Kennisbank onderwerp

Regionaal wordt gewerkt aan vijf opgaven uit het Regionaal Beleidskader Mensenhandel:

 1. Verbeteren zicht op aard en omvang.
 2. Bevorderen regionale samenwerking.
 3. Awareness, signaleren en melden.
 4. Aanpakken faciliteerders en mensenhandelaren.
 5. Preventie en zorg voor slachtoffers.

Burgemeester Peter Oskam van Capelle aan den IJssel is bestuurlijk portefeuillehouder Mensenhandel in onze eenheid.

Binnen de VAR werkt een regionaal beleidsregisseur Mensenhandel. Samen met netwerkpartners (vanuit zorg en veiligheid), die deelnemen in de verschillende werkgroepen, ondersteunt de VAR de gemeenten.

 

Account aanvragen

Veiligheidsprofessionals kunnen gebruik maken van meer praktische hulp door zich te registreren.

Mensenhandel

Documenten

 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
De campagne ‘Kijk op Mensenhandel’ is beschikbaar voor alle gemeenten die binnen de eigen organisatie willen werken aan bewustzijn rond het thema mensenhandel. Met het beschikbare materiaal kunt u als gemeente uw medewerkers op laagdrempelige wijze informeren over arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting en seksuele uitbuiting. Zo krijgen medewerkers antwoord op vragen als: wat kunnen zij signaleren in bepaalde situaties? En welke vragen kunnen zij stellen in gevallen waarin ze twijfelen of mogelijk sprake is van mensenhandel? In het document staat een toelichting over de camapgne en de manier waarop deze ingezet kan worden.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 11
Deze monitor geeft meer inzicht in de aard en omvang van mensenhandel in de regio Rotterdam. De monitor is ontwikkeld in het kader van de regionale aanpak mensenhandel en is een product van de VeiligheidsAlliantie Rotterdam (VAR) en opgezet in samenwerking met de politie Eenheid Rotterdam, Nederlandse Arbeidsinspectie, RIEC Rotterdam, FIER en de gemeenten Dordrecht en Rotterdam. De monitor heeft dan ook betrekking op de 25 regiogemeenten die bij de VAR zijn aangesloten.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
Inmiddels vluchten veel Oekraïners weg uit, op zoek naar veiligheid elders. Zij zijn kwetsbaar om slachtoffer van mensenhandel en uitbuiting te worden. Veel mensen bieden hulp, maar helaas is niet iedereen te vertrouwen. Deze flyer geeft tips voor een veilige vlucht en is beschikbaar in drie verschillende talen.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
Handelingsperspectief voor signaleren, herkennen en melden van de verschillende vormen van mensenhandel.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
De regionale Mensenhandelmonitor is bedoeld om inzicht te bieden in de aard (verschijnselen) en geschatte omvang van mensenhandel en in de geleverde inspanningen. Dergelijke informatie bij elkaar kan op termijn richting geven aan nieuw beleid en het stellen van prioriteiten in de aanpak. De monitor biedt in de eerste instantie informatie die makkelijk te ontsluiten is. Er worden op dit moment afspraken gemaakt over de registratie zodat in 2022 meer context bij de cijfers kan worden gegeven. De regionale Mensenhandelmonitor is een product van Directie Veilig van gemeente Rotterdam en samenwerkingspartners Avim, OM, Fier, ISZW en Humanitas.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 2
VNG en Comensha (het landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel) hebben samen de Longread Mensenhandel in Nederland ontwikkeld. De journalistieke longread is een website met een verzameling ervaringsverhalen van zowel slachtoffers als professionals, van handhaver tot zorgcoördinator en officier van justitie.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1
Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid om mensenhandel en uitbuiting tegen te gaan en slachtoffers hulp te bieden. Om gemeenten te ondersteunen bij het maken van beleid, heeft de VNG het Kompas Aanpak Mensenhandel ontwikkeld. Gemeenten, ministeries, CoMensha, CCV, zorgcoördinatoren en ketenregisseurs hebben hieraan meegewerkt.
 • Datum: 04 Oct 23
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 1

Laatst toegevoegde documenten

 • Datum: 14 jul 2023
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
 • Datum: 14 jul 2023
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0
De campagne ‘Kijk op Mensenhandel’ is beschikbaar voor alle gemeenten die binnen de eigen organisatie willen werken aan bewustzijn rond het thema mensenhandel. Met het beschikbare materiaal kunt u als gemeente uw medewerkers op laagdrempelige wijze informeren over arbeidsuitbuiting, criminele uitbuiting en seksuele uitbuiting. Zo krijgen medewerkers antwoord op vragen als: wat kunnen zij signaleren in bepaalde situaties? En welke vragen kunnen zij stellen in gevallen waarin ze twijfelen of mogelijk sprake is van mensenhandel? In het document staat een toelichting over de camapgne en de manier waarop deze ingezet kan worden.
 • Datum: 2 dec 2022
 • Auteur:
 • Soort document:
 • Aantal pagina’s: 0