Het laatste nieuws

Wilt u op de hoogte blijven en geen nieuws meer missen? Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief door hieronder een account aan te vragen op onze website. 

Actueel

 • 6 nov 2020

  Mensenhandel: campagne "Chat erover"

  In oktober jl. is de campagne "Chat erover" gestart i.s.m. met Fier, Humanitas Rotterdam en de gemeente Rotterdam, gericht op jongeren die hun verhaal anoniem kunnen doen aan gespecialiseerde chat-hulpverleners. Via chaterover.nl kunnen jongeren (12 – 23 jaar) uit de regio Rotterdam die te maken hebben (gehad) met voornamelijk seksueel geweld en uitbuiting, hulp krijgen, evenals slachtoffers van online misbruik, seksueel geweld, loverboyproblematiek en criminele uitbuiting.

  De campagne verloopt succesvol. Het bereik is groot, inmiddels (stand eind oktober) zijn er 130 gesprekken gevoerd. 

  Bijgaand de link: https://www.rotterdam.nl/nieuws/mensenhandel

 • 6 nov 2020

  City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime

  De VAR neemt deel aan de City Deal Lokale Weebaarheid Cybercrime. Met de ondertekening op 28 oktober 2020 is deze City Deal van start gegaan. 8 Steden, 3 ministeries, veiligheidsorganisaties en kennisinstellingen gaan samen aan de slag om de cyberweerbaarheid te verhogen onder burgers en bedrijven. 

  Cybercrime. Of het nu gaat om phishingmails of om complete cyberaanvallen op servers, zoals de Citrix-kwetsbaarheden in januari 2020. Cybercrime is de laatste decennia een serieuze bedreiging geworden. Er is geen reden om aan te nemen dat dit in de nabije toekomst verandert. Sterker nog, door de huidige corona-crisis, waarin thuiswerken de norm is, zijn we kwetsbaarder geworden. Het is daarom belangrijk om meer in te zetten op de preventie van cybercrime.

  Cyberweerbaarheid. Toch voelt nog lang niet iedereen de urgentie om in te zetten op de preventie van cybercrime. Veel burgers en bedrijven hebben het gevoel dat het hen niet zal overkomen. Ook zijn het instellen van firewalls, antivirussoftware en sterke wachtwoorden voor veel mensen lastige of tijdrovende handelingen. Daarom hebben de partijen in de City Deal Lokale Weerbaarheid Cybercrime met elkaar afgesproken om burgers en bedrijven weerbaarder te maken tegen cybercrime. De City Deal ondersteunt hierbij gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden Veiligheid en Platforms Veilig Ondernemen. Ook activeert ze hen om burgers en MKB-ondernemers bewust te maken van hun kwetsbaarheid en hun weerbaarheid tegen cybercrime te vergroten.

  Lokale projecten. Publieke en private koplopers gaan in de City Deal experimenteren met nieuwe aanpakken om de urgentie van cyberweerbaarheid over te brengen en om tot gedragsverandering te komen. Dat doen ze in 18 lokale projecten die de kern van de bottom-up aanpak van deze City Deal vormen.

  Meer informatie over de City Deal vind je hier en hier.

 • 30 okt 2020

  Terugblik op de Najaarscarrousel 29 oktober 2020

  Donderdag 29 oktober j.l. heeft de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam de halfjaarlijkse workshopcarrousel georganiseerd. 70 Netwerkpartners hebben deelgenomen aan deze eerste virtuele carrousel. Tussen de presentaties door was er ruimte om te netwerken. Hierbij werd gebruik gemaakt van het innovatieve programma Remo, deelnemers namen plaats aan virtuele tafels en konden met hun tafelgenoten doorpraten over de onderwerpen.

  Op de agenda stonden twee actuele thema’s:

  Workshop 1 Ex-partner stalking

  Het tijdig herkennen van ex-partner stalking is cruciaal in het waarborgen van de veiligheid van slachtoffers. In ZHZ en RR wordt een ‘ex-partner stalkingsaanpak’ gehanteerd door het netwerk, bestaande uit de Veilig Thuis organisaties, Politie, OM, Reclassering. Slachtofferhulp Nederland en de Zorg- en Veiligheidshuizen. De ‘ex-partner stalkingsaanpak’ is uitgewerkt in een werkproces voor de keten. Kees Zeebregts, proces-regisseur bij het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond en Eline Kortman, Beleidsadviseur Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid hebben toegelicht hoe deze aanpak in de praktijk werkt. U kunt hier de presentatie terugkijken.

  Workshop 2; Jongeren geweld en social media

  Vechtpartijen met of zonder messen, tegenwoordig komt dit in vele gemeenten voor. In 2019 heeft de gemeente Nissewaard een vechtpartij meegemaakt die in een razend tempo bekend werd op het internet. Naar aanleiding hiervan is er een grote focus gekomen op de invloed van social media. In samenwerking met Sketch vertelden Marjolijn Grimm, beleidsmedewerker jeugd Gemeente Nissewaard, Runnel Martes, Stichting JOZ en Daniel Rijneveldshoek, politie Nissewaard over hun rol en welke lessen eruit getrokken zijn. U kunt hier de presentatie terugkijken.

  Na de presentatie zijn nog enkele vragen beantwoord, die kunt u hier terugkijken.

 • 28 okt 2020

  Publicatie Gezamenlijk Veiligheidsbeeld regio Rotterdam

  Het Gezamenlijk Veiligheidsbeeld regio Rotterdam 2020 1e helft is zojuist gepubliceerd op deze website.

  Het GVB brengt in één rapportage de verschillende indicatoren voor de gemeentelijke en regionale veiligheid bijeen op basis van cijfermateriaal, in samenwerking met politie, het RIEC, het OM, de beide Zorg- en Veiligheidshuizen, de stichting Halt en Burgernet. Onder regie van de VAR wordt het GVB twee keer per jaar samengesteld.

  Het GVB bestaat uit twee delen: de rapportage en de factsheet.

 • 23 okt 2020

  HackShield, regionale uitrol

  Tien gemeenten binnen onze regio hebben zich aangemeld om mee te doen aan de regionale uitrol van het project HackShield. Hiermee zetten zij zich, samen met de VAR en de politie, actief in om kinderen binnen hun gemeenten weerbaarder te maken op het gebied van cybercrime.

  Heeft uw gemeenten zich nog niet aangemeld en heeft u wel interesse, neem dan contact op met de VAR via var.rotterdam@politie.nl.

  HackShield Future Cyber Heroes laat kinderen deelnemen aan een educatieve game waarin ze gemotiveerd worden om snel te leren en samen te werken met als doel succesvol te zijn in deze game. De game is ontwikkeld als educatief programma waarin kinderen geen toeschouwer zijn, maar als held actief meespelen in het verhaal. Tijdens het spelen van de game gaan ze in gesprek met hackers en experts om samen oplossingen te vinden voor problemen zoals cyberpesten, online privacy, digitale veiligheid en datalekken. Kinderen worden opgeroepen om zich aan te sluiten bij de community, zodat ze ook leren zorgen voor elkaar. De design-principes achter HackShield helpen kinderen om daadwerkelijk hun digitale gedrag te veranderen.