Het regionale beleidskader geeft handvatten aan een gemeente die gebruik wil maken van publiek cameratoezicht binnen hun gemeente of voornemens zijn om het instrument in te zetten en geeft duiding aan de rol van het Openbaar Ministerie en politie. 

Praktische hulp

Voor publiek cameratoezicht geldt dat er, rekening houdende met het bijbehorende normenkader, mogelijkheden zijn op grond van artikel 151c Gemeentewet of artikel 3 van de Politiewet. Het beleidskader geeft handvatten aan een gemeente die gebruik wil maken van publiek cameratoezicht binnen hun gemeente of voornemens zijn om het instrument in te zetten en geeft duiding aan de rol van het Openbaar Ministerie en politie. Het afwegingskader geeft structuur in de besluitvorming bij de afweging over wanneer wel en niet publiek cameratoezicht wordt ingevoerd, voor welke periode en hoe dit wordt gecontinueerd.

  • Datum: 4 Apr 2023