Bij de bestrijding van jeugdcriminaliteit ligt de nadruk op het voorkómen dat jong begonnen delinquentie uitmondt in een langdurige criminele loopbaan.

Er zijn nog 7 extra documenten zichtbaar als je bent ingelogd. Inloggen

Onderzoeksrapporten en publicaties

Een ‘position paper’ over het standpunt dat regulier jongerenwerk op diverse plekken helaas ontoereikend blijkt voor preventieve interventies gericht op de jeugd die lokaal verantwoordelijk is voor ernstige overlast en jeugdcriminaliteit. Dit position paper wordt ingezet om deze belangrijke kwestie aan te boren binnen de integrale aanpak van jeugdcriminaliteit, zeker in een tijdsgewricht gekenmerkt door zorgen over ‘verjonging’ en ‘verharding’ in de jeugdcriminaliteit. Over ‘wat werkt’ en ‘wie werkt’ in jongerenwerk om recidive te voorkomen en sociale problematiek te verminderen.

 • Datum: 30 Oct 2022
 • Auteur: Jan Dirk de Jong
 • Documenttype: Rapport
 • Pagina's: 30

Een rapport dat gebruikt kan worden bij het ontwikkelen van een kwaliteitskader voor het effectief inzetten van interventies ter bestrijding van jeugdcriminaliteit.

 • Datum: 5 Jun 2024
 • Auteur: Jan Hendriks en Geert Jan Stams
 • Documenttype: Rapport
 • Pagina's: 78

In dit onderzoek worden de behoeften van jongeren met risicogedrag verkend,waaronder betrokkenheid bij criminele activiteiten, aan ondersteuning en hulp. Daarnaast wordt een vorm van ondersteuning onderzocht die mogelijk bij hun behoeften aansluit. Het gaat hierbij om ervaringsdeskundige ondersteuning.

 • Auteur: Margriet Lenkens
 • Documenttype: Rapport
 • Pagina's: 275

Een kwalitatief onderzoek, in opdracht van politie Rotterdam, naar doorgroeiers in de druggerelateerde criminaliteit. Dit onderzoek richtte zich op de manier waarop jongeren in de leeftijd van 9 t/m15 jaar in de drugscriminaliteit terecht komen.

 • Datum: 27 Sep 2022
 • Auteur: Drs. Valérie Peeck; Drs. Christel van Sambeek; Drs. Zora Witteveen
 • Documenttype: Rapport
 • Pagina's: 36

Een onderzoek naar de achtergronden van wapens en wapengeweld onder jongeren in Rotterdam. In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de aard en achtergronden van wapens en wapengeweld onder jongeren in Rotterdam. Met verschillende methoden is geprobeerd diepere inzichten te krijgen in de vraag welke jongeren een mes en andere wapens bezitten, dragen of gebruiken.

 • Datum: 30 Aug 2022
 • Auteur: Frank M. Weerman, Robby A. Roks, Jeroen B.A. van den Broek & Jip C. Willink
 • Documenttype: Rapport
 • Pagina's: 160

Specialistisch jeugdwerk voor de 2%. Over plus-preventie tussen jongerenwerk en jeugdzorg. Een basis voor specialistisch jeugdwerk in de praktijk, met de eerste aanzet voor werkzame bestanddelen ‘wat werkt’, ‘wie werkt’ en waarborging. Daarnaast ook de belangrijke factoren waarneming en waardering.

 • Datum: 16 Oct 2023
 • Auteur: Jan Dirk de Jong en Nienke de Wit
 • Documenttype: Handboek
 • Pagina's: 195

Een kennissynthese van ingroeimechanismen en rekruteringsprocessen van jongeren in de georganiseerde criminaliteit. Aanpak breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit (BOTOC). Voor de preventieve aanpak is het van belang om te weten waarom bepaalde jongeren en jongvolwassenen de georganiseerde criminaliteit in gaan. Wat zijn, met andere woorden, risico- en beschermende factoren? Op basis van deze kennis kunnen vervolgens zinvolle interventies worden (door)ontwikkeld en worden ingezet. In dit rapport wordt verslag gedaan van een literatuuronderzoek waarin de vraag centraal staat wat in de wetenschappelijke literatuur bekend is over ingroeimechanismen en rekruteringsprocessen van jongeren in de georganiseerde misdaad.

 • Datum: 8 Mar 2022
 • Auteur: Bekereeks: Hester de Boer, Henk Ferwerda, Jos Kuppens
 • Documenttype: Rapport
 • Pagina's: 61

Praktische hulp

Een tool die gemeenten kunnen gebruiken bij het ontwikkelen van een aanpak Wapens en Jongeren

 • Datum: 16 Jun 2024
 • Auteur: VAR
 • Documenttype: Toolbox
 • Pagina's: 52

Werken in de online leefwereld van jongeren. Handvatten voor jongerenwerkers en managers. Ism Jongerenwerk op Zuid Rotterdam.

 • Datum: 1 Jan 2019
 • Auteur: Nederlands Jeugdinstituut: Tarik Hamdiui en Jeroen van den Broek
 • Documenttype: Rapport
 • Pagina's: 22

Weerbare jeugd

‘Snel 100 euro scoren? Je hoeft alleen maar je pinpas uit te lenen.’ Lijkt makkelijk verdiend, maar dat is het niet. Het spaargeld van (vaak) oudere mensen die zijn opgelicht, komt zo op jouw rekening te staan. Dat is strafbaar én jij bent makkelijk te vinden, want de bank heeft jouw gegevens en de oplichter komt er mee weg. Trap er niet in en zeg: Nee. Meer info: www.politie.nl/moneymule. #moneymule #geldezel #witwassen #gewoonnietdoen #neezeggen #verdienjegeldeerlijk #vhdp #vraaghetdepolitie

 • Datum: 8 Feb 2023
 • Documenttype: Campagnemateriaal

Flyer Biedt iemand geld aan om je pinpas te lenen?

 • Datum: 8 Feb 2023
 • Documenttype: Campagnemateriaal

Flyer

 • Datum: 8 Feb 2023
 • Documenttype: Campagnemateriaal
 • Datum: 8 Feb 2023
 • Documenttype: Campagnemateriaal
 • Datum: 8 Feb 2023
 • Documenttype: Campagnemateriaal
 • Datum: 8 Feb 2023
 • Documenttype: Campagnemateriaal
 • Datum: 8 Feb 2023
 • Documenttype: Campagnemateriaal
 • Datum: 8 Feb 2023
 • Documenttype: Campagnemateriaal