Samenwerken aan veiligheid

De VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam is een samenwerkingsverband van 25 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Rotterdam.

De VAR functioneert binnen de regio als platform om kennis en ervaring te delen. Daarnaast ondersteunt de VAR regionale samenwerking tussen partners door actief te signaleren, agenderen, initiëren en verbinden. Daarbij houdt de VAR oog voor de diversiteit van de veiligheidsproblematiek in de regio. De aanpak is uiteindelijk altijd het meest gebaat bij lokaal maatwerk.

Criminaliteit en overlast stoppen niet bij gemeentegrenzen. Bovendien kunnen veiligheidsopgaven complex, divers en veranderlijk zijn. Samenwerking is dan ook een effectieve manier om lokale problemen samen met politie, OM en andere partners in een regionale context te bekijken èn aan te pakken. 

 

De kennisbank

Het laatste nieuws

 • 30 jan 2023 Gegevensdeling aanpak woonoverlast

  Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) heeft samen met de Rijksuniversiteit Groningen een FAQ ontwikkeld met maar liefst 37 vragen over de gegevensdeling aanpak woonoverlast.

  De FAQ kun je hier vinden en maakt onderdeel uit van het uitgebreide dossier woonoverlast van het CCV.

   

   

   

 • 30 jan 2023 Bestuurlijke gespreksronde digitale veiligheid

  Als gemeentebestuurder word je op verschillende manieren met digitale veiligheid geconfronteerd. De VNG koppelt in bestuurlijke gespreksronde gemeenten aan elkaar voor een interactief gesprek waarin gemeentebestuurders en ambtelijke experts ervaringen uitwisselen. Aanmelden voor een bestuurlijk gesprek kan via https://digitaleveiligheid.pleio.nl. Of door een mailtje te sturen naar teamadv@vng.nl. 

 • 30 jan 2023 (Cyber)oefendriehoek

  De omvang van cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit neemt gestaag toe in zowel het gemeentehuis als binnen de gemeentegrenzen bij inwoners en ondernemers. Toch is het niet altijd duidelijk wat burgemeesters en de lokale driehoek precies kunnen doen bij dit soort incidenten. Daarom heeft de VNG samen met het OM en de politie op 12 januari een (cyber)oefendriehoek georganiseerd. Heb je interesse in een volgende editie? Neem dan contact op met Anniek de Koning of Team Agenda Digitale veiligheid.

   

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.