Per jaar keren ongeveer 33.000 ex-gedetineerden terug in de maatschappij. Zij hebben bij hun terugkeer vaak problemen met huisvesting, werk of scholing en schulden. Dit kunnen redenen zijn waardoor zij opnieuw de fout in gaan. Goede nazorg -waaronder inkomen, een geldig identiteitsbewijs, schuldsanering, huisvesting en passende zorg- is daarom belangrijk om recidive te verminderen en daarmee de lokale veiligheid te verbeteren. Nazorg en hulp bij het goed re-integreren in de samenleving hebben hierbij prioriteit.

Praktische hulp

In de handreiking meer over hoe de verschillende partijen horen samen te werken bij het ondersteunen van de gedetineerde bij het op orde krijgen van de basisvoorwaarden voor terugkeer.

  • Datum: 1 Sep 2021
  • Documenttype: Plan van aanpak
  • Pagina's: 38