Uit de regionale rapportage van de Veiligheidsmonitor 2023 blijkt dat inwoners binnen de politie-eenheid Rotterdam (bestaande uit 23 gemeentes in de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid Holland Zuid) gemiddeld dezelfde cijfers geven voor veiligheid en leefbaarheid als in 2021.

Veiligheidsalliantie regio Rotterdam

Hier zijn de belangrijkste bevindingen, waarbij het beeld per gemeente kan verschillen: 

  • Veiligheid in de buurt: Het gemiddelde rapportcijfer voor veiligheid in de buurt was een 7,1 in de eenheid Rotterdam. Dit blijft gelijk aan het cijfer van 2021.
  • Leefbaarheid: Inwoners waardeerden de leefbaarheid met een gemiddeld rapportcijfer van 7,3, wat ook gelijk is aan het cijfer van de vorige editie van de Veiligheidsmonitor.
  • Overlast in de buurt: Verkeersoverlast is nog steeds het type overlast waar inwoners het vaakst overlast van ervaren, gevolgd door fysieke verloedering. De ervaren overlast van rondhangende jongeren is afgenomen.
  • Sociale cohesie: Volgens inwoners is de sociale cohesie in de buurt afgenomen. Ze zijn ook minder tevreden over het functioneren van de politie, de gemeentelijke handhavers en de aanpak van leefbaarheid en veiligheid door de gemeente. 

Slachtofferschap delicten
Meer inwoners zijn slachtoffer geweest van een geweldsdelict. Bij alle drie de vormen van geweldsdelicten in de Veiligheidsmonitor is er sprake van een toename: seksueel geweld (van 1,0% naar 1,8%), mishandeling (van 1,1% naar 1,5%) en bedreiging (van 4,3% naar 5,4%). Het aandeel inwoners dat slachtoffer is geworden van online criminaliteit is wel afgenomen ten opzichte van 2021.

Online criminaliteit
Inwoners werden minder vaak slachtoffer van online oplichting of fraude (van 10,5% naar 9,8%) en/of hacken (van 7,1% naar 5,2%). Inwoners van de eenheid Rotterdam nemen in 2023 minder preventiemaatregelen om hun digitale gegevens te beschermen dan in 2021. Men verandert minder vaak hun wachtwoorden, en ook gebruiken inwoners minder vaak een virusscanner of firewall. Wel is het gebruik van wachtwoordmanagers toegenomen.

Herkennen en/of melden verdachte situaties
Inwoners is voor verschillende verdachte situaties en problemen die in de buurt kunnen voorkomen, gevraagd of inwoners deze herkennen in hun buurt. Het meest genoemd zijn verdachte situaties met betrekking tot een voertuig (bijv. rondjes blijven rijden in de buurt, lang in een geparkeerde auto blijven zitten, altijd verschijnen op een bepaalde dag/tijd). De minst genoemde verdachte situaties uit de lijst zijn aanwijzingen voor illegale prostitutie, een sterke chemische (soort anijsachtige) geur bij bepaalde panden/locaties en verpakkingen van chemicaliën bij panden/locaties waar je deze niet zou verwachten. Bijna een kwart van de inwoners binnen de eenheid Rotterdam heeft behoefte aan meer informatie over hoe ze verdachte situaties kunnen herkennen en/of melden, twee derde van de inwoners heeft hier geen behoefte aan.

Herkomst cijfers
De Veiligheidsmonitor is een tweejaarlijkse grootschalige bevolkingsenquête, uitgevoerd door het CBS en Ipsos I&O in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, waarin sinds 2012 de thema’s leefbaarheid van de woonbuurt, veiligheidsbeleving, slachtofferschap van criminaliteit, discriminatie, het oordeel van de burger over het functioneren van de politie en preventiegedrag worden onderzocht. De uitvoering van de Veiligheidsmonitor 2023 vond plaats van begin augustus tot en met eind oktober 2023.

In deze rapportage staan de resultaten van de gemeenten binnen de politie-eenheid Rotterdam in een overzichtelijk rapport. In totaal hebben 16.564 van de 52.843 geselecteerde inwoners binnen de regio een volledige vragenlijst ingevuld. Dit komt neer op een respons van 31,3 procent.