Agenda

Leerhuisbijeenkomst 'Evaluatie van de hoorplicht binnen de Wet Verplichte GGZ'

Datum: 12 apr 2021 Locatie: online Tijd: 15.15 - 17.30 uur

Aanleiding

In november jl. startte de Erasmus Universiteit Rotterdam met de regionale evaluatie van de hoorplicht binnen de WVGGZ. Aanleiding daarvoor waren de signalen die de regionaal portefeuillehouder WVGGZ (burgemeester Bram van Hemmen) bereikten. Daaruit bleek dat er veel onvrede bestaat over het nut en de effectiviteit van de hoorplicht. Deze signalen wilden wij graag nader en eenheidsbreed onderzoeken en de uitkomsten daarvan agenderen tijdens een Leerhuis bijeenkomst.

Tijdens het Leerhuis zal professor Buijsen van de Erasmus Universiteit het evaluatierapport presenteren waarna we er met elkaar en met de partners in de regio over in gesprek zullen gaan.

Leerhuis

Het Leerhuis vindt plaats op maandag 12 april van 15.15 – 17.30 uur en heeft een interactief karakter. Dit betekent dat u niet alleen de presentatie van professor Buijsen en het tafelgesprek volgt, maar ook vragen kunt stellen. Dit kan zowel via de chat als live in beeld. Ook kunt u reageren op stellingen en met andere deelnemers in het digitale café in gesprek gaan.

Doelgroep

Voor dit Leerhuis worden de (loco) burgemeesters, wethouders zorg, ambtelijk adviseurs, de partners die een rol spelen bij de WVGGZ en de cliënt- en familieorganisaties uitgenodigd.

Aanmelden voor Aanmelden Leerhuis Evaluatie van de hoorplicht binnen de Wet Verplichte GGZ