Leerhuisbijeenkomst Zorg en Veiligheid

  • Datum: 12 september 2024
  • Locatie: Huis van Albrandswaard, Stationsstraat 4, Rhoon

Inschrijving voor deze bijeenkomst kan alleen als je ingelogd bent en over de juiste rechten beschikt.

Inloggen

Op 12 september organiseert de VAR een Leerhuis Zorg en Veiligheid voor bestuurders, ambtenaren en ketenpartners vanuit het zorg- en veiligheidsdomein. ‘Onmogelijke levens, botsende logica’s en eigenzinnige professionals’.

Frank van Summeren en Margreet Groen van Bureau RONT nemen ons dit leerhuis mee naar de wereld van bestuurders en professionals en het handelen en bevoegdheden bij complexe meervoudige problematiek. Op het snijvlak van zorg en veiligheid, zijn er nog steeds lessen te trekken. Wat werkt nu wel en niet? Welke afspraken moeten we maken als het gaat om taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van betrokken ketenpartners? Dit leerhuis biedt inzichten en handvatten en draagt bij aan de aanpak van onbegrepen gedrag.

12.45 uur Inloop met koffie en thee.

13.00 uur Opening door de portefeuillehouder, burgemeester Jolanda de Witte

13.10 uur Onmogelijke levens, botsende logica’s en eigenzinnige professionals
Een publicatie met werkboek die ruim 10 jaar geleden is uitgegeven door bureau RONT. 2013
We verdiepen ons in het onderzoek dat is verricht naar de aanpak van complexe meervoudige problematiek in de Zorg- en Veiligheidshuishuizen in Rotterdam Rijnmond en Hollands-Midden. Dit heeft geresulteerd in de publicatie onmogelijke levens, botsende logica’s en eigenzinnige professionals. We gaan in op wat er wanneer werkt bij de aanpak van complexe meervoudige problematiek op het snijvlak van zorg en veiligheid. Welke lessen zijn hieruit te trekken voor bestuurders en professionals.

14.00 uur Taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
Welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben de betrokken ketenpartners, in het zorg- en veiligheidsdomein, bij casuïstiek? RONT ontwikkelde de TVB-methode. Hiermee wordt inzichtelijk gemaakt wie wanneer waarvoor verantwoordelijk en/of bevoegd is bij de aanpak van complexe meervoudige zorg- en veiligheidsproblematiek.

14.45 uur Pauze

15.00 uur Het bestuurlijk instrumentarium
We bespreken het bestuurlijk instrumentarium van de burgemeester, op het terrein van zorg en veiligheid. Aan de hand van complexe casuïstiek op het snijvlak van zorg en veiligheid, de zgn. ‘buikpijn casuïstiek’, worden bestuurlijke interventies praktisch toegelicht.

15.45 uur Samenvatting, conclusies en afspraken door de referent portefeuillehouder, burgemeester Jan de Vries.

16.00 uur Napraten met een hapje en drankje