Uit het onderzoek ‘Aangifte doe je niet’ van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) blijkt dat het doen van aangifte door Nederlandse minderjarige slachtoffers van seksuele uitbuiting nog niet zo vanzelfsprekend is. Slachtoffers doen vaak geen aangifte omdat ze bang zijn voor de dreigementen van de mensenhandelaar, onvoldoende vertrouwen hebben in de overheidsinstanties of zichzelf niet als slachtoffer herkennen.


De politie heeft, in samenwerking met het OM, en het CKM de opdracht verleend om de ‘proeftuin aangiftebereidheid’ te starten. In deze proeftuin zijn interventies ingezet om drempels voor het doen van aangifte bij het slachtoffer weg te nemen. Om beter zicht te krijgen op de meerwaarde van deze interventies is de aanbeveling om deze proeftuinen te verlengen. De interventies worden in dit rapport uitgelegd, evenals de aanbeveling om de proeftuinen te verlengen.