Dit najaar start de Rijksoverheid met een meerjarig camagneprogamma om de digitale weerbaarheid van de Nederlandse burger te vergroten en het slachtofferschap van cybercrime en online fraude te verminderen. 

De campagnes zijn een initiatief vanuit het landelijk actieprogramma Online Fraude. In dit programma werken publieke en private partners samen bij een integrale aanpak.

Welke publiekscommunicatie komt eraan?
Dit najaar start de publiekscommunicatie met publiekscampagnes op een drietal thema’s, namelijk:

  1. ‘social engineering’,
  2. 1 multi-factor authenticatie (inloggen in twee stappen),
  3. software-updates.

De aftrap van de eerste campagne over ‘social engineering’ is voorzien in oktober. Later dit najaar komt er een campagne over multi-factor authenticatie start een nieuwe ronde van de publiekscampagne ‘Doe je updates’ die gericht is op het doen van software-updates.


Een lokale aanpak heeft meerwaarde
Om de effectiviteit van de campagne zo groot mogelijk te laten zijn is er een nationale én lokale aanpak. Het is belangrijk om mensen lokaal en via de eigen persoonlijke omgeving van goede informatie en handelingsperspectief te voorzien, omdat cybercrime en online fraude iedereen kan overkomen. 

Gemeenten vervullen een spilfunctie in het weerbaar maken van de burger
Gemeenten zijn volop actief in de wereld van cybercrimepreventie, cybersecurity en online fraude. De City Deal Cybercrime is daar een voorbeeld van, maar ook de groep ‘cyberburgemeesters’ die zich hard maakt voor meer aandacht voor cyberonderwerpen. Op advies van gemeenten is in de Nederlandse Cybersecurity Strategie opgenomen dat campagnes worden georganiseerd in samenwerking met gemeenten voor optimale inzet van de beschikbare gemeentelijke en lokale communicatiekanalen. 


Wat kun jij doen?
Als medewerker in één van de gemeenten of sociaal-maatschappelijke en culturele organisaties, dicht bij de burger, ben je van harte uitgenodigd om binnen je eigen bereik aandacht te geven aan de komende campagnes. De thema’s kunnen besproken worden op voorlichtingsavonden, in cursussen, gepresenteerd worden in events rondom het thema cybersecurity, en verder gedeeld worden bijvoorbeeld via de (digitale) wijkagenten en buurtambassadeurs. Ter ondersteuning wordt vanuit de Rijksoverheid een toolkit met verschillende campagnematerialen beschikbaar gesteld.


Hoe nu verder?
Dit geldt vooral als vooraankondiging. Concrete actie is nu nog niet nodig. Maar, als in oktober meer helder is over hoe de campagnes er precies uit gaan zien, is het handig om alvast in de agenda’s rekening te houden met de komende activiteiten. Je kunt deze campagnes hierbij inzetten.