Het DOR faciliteert opkopers bij het registreren van de gebruikte en ongeregelde goederen die zij aankopen. Een bijkomend voordeel is dat op deze wijze ook meer gegevens over het gekochte goed (waaronder foto’s) en de verkoper (identificatieplicht) worden geregistreerd. Daarnaast is het DOR gekoppeld aan de database van Stop Heling met de aangiftes van gestolen goederen. Het DOR biedt daarmee de mogelijkheid om automatisch, bijvoorbeeld aan de hand van een serienummer, te controleren of een goed als gestolen geregistreerd staat. Wanneer dit het geval is, is er sprake van een match en ontvangt de politie hiervan automatisch een melding.

Stappenplan om het DOR te introduceren
Hier is een stappenplan beschikbaar om het DOR binnen gemeenten te introduceren.