In opdracht van het Regionaal VeiligheidsOverleg (RVO) brengt de VAR twee keer per jaar een regionale monitor uit. Het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld stelt de veiligheidspartners in staat om de cijfermatige ontwikkelingen binnen de thema's van het Regionale Beleidsplan te volgen en zonodig bij te sturen. De monitor bundelt cijfers van politie, OM, Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond, Veiligheidshuis Zuid-Holland-Zuid, RIEC, Burgernet, Enver, Jeugdteams ZHZ en Halt. Eens per twee jaar worden ook de cijfers van de landelijke VeiligheidsMonitor opgenomen in de rapportage. 

De rapportage geeft een meerjarig beeld van de veiligheidssituatie op eenheids-, districtelijk en gemeentelijk niveau. In de thematische hoofdstukken is informatie te vinden over misdrijven en incidenten, jeugdoverlast, persoonsgerichte aanpak en ZSM, ondermijning en Burgernet.

Het meest recente rapport staat onderaan de pagina onder Documenten & Links.

Eerdere publicaties:

2023

Regionale rapportage Veiligheidsmonitor 2023

Rapport Gezamenlijk Veiligheidsbeeld 2023

Factsheet Gezamenlijk Veiligheidsbeeld 2023

Rapport Gezamenlijk Veiligheidsbeeld 1e helft 2023

Factsheet Gezamenlijk Veiligheidsbeeld 1e helft 2023

2022

Rapport Gezamenlijk Veiligheidsbeeld 2022

Facsheet Gezamenlijk Veiligheidsbeeld 2022

Rapport Gezamenlijk Veiligheidsbeeld 1e helft 2022

Factsheet Gezamenlijk Veiligheidsbeeld 1e helft 2022

 

2021

Rapport Gezamenlijk Veiligheidsbeeld 2021

Factsheet Gezamenlijk Veiligheidsbeeld 2021

Rapport Gezamenlijk Veiligheidsbeeld 1e helft 2021

Factsheet Gezamenlijk Veiligheidsbeeld 1e helft 2021

 

2020

Rapport Gezamenlijk Veiligheidsbeeld 2020

Factsheet Gezamenlijk Veiligheidsbeeld 2020

Rapport Gezamenlijk Veiligheidsbeeld 1e helft 2020

Factsheet Gezamenlijk Veiligheidsbeeld 1e helft 2020

 

2019

Rapport Gezamenlijk Veiligheidsbeeld 2019

Rapport Gezamenlijk Veiligheidsbeeld 1e helft 2019

 

 

 

 

 

Onderzoeksrapporten en publicaties

In deze rapportage zijn de objectieve cijfers over de veiligheidssituatie in de politie-eenheid Rotterdam op een rij gezet. De rapportage heeft betrekking op 2021, 2022 en 2023.

 • Datum: 8 Apr 2024
 • Auteur: Ipsos I&O
 • Documenttype: Rapport
 • Pagina's: 203

Dit factsheet is een samenvatting van het gelijknamige rapport en geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van High-Impact-Crime, vermogenscriminaliteit, jeugd en veiligheid in de politie-eenheid Rotterdam

 • Datum: 8 Apr 2024
 • Auteur: Ipsos I&O
 • Documenttype: Rapport
 • Pagina's: 6

De Veiligheidsmonitor is een tweejaarlijks bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap.

 • Datum: 31 May 2024
 • Auteur: Ipsos I&O
 • Documenttype: Rapport
 • Pagina's: 126