Privacy en gegevensdeling zijn onderwerpen waar professionals in het sociaal domein en het zorg- en veiligheidsdomein dagelijks mee te maken hebben. Met name op het snijvlak waarop de PGA zich bevindt. Inzicht in – en begrip voor– elkaars taken en bevoegdheden én onmogelijkheden, helpt. Ook heldere privacyconvenanten, tools en kennis helpen om zorgvuldiger te kunnen samenwerken en om risico’s, frustraties of onbegrip te voorkomen.

Praktische hulp

Deze brief beschrijft de laatste stand van zaken met betrekking tot de ontwikkelingen van een Lokale PGA Zorg en Veiligheid en een regiobreed convenant.

  • Datum: 14 Jul 2021
  • Auteur: VAR
  • Pagina's: 2