Samenwerken aan veiligheid

De VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam is een samenwerkingsverband van 25 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Rotterdam.

De VAR functioneert binnen de regio als platform om kennis en ervaring te delen. Daarnaast ondersteunt de VAR regionale samenwerking tussen partners door actief te signaleren, agenderen, initiëren en verbinden. Daarbij houdt de VAR oog voor de diversiteit van de veiligheidsproblematiek in de regio. De aanpak is uiteindelijk altijd het meest gebaat bij lokaal maatwerk.

Criminaliteit en overlast stoppen niet bij gemeentegrenzen. Bovendien kunnen veiligheidsopgaven complex, divers en veranderlijk zijn. Samenwerking is dan ook een effectieve manier om lokale problemen samen met politie, OM en andere partners in een regionale context te bekijken èn aan te pakken. 

 

De kennisbank

Het laatste nieuws

 • 26 aug 2022 Webinarreeks Radicalisering en Maatschappelijk Onrust

  De VAR organiseert dit jaar een webinarsreeks op het thema Radicalisering en Maatschappelijke Onrust. Het eerstvolgende webinar is op donderdag 29 september van 9.30-12.00 uur en gaat over de signalering van radicalisering. 

 • 26 aug 2022 Week van de Veiligheid 2022

  Week 41 (10 tot 17 oktober) staat ieder jaar in het teken van de week van de veiligheid. In de week van de veiligheid worden jaarlijks evenementen georganiseerd om bepaalde thema’s extra onder de aandacht te brengen of het gesprek aan te gaan met inwoners en ondernemers.

 • 25 aug 2022 Wat weet jij, wat wij niet weten?

  Meld Misdaad Anoniem (M.) is samen met de private sector en overheden een campagne gestart tegen ondermijnende criminaliteit in de vastgoedbranche. Denk aan drugsproductie, de opslag van illegale goederen en illegale prostitutie. De campagne vergroot het bewustzijn van vastgoedmedewerkers en biedt een veilige meldplek.

   

   

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.