Samenwerken aan veiligheid

De VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam is een samenwerkingsverband van 25 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Rotterdam.

De VAR functioneert binnen de regio als platform om kennis en ervaring te delen. Daarnaast ondersteunt de VAR regionale samenwerking tussen partners door actief te signaleren, agenderen, initiëren en verbinden. Daarbij houdt de VAR oog voor de diversiteit van de veiligheidsproblematiek in de regio. De aanpak is uiteindelijk altijd het meest gebaat bij lokaal maatwerk.

Criminaliteit en overlast stoppen niet bij gemeentegrenzen. Bovendien kunnen veiligheidsopgaven complex, divers en veranderlijk zijn. Samenwerking is dan ook een effectieve manier om lokale problemen samen met politie, OM en andere partners in een regionale context te bekijken èn aan te pakken. 

 

De kennisbank

Het laatste nieuws

  • 19 jul 2021 Week van de Veiligheid: 11-17 oktober 2021

    Ieder jaar wordt in oktober de landelijke Week van de Veiligheid georganiseerd. In die week brengen we, het thema veiligheid extra onder de aandacht. In 2021 is de Week van de Veiligheid van maandag 11 oktober tot en met zondag 17 oktober.

  • 15 jul 2021 Ontwikkeling Lokale PGA zorg en veiligheid

    Op woensdag 14 juli verstuurde de VAR een brief naar alle gemeenten in de eenheid om hen te informeren over de ontwikkelingen rondom de Lokale Persoonsgerichte Aanpak zorg en veiligheid.

  • 15 jul 2021 Leerhuis Kwetsbare mensen in Kwetsbare wijken - 16 september 2021

    Op donderdag 16 september aanstaande organiseert de VAR het Leerhuis Kwetsbare mensen in Kwetsbare wijken. De eerste spreker is inmiddels bekend.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.