Samenwerken aan veiligheid

De VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam is een samenwerkingsverband van 25 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Rotterdam.

De VAR functioneert binnen de regio als platform om kennis en ervaring te delen. Daarnaast ondersteunt de VAR regionale samenwerking tussen partners door actief te signaleren, agenderen, initiëren en verbinden. Daarbij houdt de VAR oog voor de diversiteit van de veiligheidsproblematiek in de regio. De aanpak is uiteindelijk altijd het meest gebaat bij lokaal maatwerk.

Criminaliteit en overlast stoppen niet bij gemeentegrenzen. Bovendien kunnen veiligheidsopgaven complex, divers en veranderlijk zijn. Samenwerking is dan ook een effectieve manier om lokale problemen samen met politie, OM en andere partners in een regionale context te bekijken èn aan te pakken. 

 

De kennisbank

Het laatste nieuws

 • 14 jan 2022 NVWA waarschuwt voor kruidenpreparaten Shambala en OPEN UP

  Nieuwsbericht NVWA | 11-01-2022

  De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwt consumenten het kruidenpreparaat Shambala en OPEN UP niet te gebruiken. Deze kruidenpreparaten bevatten ingrediënten, die een risico vormen voor de volksgezondheid. De NVWA heeft de verkopers opgedragen te stoppen met de verkoop en de middelen uit de handel te halen. De NVWA ziet hierop toe.

   

 • 14 jan 2022 Colorverbod moet worden geschrapt uit APV

  VNG vrijdag 7 januari 2022

  De Hoge Raad heeft het colorverbod in de Algemene plaatselijke verordening (APV) onverbindend verklaard. Het gaat om het verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties, zoals het logo van een verboden motorclub. Gemeenten moeten dit verbod uit de APV schrappen. 

 • 12 jan 2022 Landelijke evaluatie WVGGZ: schrap de hoorplicht

  Op 16 december verscheen de eerste evaluatie WVGGZ en WZD deel I. Aanbeveling 15 luidt: schrap de hoorplicht van de burgemeester. Een resultaat dat mede gebasseerd is op de uitkomsten van het onderzoek van de Erasmus Universiteit, waartoe de VAR eind 2020 opdracht gaf. Het onderzoek werd in het evaluatieraport genoemd en geciteerd.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.