9 resultaten gevonden

Nieuwsbericht

VAR jaarverslag 2022 / jaarplan 2023

Benieuwd naar het gecombineerde VAR-jaarverslag 2022/jaarplan 2023? Klik dan hier. ...

File

Preventie van Radicalisering

File

IVP gemeente Papendrecht

Dit betekent dat onderwerpen die niet expliciet als prioriteit zijn opgenomen in dit plan worden verwerkt in de reguliere planvorming (jaarplannen) van de gemeentelijke organisatie. Voor openbare orde en veiligheid (binnen team VVTH) betreft dit een breed werkgebied met diverse verantwoordelijkheden die binnen de portefeuille van de burgemeester vallen. ...

File

Focusblad Digitale Veiligheid

• IFV, Whitepaper digitale ontwrichting en cyber (september 2019). • Noord-Holland Samen Veilig, Jaarplan cyber 2022 (2022). • Stol, W., Bantema, W., Lokaal bestuur in een digitaliserende samenleving (oktober 2021). • VNG, Agenda Digitale Veiligheid (2020). • VNG, Resolutie Digitale Veiligheid (december 2020). • VNG, CCV, Inventarisatie cyberveiligheid (2017). • ...

File

IVP gemeente Nissewaard

De coördinatie en sturing op de uitvoering van het veiligheidsbeleid ligt bij het driehoeksoverleg (Officier van Justitie, teamchef politie Basisteam Nissewaard en de burgemeester). In het gezamenlijke jaarplan wordt de voortgang jaarlijks in de driehoek besproken. Binnen de gemeente stemt de burgemeester af met de wethouders over hun portefeuilles voor ...

File

Stand van het BOA-bestel

De directie Veiligheid en de deelgemeente stellen de beleidsmatige prioriteiten (op basis van jaarplannen en het driehoeksoverleg). Er bestaat een verdeelmodel voor de verdeling van de capaciteit over de deelgemeenten. Deelgemeenten die daarvoor de 35 Bijlage 4 bij de notitie Visie stadswachten. ...

File

Handreiking: Van polarisatie naar verbinding in buurten

File

Epublicatie Rijker Verantwoorden

File

Dadermonitor Mensenhandel 2015-2019