41 resultaten gevonden

File

Naar een hogere aangiftebereidheid na seksuele uitbuiting

Naar een hogere aangiftebereidheid na seksuele uitbuiting S.D.E. Leermakers E.I. Simons Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel In opdracht van de politie 2023 Eindrapportage van de bevindingen van de proeftuin aangiftebereidheid 2021-2022 INHOUD ‘Maak mensenhandel zichtbaar’ ...

Nieuwsbericht

Mensenhandelmonitor regio Rotterdam 2022

Sinds het jaar 2021 zijn cijfers én bijbehorende context inzichtelijk gemaakt. Deze biedt meer zicht op de aard van het fenomeen mensenhandel in de regio Rotterdam én de inzet van de diverse partners en de geboekte resultaten. Dergelijke informatie bij elkaar biedt richting aan nieuw beleid en het stellen van ...

File

IVP gemeente Gorinchem

“ Michelle van der Helm, Gebiedsofficier Zuid-Holland Zuid – Openbaar Ministerie Aanpak mensenhandel Mensenhandel is het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang (in brede zin) en met het doel die persoon uit te bui- ten. Slachtoffers van mensenhandel hebben te maken met dwang, ...

Onderwerp

Bewustwording, signaleren en melden

(Proactief) signaleren begint met kennis over mensenhandel. Medewerkers van gemeenten en ketenpartners en professionals hebben veelvuldig contact met inwoners waarbij signalen van mensenhandel kunnen worden opgevangen. ...

Onderwerp

Mensenhandelmonitor

De aanpak op mensenhandel start met het zicht hebben op de aard en omvang van de verschillende vormen van mensenhandel. Naast de landelijke beelden, delen we hier ook de regionale Mensenhandelmonitor van de regio Rotterdam. ...

Onderwerp

Beleidskader en actieplan

Aanpakken van faciliteerders en mensenhandelaren 5. Preventie en zorg voor het slachtoffer ...

File

Koken zonder werkvergunning

Stop met het faciliteren van een GVVA-gerelateerde regeling, waarmee kwetsbare mensen vanuit verre landen naar Nederland worden gehaald. Stop misstanden en mensenhandel. ...

File

Meertalige folder vluchtelingen Oekraïne

Een vermoeden van dwang en uitbuiting kan je telefonisch melden bij de plaatselijke politie via 0900 8844. CoMensha, het landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel, bemiddelt voor slachtoffers naar opvang en hulpverlening en biedt informatie en advies. Bel voor meer informatie 033 448 1186 (bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 - ...

Onderwerp

Onderzoeksrapporten

Hier vind je onderzoeksrapporten over mensenhandel. ...

File

Informatie Steek jij je hand uit.

Voor deze doelgroep is in opdracht van de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam de be- wustwordingscampagne "Steek jij je hand uit" (trailer) ontwikkeld. De campagne is bedoeld om middelbare scholieren bewust te maken van de gevaren van mensenhandel en de verschillende vormen van uitbuiting. Daarnaast is het doel het voorko- men en ...

File

Brochure: Veilig uw pand verhuren

 Waterschade bij de onderburen. Signalen Veilig uw pand verhuren • 13 Illegale prostitutie, mensenhandel of uitbuiting Signalen die mogelijk kunnen duiden op illegale prostitutie, mensenhandel, of uitbuiting, bijvoorbeeld van arbeidsmigranten:  Schaars geklede vrouwen in of rond het pand: vaak wisselende personen, die slechts enkele dagen blijven ...

File

IVP gemeente Papendrecht

De thema's van de landelijke agenda zijn: cybercrime/ digitale criminaliteit, ondermijning, maatschappelijke onrust en mensenhandel. De uitgewerkte beleidsdoelstellingen worden eind 2022 verwacht. Begroting en beheerplan Nationale politie 2023-2026 De kerntaak van de politie is tijdloos. Onveranderd is de politie ‘waakzaam en dienstbaar’ aan de waarden van de rechtsstaat. ...

File

IVP gemeente Nissewaard

Hennepteelt, illegale prostitutie, straathandel en wapenvondst in woningen, messenbezit onder jongeren of mensenhandel pakken wij bestuursrechtelijk aan. In samenwerking met partners organiseren wij gebieds- en branchegerichte acties, zoals integrale controles van bedrijventerreinen en horecaondernemingen en acties gericht op spookbewoning. ...

File

Veiligheidskoers gemeente Rotterdam

Want ondermijnende criminaliteit beschadigt onze samenleving. Thema’s als vastgoed met malafide eigenaren, mensenhandel, drugscriminaliteit en digitale criminaliteit blijven aandacht krijgen. Maar ook nieuwere fenomenen als ondermijnende criminaliteit door kwaadwillende zorgondernemers. De gemeente richt zich de komende jaren ook op malafide uitzendbureaus en het voorkomen dat Europese arbeidsmigranten slachtoffer worden van ...

Nieuwsbericht

Virtual Reality Mensenhandel uitgebreid met arbeidsuitbuiting experience

File

Doorgroeiers

Ze faciliteren en regelen soms ook weer andere meiden, bv bij instellingen om ze de prostitutie in te halen, mensenhandel. Maar meiden worden ook gebruikt om mannen erin te luizen en ze vervolgens af te persen of ze worden beroofd. De meiden zijn een onderdeel van het Doorgroeiers 20 geheel. ...

File

Ik kijk niet weg. Eindrapport taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik.

Samenstelling van de Taskforce Eind 2016 bestond de Taskforce uit de volgende leden: • Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam (voorzitter) • Diana Monissen, voorzitter Raad van Bestuur van het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie (vicevoorzitter) • Lenneke Alink, hoogleraar forensische gezinspedagogiek Universiteit Leiden en bijzonder hoogleraar kindermishandeling VU ...

File

IVP gemeente Hendrik Ido Ambacht

Tijd 2023 Actiehouder Beleidsmedewerker BZ, Veiligheidsadviseur 38 |"Hart voor leefbaarheid, hard tegen onveiligheid" 8.2 Georganiseerde/ondermijnende criminaliteit Bij dit thema gaat het om vormen van georganiseerde criminaliteit die zich manifesteren in gemeenten/op het gemeentelijk grondgebied, met mogelijk een bedreigende uitstraling naar de (woon)omgeving. Denk aan druggerelateerde criminaliteit, mensenhandel, witwassen ...

File

Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Improving practice: Child protection as a systems problem. In: Children and Youth Services Review, 27, 375-391. Nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen (2014) Op goede grond. De aanpak van seksueel geweld tegen kinderen. Den Haag: Nationaal rapporteur. Oosten, N. van, Verweij, S., Heuvel, S. van den, Doornink, N. ...

File

Plan- en procesevaluatie Actieplan Wapens en Jongeren