Scholen willen een veilig leerklimaat en ze willen incidenten voorkomen. Zoals ongepast gedrag, intimidatie, pesten, diefstal en agressie. Daarom investeren ze in een goede vertrouwensband, prettig klimaat en heldere regels over hoe je met elkaar omgaat. Maar ook door ongepast gedrag op tijd te zien en gericht op te treden.

Convenanten

In dit convenant zijn de afspraken te vinden die gemaakt zijn tussen verschillende samenwerkingspartijen. Zij committeren zich aan de grondslagen voor het verwerken en uitwisselen van persoonsgegevens m.b.t. de samenwerkingsverbanden, de verwerking en uitwisseling type persoonsgegevens, geheimhoudingsafspraken en minimale data-analysen. Bijlagen zoals een toetredingsformulier, checklist inrichting casusoverleg, toestemmingsformulieren etc.

  • Datum: 29 Sep 2021
  • Documenttype: Convenant
  • Pagina's: 44

Het convenant bevat afspraken op hoofdlijnen m.b.t. de samenwerking en verantwoordelijkheid op het gebied van schoolveiligheid tussen scholen, politie en de gemeente.

  • Datum: 21 Jun 2022
  • Documenttype: Convenant
  • Pagina's: 8

Convenant veiligheid in en om de scholen gemeente Rotterdam

  • Datum: 1 Oct 2023
  • Auteur: gemeente Rotterdam
  • Documenttype: Convenant
  • Pagina's: 66