Webinar Maatschappelijke onrust, ‘Koester de democratie, ze is het waard’

  • Datum: 3 juni 2024
Aan agenda toevoegen

Onze samenleving worstelt met groeiende spanningen op meerdere fronten. In de politiek en het maatschappelijk debat is sprake van polarisatie, die het vertrouwen in overheid, democratie en rechtsstaat onder druk zet. Dit vormt een voedingsbodem voor radicaal gedrag. Over dit onderwerp organiseert de VNG op 3 juni een webinar.

Vorig jaar verscheen het adviesrapport 'Koester de democratie!' van de commissie Versterken Weerbaarheid Democratische Rechtsorde onder leiding van Ahmed Marcouch, burgemeester van Arnhem. De hoofdconclusie uit het rapport: op wezenlijke onderdelen is actie nodig om de democratische rechtsorde fundamenteel te versterken. Het is niet te laat, maar we kunnen zo niet doorgaan.

Het rapport laat belangrijke paralellen zien met de VNG Agenda Maatschappelijke Onrust 2024-2026. Burgemeester Marcouch en zijn collega Sjoerd Potters, burgemeester van De Bilt en lid van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid, gaan met u in gesprek over dit urgente onderwerp. Namens de VNG is aanwezig Martijn Groot Nibbelink, teammanager Lokaal Bestuur en Veiligheid.

Tijdens dit webinar hoort u meer over:

  • Achtergronden van en ontwikkelingen in maatschappelijke onrust.
  • Het belang van preventie, samenwerking en een goede kennispositie.
  • Best practises in het omgaan met maatschappelijke onrust, radicaal gedrag en polarisatie.

Inschrijven
Het webinar vindt plaats op maandag 3 juni, van 14.00 – 15.30 uur en is bestemd voor bestuurders, raadsleden en gemeenteambtenaren. 
Aanmelden kan via deze link: Webinar: Maatschappelijke onrust - 'Koester de democratie, ze is het waard' | VNG