Politie, gemeenten, woningcorporaties en andere partners rapporteren een toename van maatschappelijke problematiek rond personen met onbegrepen gedrag. Soms is er sprake van een combinatie met ernstige overlast en criminaliteit. Om de juiste hulp te bieden en/of veiligheidsproblemen te voorkomen lopen professionals aan tegen diverse dilemma’s.

Er zijn nog 2 extra documenten zichtbaar als je bent ingelogd. Inloggen

Praktijkvoorbeelden

Het leerhuis ging over het- gebruik van het AVE model en de WAMS. Hier vindt u de presentatie van de sprekers.

  • Datum: 14 Sep 2023
  • Auteur: Nelleke Dijk en Frank Terpstra van HMH en Nane Akpa en Marjan Tsatsos-van Doorn
  • Documenttype: Presentatie

In dit artikel beschrijft burgemeester Van Oosten, portefeuillehouder privacy en informatiedeling in de regio Rotterdam, zijn zorgen over de onmogelijkheden in het veiligheidsdomein door de strakke privacywetgeving.

  • Datum: 8 Nov 2019
  • Auteur: Foort van Oosten
  • Documenttype: Toolbox
  • Pagina's: 2

Onderzoeksrapporten en publicaties

In dit onderzoek, in opdracht van de VAR, is onderzocht in hoeverre de huidige invulling van de hoorplicht van de burgemeester in het kader van de Wvggz bij het nemen van een crisismaatregel aan het doel van de wetgever tegemoet komt. Het onderzoek is uitgevoerd door masterstudenten Gezondheidsrecht van de Erasmus Universiteit.

  • Datum: 14 Apr 2021
  • Documenttype: Rapport
  • Pagina's: 44