Samenwerken aan veiligheid

De VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam is een samenwerkingsverband van 25 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Rotterdam.

De VAR functioneert binnen de regio als platform om kennis en ervaring te delen. Daarnaast ondersteunt de VAR regionale samenwerking tussen partners door actief te signaleren, agenderen, initiëren en verbinden.  Daarbij houdt de VAR oog voor de diversiteit van de veiligheidsproblematiek in de regio. De aanpak is uiteindelijk altijd het meest gebaat bij lokaal maatwerk.

Criminaliteit en overlast stoppen niet bij gemeentegrenzen. Bovendien kunnen veiligheidsopgaven complex, divers en veranderlijk zijn. Samenwerking is dan ook een effectieve manier om lokale problemen samen met politie, OM en andere partners in een regionale context te bekijken èn aan te pakken. 

De kennisbank

Het laatste nieuws

  • 3 apr 2019 Gezamenlijk Veiligheidsbeeld regio Rotterdam 2018

    De totale geregistreerde criminaliteit in de eenheid Rotterdam is in 2018 gedaald met 9 procent ten opzichte van 2017.  Tussen 2017 en 2016 was ook al sprake van een daling van het aantal geregistreerde misdrijven.

  • 19 mrt 2019 Burgemeester demonstreert de sleutelbox als bescherming tegen inbraak voor keyless entry auto's

    Gemeente Hendrik Ido Ambacht heeft een sleutelbox laten ontwikkelen. Deze sleutelbox kan als bescherming dienen tegen inbraak voor keyless entry auto's.

  • 21 feb 2019 Koning Willem-Alexander bezoekt Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond

    Zijne Majesteit de Koning heeft op dinsdagmiddag 19 februari een bezoek gebracht aan ZSM en het Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

-->