Samenwerken aan veiligheid

De VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam is een samenwerkingsverband van 23 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Rotterdam.

De VAR functioneert binnen de regio als platform om kennis en ervaring te delen. Daarnaast ondersteunt de VAR regionale samenwerking tussen partners door actief te signaleren, agenderen, initiëren en verbinden. Daarbij houdt de VAR oog voor de diversiteit van de veiligheidsproblematiek in de regio. De aanpak is uiteindelijk altijd het meest gebaat bij lokaal maatwerk.

Criminaliteit en overlast stoppen niet bij gemeentegrenzen. Bovendien kunnen veiligheidsopgaven complex, divers en veranderlijk zijn. Samenwerking is dan ook een effectieve manier om lokale problemen samen met politie, OM en andere partners in een regionale context te bekijken èn aan te pakken. 

 

De kennisbank

Het laatste nieuws

  • 7 jun 2023 Nieuw leernetwerk polarisatie voor gemeenten

    Op 22 juni van 10:00 tot 14:00 organiseren Movisie, KIS en het Expertisecentrum Sociale Stabiliteit (ESS) een leernetwerk voor polarisatie. In dit leernetwerk wordt gewerkt aan het versterken van vertrouwen tussen inwoners en gemeenten en inwoners onderling. Meld je nu aan!

  • 6 jun 2023 Governance Burgernet wijzigt

    Vanaf 5 juni zijn gemeenten bestuurlijk uit het programma Burgernet gestapt. Zij blijven wel betrokken vanuit een ambassadeursrol.

  • 30 mei 2023 Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 58 (DTN58) Mei 2023

    Uit het meest recente Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN 58) van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) blijkt dat de terroristische dreiging op Nederland het afgelopen half jaar is toegenomen. Het dreigingsniveau wordt vastgesteld op niveau 3. Dat betekent dat een aanslag in Nederland voorstelbaar is. U kunt het DTN58 hier vinden.

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.