman@hetccv.nl of 06 316 80 811.

   

 • 26 mei 2020 2019: stijging van de geregistreerde criminaliteit, slachtofferschap gedaald

  Na enkele jaren van dalingen, is in 2019 het aantal misdrijven binnen de 25 gemeenten van de eenheid Rotterdam gestegen met 5%. Tegelijkertijd daalde het aantal inwoners dat slachtoffer werd van een misdrijf naar 15%. Ook gaven inwoners in 2019 een iets hoger cijfer voor de veiligheid en leefbaarheid in de woonbuurt. Dit zijn enkele uitkomsten van het gemeenschappelijk veiligheidsbeeld 2019.

   

 • 25 mei 2020 Naar Halt bij overtreden Corona maatregelen

  Als jongeren tussen de 12 en 18 jaar (in een te grote groep) te weinig afstand houden van elkaar, kunnen zij een boete van 95 euro krijgen, alsmede een aantekening bij Justitie. BOA's en politie kunnen hen echter ook verwijzen naar Halt en dat gebeurt op steeds meer plekken.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.