Samenwerken aan veiligheid

De VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam is een samenwerkingsverband van 25 gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie binnen de eenheid Rotterdam.

De VAR functioneert binnen de regio als platform om kennis en ervaring te delen. Daarnaast ondersteunt de VAR regionale samenwerking tussen partners door actief te signaleren, agenderen, initiëren en verbinden. Daarbij houdt de VAR oog voor de diversiteit van de veiligheidsproblematiek in de regio. De aanpak is uiteindelijk altijd het meest gebaat bij lokaal maatwerk.

Criminaliteit en overlast stoppen niet bij gemeentegrenzen. Bovendien kunnen veiligheidsopgaven complex, divers en veranderlijk zijn. Samenwerking is dan ook een effectieve manier om lokale problemen samen met politie, OM en andere partners in een regionale context te bekijken èn aan te pakken. 

De kennisbank

Het laatste nieuws

 • 25 mrt 2020 Kamerbrief over bestuurlijk instrumentarium straatterreur

  In deze kamerbrief van 20 februari jl. zet minister Grapperhaus het bestuurlijk instrumentarium tegen 'straatterreur'op een rij.

 • 19 mrt 2020 Film en voorlichting zinloos geweld - Halt en Fataal

  Halt ziet veel jongeren die over grenzen zijn gegaan, ook jongeren die zich schuldig maken aan mishandeling. De grote impact die dit heeft brengt de film Fataal doeltreffend in beeld. Een waardevolle samenwerking is het gevolg.

 • 25 mrt 2020 Bereikbaarheid VAR / annulering bijeenkomsten & trainingen tot 1 juni

  De VAR past haar werkzaamheden aan en voert de maatregelen naar aanleiding van de Corona crisis uit. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van de VAR medewerkers alsook de door ons georganiseerde bijeenkomsten. 

   

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.